אגודת החלל הישראלית

אגודת החלל הישראלית הוקמה זמן קצר לאחר אסון הקולומביה שבו נספה אילן רמון על ידי קומץ חובבי חלל כדי להמשיך את מורשת רמון שקרא לקדם את חקר החלל בישראל ובייחוד דרך החינוך המדעי לילדים.

סמל האגודה

ציטוט מדבריו:

חשוב לעם ישראל, גם בשעות קשות כאלה, לעבוד ולפעול למען העתיד. אני חושב שמה שאני עושה זו פעולה חשובה, עם הפנים לעתיד ועם הרבה חזון. הנושא של פתיחת החלל גם לתעשיות בארץ ולמדע בארץ, הוא למען העתיד שלנו. זה התחום החשוב בעתיד.

האגודה נועדה להוות בית לכל שוחרי החלל בישראל, ולקיים אירועים ופעילויות שיקדמו את הבנת חשיבותו ונחיצותו של חקר החלל בדעת הקהל, ובקרב מקבלי ההחלטות. האגודה פועלת בציבור באמצעות עריכת ערבי-הרצאות בנושאי חלל ומפעילה תוכנית לימודי חלל ואסטרונומיה בבתי-הספר. האגודה פועלת מול הממשלה להגדלת תקציב סוכנות החלל הישראלית ושיפור מעמדה של ישראל בעולם בתחום החלל.

האגודה אינה פעילה יותר היום.