אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

אגף במטה הכללי של צה"ל

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (או בראשי תיבות: אט"ל) הוא אגף בזרוע היבשה של צבא הגנה לישראל, הגוף האחראי למתן מענה טכנולוגי ולוגיסטי לקיומו, לכשירותו ולמילוי משימותיו של הצבא ובפרט: לדאוג לבניין מחנות קבע ובסיסים, לציוד, לשינוע החיילים ויחידות הצבא, תשתית בריאותית, תזונת החיילים, אחזקה ודלק לצי הרכב המנהלתי והקרבי של צה"ל, כל זאת בעתות שגרה וחירום.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
סמל האגף
סמל האגף
פרטים
מדינה ישראלישראל ישראל
שיוך צה"ל
סוג אגף / יחידת מטה
בסיס האם הקריה
פיקוד
יחידת אם זרוע היבשה
דרגת המפקד אלוף  אלוף
מפקד נוכחי אלוף מישל ינקו
מפקדים מפורט בהמשך הערך
התג של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה עד שנת 2020
התג של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עד שהאגף הוכפף לזרוע היבשה בשנת 2016
התג הישן של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עד שנת 2006

האגף הוא הגלגול החמישי של אגף האפסנאות (אג"א), שהפך ב-1972 לאגף האספקה וב-1997 לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). בתחילת שנת 2006, במהלך הארגון-מחדש שהוביל הרמטכ"ל דאז דן חלוץ בצה"ל, הפך אט"ל לאגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים (אלר"ם). במהלך שנת 2008, כתוצאה מלקחי מלחמת לבנון השנייה בוטל הארגון, והוקם מחדש ושב לשמו הקודם - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). ב-2016 הוכפף האגף לזרוע היבשה.

התג שהיה לאגף עד שנת 2016 (עד שהוכפף לזרוע היבשה) עוצב במהלך השינוי שיזם הרמטכ"ל דן חלוץ, ונשאר לשמש כתג האגף עד איחוד האגף לזרוע היבשה. תג זה הוא הראשון שעוצב על ידי חיילת בשירות, מיטל זילברמן, ששירתה כמעצבת גרפית ביחידה ולא על ידי גוף חיצוני.

ראש אט"ל הנוכחי הוא האלוף מישל ינקו.

היסטוריה

עריכה

הקמתו של האגף (בשמו דאז: "אגף אפסנאות", או בקיצור: אג"א) הייתה בפברואר 1948. בתחילת דרכו של צה"ל השליטה על הלוגיסטיקה והאפסנאות הייתה ריכוזית מאוד ונשלטה כמעט לגמרי על ידי המטכ"ל, שהעמיד את המשאבים לרשות הגדודים והחטיבות כגון אמצעי תחבורה, דלק, חומרי בנייה, ומזון בקיצוב קפדני ביותר. במהלך מלחמת העצמאות, עם התארגנות המערך הלוחם, התפתחה הלוגיסטיקה בהם, כדי לפתור את הבעיות הלוגיסטיות השונות שהתעוררו בהם. אחריהם, בהדרגה, התפתח המערך האפסנאי המטכ"לי. בשנותיו הראשונות, התבסס אגף האפסנאות על ידע שהביאו עימם חייליו הראשונים – יוצאי הצבא הבריטי ואנשי הבריגדה היהודית. מבנהו של אגף האפסנאות, כמו גם של המערך הלוגיסטי כולו, הועתק באופן מדויק מן הדגם של הצבא הבריטי. אף הטפסים והעגה נלקחו מן הצבא הבריטי.

בעשור הראשון של מדינת ישראל, צה"ל חווה שינויים והתעצמות רבה. כך גם אגף האפסנאות, שאורגן במסגרת שתי מחלקות: מחלקת הארגון ומחלקת התחזוקה. כל מחלקה כללה מספר ענפים. מחלקת הארגון הייתה אחראית על קביעת תקנים ותוכניות הצטיידות, לביקורת ולקביעת נהלים ומערך ההדרכה. מחלקת התחזוקה הייתה אחראית להפעלה של המערך הלוגיסטי באמצעות חיל ההספקה וההובלה (כיום חיל הלוגיסטיקה), חיל החימוש והציוד וחיל הטכנאים. ב-1950 פורק חיל חימוש וציוד וכל נושא הציוד הוﬠבר לחיל הספקה וכל נושא החימוש הוﬠבר לחיל טכנאים שהחליף את השם לחיל חימוש ב-1953. ב-1951 חיל הספקה ותובלה התפצל לחיל הספקה וחיל הובלה. ב-1953 אחריות ﬠל מﬠרך התובלה חזרה לחיל הספקה. במסגרת צוות תכנון מטכ"לי מיוחד שהוקם בסוף 1952 והתבקש לבחון את מערך הכוחות של צה"ל ולגבש תוכנית לבניית סדר הכוחות הרצוי, התנהלו ויכוחים סוערים בדבר חלוקת האחריות והסמכויות בין אג"א והחילות הכפופים לו ובין אג"א ומשרד הביטחון. היו שקראו לרכז את כל הרכש במשרד הביטחון. לבסוף ניצחה התפישה ההפוכה, שעוצבה על ידי בן-גוריון לפיה צה"ל הוא זה שקובע את צרכיו ואת סדר העדיפויות שלו, ועל משרד הביטחון לספקם בהתאם למגבלות התקציביות.

