אברהם יהושע העשיל בורנשטיין

הרב אברהם יהושע העשיל בורנשטיין היה רבה הראשי של קאזניץ ומוגלניצא, חי בשלהי המאה ה-19. נודע בשל ספרו סנהדרי קטנה.

ספרו סנהדרי קטנהעריכה

הרב אברהם בורנשטיין כתב את הספר סנהדרי קטנה, הכולל חידושים ופלפולים על מסכת סנהדרין, הספר זכה להסכמת רבים מחכמי דורו ביניהם רבי אברהם מסוכטושוב בעל ה"אבני נזר", רבי מאיר יחיאל הולשטוק האדמו"ר מאוסטרובצה ורבי יואב יהושע וינגרטן בעל ה"חלקת יואב". הספר הודפס בפיטרקוב בשנת 1903 על ידי בנו של הרב רבי משה אלעזר בורנשטיין.

קישורים חיצונייםעריכה