אדום (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

אַדוֹם:

אֶדוֹם:

אָדוּם:

ראו גם