ב-2016 הוחלט לאחד את אט"ל עם זרוע היבשה.

מבנה ארגוני

עריכה

מבנה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הנוכחי מתבסס על מטה המורכב מחטיבות (בדומה ללהקים שבמטה זרוע האוויר והחלל והמספנים שבמטה זרוע הים), מפקדות קציני החיל הראשיים העוסקים בבניין-הכוח שבתחום מקצועיותם, מרכזים לוגיסטיים ויחידות עצמאיות אחרות. המבנה ההיררכי של החטיבות, כנהוג ביחידות מטה בצה"ל, מורכב ממחלקות, ענפים ומדורים.

מפקד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הוא ראש האגף, קצין בדרגת אלוף. חטיבת הלוגיסטיקה מאגדת מספר מחלקות, כאשר כל אחת מהן עוסקת בתחום ניהולי אחר, ויחדיו הן מפקחות, מבקרות ותומכות במרכזים הלוגיסטיים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. בראשות כל מחלקה עומד קצין בדרגת אלוף-משנה. המרכזים הלוגיסטיים כפופים לראש האגף, וכל אחד מהם אחראי על תחום ביצועי אחר: מזון, דלק, תחמושת, רפואה וכו'. בראשות המרכזים עומד קצין בדרגת אלוף-משנה או סגן-אלוף. חלקם הגדול של המרכזים הלוגיסטיים אוחדו במסגרת פרויקט המרה"ס (מרכז ההספקה המטכ"לי). את המרכזים הלוגיסטיים מתפעלים החיילים המשרתים בחילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה: חיל הרפואה, חיל הטכנולוגיה והאחזקה וחיל הלוגיסטיקה. בראשות כל אחד מחילות אלו עומד קצין בדרגת תת-אלוף.

יחידות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
תג שם תפקיד מפקד
מטה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה תא"ל אלי עזר
 
מחלקת תכנון ומשאבים (תו"ם) אחראית על התכנון האסטרטגי של פעילות האגף,תכנון ובקרת משאבי האגף, ייעול תהליכי העבודה ביחידותיו השונות וקביעת תוכניות העבודה אל"ם ויטלי שקנוף
מחלקת משאבי אנוש (משא"ן) אל"ם אלון עמר
חטיבות
חטיבת הלוגיסטיקה
תא"ל מוטי מזרחי
מחלקת לוגיסטיקה

ומבצעים

אחראית לתאם את פעילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כמו גם לתכנן תוכניות לטווח ארוך, לספק מידע רלוונטי לגופים צה"ליים, ולבקר ולפקח על יחידות האגף אל"ם מיכאל אזולאי
 
מרכז הובלה הגוף הגדול ביותר של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אחראי על ארגון ההובלה הצבאית, על הובלת תחמושת, ציוד, מזון ואספקתם ליחידות, ואף הסעת לוחמים לשדה הקרב אל"ם אמיל אזרן
מחלקת שוה"ם ותשתיות מחלקה המובילה ייזום, תכנון, תקציב, ביצוע ואחזקת תשתיות היבשה ומימוש פרויקטי שוה״ם. אחראית על הפעלת המנהלות לפרויקטים שבאחריות זרוע היבשה, וכן על מוכנות מערך הבינוי של צה"ל בשגרה והפעלתו בחירום ובמלחמה. מנחה ומבקרת אחר תחום התשתיות במחנות מערך היבשה. אל"ם מעיין לינר
מחלקת איכות וחווית השירות מחלקה המובילה את תכנית ההשתנות של צה"ל שמטרתה לשפר משמעותית את איכות וחווית השירות לחיילים תוך התאמת המענה לרוח התקופה, בדגש על הדרג הלוחם. אל"ם הרצל איסקוב
 

החטיבה הטכנולוגית ליבשה

פיתוח אמצעי-לחימה (אמל"ח) המשמשים את כוחות היבשה תא"ל רמי אבודרהם
 
מרכז שיקום ואחזקה (מש"א) אחראי על אחזקתם, תיקונם, הסבתם והשבחתם של כלי רכב קרביים, מכשירי קשר, אמצעי תצפית ועוד. בין השאר מייצר את טנק מרכבה סימן 4 אל"ם תומר שרייבר
 
