אוליצ'ים

אוליצ'ים, אולוצ'ים או אוגליצ'יםרוסית: Уличи (Угличи), באוקראינית: Уличі (Угличі) היו איחוד שבטים קדום של סלבים מזרחיים, שאכלסו במאות 10-8 יחד עם הטיברצים את חבל בסרביה של ימינו ועוד שטחים לאורך הדנייפר התחתי והבוג הדרומי והחוף הצפוני והצפון-מערבי של הים השחור. שם השבט מיוחס לאזור בדרום בסרביה הקרוי "אוּגוֹל" (כלומר - "פינה", בשפות סלביות, או אוֹגלוֹס (ογλος) מילה בעלת אותה המשמעות ביוונית, בין הדנייסטר לדנובה התחתית.[1][2] לפי השערה אחרת מקור שמם מקורב למילה הרוסית "лука" (לוקה), כלומר "עיקול" של נהר.[3] האוליצ'ים נאבקו תקופה ארוכה בעד עצמאותם נגד הנסיכים של קייב אולג, איגור וסוויאטוסלב איגורביץ', עד לבסוף מפקד קייבי בשם סוונבלד כבש בסביבות שנת 940 את בירתם, פרסצ'ן (על יד אורחיי של ימינו). ידוע שבאמצע המאה ה-10 שילמו ארצות האוליצ'ים מס חסות לסוונלד. האוליצ'ים מוזכרים לאחרונה בתעודות בשנות ה-970.

הסלבים ושכיניהם במאות 7-8 לפי ו.ו. סדוב - בכרך "הפינו-אוגרים והבלטים בימי הביניים" 1987 בסדרת "הארכאולוגיה של ברית המועצות",ברוסית. האוליצ'ים מופיעים על המפה על גדות הדנייפר במרכז אוקראינה של ימינו
השבטים הסלביים המזרחיים במאות 9-8. האוליצ'ים עברו מערבה אל מזרח אוקראינה של ימינו ולבסרביה

אזור התיישבותםעריכה

הכרוניקה של נסטור מציינת כי האוליצ'ים התיישבו על גדות הדנייפר התחתי ומשם פשטו אל האזור שבין הבוג הדרומי ולדנייסטר. בשלב מסוים בירתם הייתה פרסצ'ן, שמיקומה אינו ידוע. יש סבורים שהיא הייתה בקרבת אורחיי של ימינו, לפי דעות אחרות באתר שנתגלה על ידי דנייפרופטרובסק. על הדנייפר היו האוליצ'ים שכיניהם של הפוליאנים לא רחוק מקייב. משום כך סבלו התקפות חוזרות מצד נסיכי קייב. במקום אחר ציינה כרוניקת נסטור שהאוליצ'ים התנחלו יחד עם הטיברצים לאורך הדנייסטר התחתי. לא ברור מתי התרחש הדבר, אולי נדחפו על ידי פלישת הפצ'נגים מערבה וצפונה. על התנועה של האוליצ'ים מערבה נכתב בכרוניקה הידועה כ"קרוניקה של ניקון", שנכתבה במאה ה-16.[4]

תולדותיהםעריכה

הגאוגרף הבווארי מציין במאה ה-9 את שבט ה"אונליצים" ו-418 יישובים שלהם. הקיסר הביזנטי קונסטנטינוס השביעי פורפירוגנטוס ציין אותם באמצע המאה ה-10 בספרו "De Administrando Imperio", תחת השם "אולטינויס" (Ο'υλτίνοις).

בשנת 885 האוליצ'ים מוזכרים על ידי כרוניקנים רוסים, בימי מלחמתם בנסיך אולג של קייב. הם לא השתתפו במסע של אולג נגד קונסטנטינופול בשנת 907. בשנים 922 ו-940 נלחמו האוליצ'ים בנסיך איגור. רק ב-942 הובסו והפכו לבני חסות של רוס של קייב. שמם הוזכר לאחרונה בשנת 1197. אולם היסטוריונים אחדים - הונגרים, בולגרים ורוסים - סברו שהאוליצ'ים המשיכו להתקיים באזור גם מאוחר יותר תחת השם "ברודניקים".[5] יש משערים כי התבוללו לבסוף בתוך העמים במולדובה ובבולגריה.[6]

מחקרים ארכאולוגיםעריכה

האוליצ'ים נקשרו ל"תרבות פנקובקה". אזור האוליצ'ים נחקר בחפירות ארכאולוגיות מרוס (דנייפר) בצפון ועד לדנייסטר במערב.


לקריאה נוספתעריכה

  • Б. Рыбаков: Уличи. Краткие сообщения Ин-та Материальной Культуры; Moskau, Leningrad, 1950
  • Д. Березовец: Поселения уличей на Тясмине; Материалы и исследования по археологии СССР

108;Moskva, 1963

  • A. Bolșacov-Ghimpu: A propos des Oulitchies; in: Revue des études sud-est européennes 12/1974
  • - .G. V. Vernadsky The history of Russia : Kievan Russia Vol. 2 . - New Haven, 1948

הערות שולייםעריכה

  1. ^ Steven Runciman A history of the First Bulgarian empire,G. Bell & Sons, London 1930 p. 25
  2. ^ ג.ו.ורנדסקי השבטים הרוסים במאה התשיעית ב"הקמת רוס של קייב" פרק 8 ב"היסטוריה של רוסיה" Histoire des peuples russes
  3. ^ ג.ו. ורנדסקי
  4. ^ ג.ו. ורנדסקי
  5. ^ למשל - B.Köpeczi 1992, Bolshaya Sovietskaya Entziklopedia art Bulgaria
  6. ^ ג.ו. ורנדסקי