מרכז התחמושת (מרת"ח) אחראי על טיפול בתחמושת בצה"ל לרבות תהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, האספקה ליחידות, איסוף הבלאי והטיפול בו אל"ם מירי מזרחי[1]
 
מרכז ההספקה המטכ"לי
אחראי על אספקתם של חלפים, ציוד פרט ויחידה, תזקיקים, דלק, מזון וציוד רפואי.במסגרת הקמת המרה"ס מוזגו המרכזים המשבירים: מרכז ציוד לחימה וחלפים, מרכז ציוד, מרכז דלק, מערך המזון ומרכז ציוד רפואי – למרכז אחד הכולל שישה בסיסי הספקה מרחביים ומפקדה אחת. תא"ל שגיב שרביט
מחלקת תו"ב המחלקה בנויה מחמישה ענפים: ענף לוגיסטיקה ותקשוב, ענף משא"ן, ענף ארגון ומערכי יצור, ענף תכנון ואינטגרציה וענף תקציבים. אל"ם מאיה ויצמן
מחלקת הפעלה המחלקה בנויה מארבעה ענפים: ענף אופרטיבי, ענף הפעלה, ענף רשת החלפים וענף משק הדלק. אל"ם ניסים בן ארי
מחלקת השברה המחלקה בנויה משישה ענפים: ענף עיתוד ורכש, ענף ציוד לוגיסטי, ענף מזון, ענף טכנולוגיות מזון, ענף ציוד רפואי וענף משקי התקשוב. אל"ם נוגה נחום
 
מרכז לגיוס אמצעים ולריתוק משקי (לאו"ם) אחראי בעת חירום על רישום וגיוס אמצעי תחבורה וציוד מכני בבעלות אזרחית, הסבתם לשימוש צבאי, ועל אספקתם ליחידות השונות. סא"ל אשרם הראל
חילות
 
חיל הרפואה אחראי על כלל תחום הרפואה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז שרותי רפואה ומרכז ציוד רפואי תא"ל דר' זיוון אביעד-בר
 
חיל הטכנולוגיה והאחזקה אחראי על כלל תחום החימוש וציוד הלחימה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז התחמושת, מרכז השיקום והאחזקה, וכן את מרכז ציוד לחימה וחלפים תא"ל אריאל שימה
 
חיל הלוגיסטיקה אחראי על כלל תחום הלוגיסטיקה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מערך המזון, מרכז הדלק, מרכז ההובלה ומרכז הציוד תא"ל חיים מלכי
מערך מגל אל"ם הרצל דרעי
קריית ההדרכה על שם האלוף אריאל שרון אל"ם ערן כהן
מערך המתנדבים מערך המתנדבים בחיל הלוגיסטיקה משלב מתנדבים אזרחים
שם תקופת כהונה
אלוף יוסף אבידר יולי 1947 – יולי 1949
אלוף מונטי גרין יולי 1949 – מרץ 1950
אלוף אפרים בן ארצי מרץ 1950 – מרץ 1952
אלוף צבי איילון מרץ 1952 – מרץ 1954
אלוף מאיר אילן מרץ 1954 – מרץ 1960
אלוף משה גורן מרץ 1960 – מרץ 1964
אלוף מתי פלד מרץ 1964 – מרץ 1968
אלוף עמוס חורב מרץ 1968 – ספטמבר 1972
אלוף נחמיה קין אוקטובר 1972 – אוקטובר 1974
אלוף אריה לוי אוקטובר 1974 - אוקטובר 1978
אלוף יוחנן גור אוקטובר 1978 – אוקטובר 1983
אלוף חיים ארז אוקטובר 1983 – אוקטובר 1986
אלוף מנחם עינן אוקטובר 1986 – ינואר 1989
אלוף אילן בירן ינואר 1989 – אפריל 1992
אלוף שלום חגי אפריל 1992 – אפריל 1995
אלוף עמי סגיס אפריל 1995 – אפריל 1998
אלוף אהרן זאבי-פרקש אפריל 1998 – אפריל 2001
אלוף אודי אדם אפריל 2001 – אפריל 2005
אלוף אבי מזרחי אפריל 2005 – דצמבר 2007
אלוף דן ביטון דצמבר 2007 – מרץ 2012
אלוף קובי ברק מרץ 2012 – יולי 2016
אלוף אהרון חליוה יולי 2016 – מאי 2018
אלוף יצחק תורג'מן מאי 2018 – נובמבר 2021
אלוף מישל ינקו נובמבר 2021 – מכהן

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ מרכז התחמושת והטילים... קיבל בברכה את אל״ם מירי מזרחי, בעמוד הפייסבוק של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, 30 ביולי 2021