אחריות

הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

אחריות הוא ערך מוסרי שמשמעותו היא שהאדם בהיותו בוגר, חייב לשאת בתוצאות של מעשיו ופעולותיו שלו כלפי עצמו וכלפי חברתו וסביבתו, אם הוא בחר בהם מרצונו החופשי. כמו כן אחריות טמונה בכל תפקיד שאנו לוקחים על עצמנו וחייבים לתת דין וחשבון על פעולותינו במסגרתו. [1] בנוסף ישנן משמעויות נוספות למונח אחריות ובתוכן משמעויות הנוגעות לתחום המשפטי ותחומים נוספים.

הגדרה בסיסיתעריכה

בפילוסופיה, אחריות מוסרית היא מצב שבו לאדם מגיע שבח, אשמה, גמול או עונש על התנהגותו או העדרה, בהלימה עם התחייבויותיו המוסריות[2][3]. ההחלטה מה (אם בכלל) נחשב "מחייב מבחינה מוסרית" היא עיסוק בסיסי באתיקה.

פילוסופים מתייחסים לבעלי אחריות מוסרית כ"סוכנים מוסריים". לסוכנים יש היכולת להתבונן על מצבם, להתכוון לנהוג באופן מסוים, ואז לנהוג בהתאם. הרעיון של רצון חופשי הפך לנושא חשוב בדיון העוסק בשאלה האם בני אדם אי-פעם אחראים מוסרית למעשיהם, ואם כן, באיזה מובן. הפילוסופים חלוקים לגבי השאלה האם רצון חופשי ודטרמיניזם יכולים להתקיים זה עם זה במקביל, ללא סתירה (קומפטיבליזם).

אחריות מוסרית אינה זהה בהכרח לאחריות חוקית. אדם נחשב אחראי חוקית לאירוע, כאשר מערכת חוקית מחויבת לשפוט אותו על אירוע זה. על אף שלעיתים קרובות כשאדם אחראי מוסרית למעשה מסוים, הוא גם אחראי לו מבחינה חוקית, שני המצבים לא תמיד מתלכדים, כיוון שהחוק לא יכול ולא מעוניין לכסות את כל תחומי המוסר האישי. לדוגמה, אם אדם מקלל את חברו והאחרון נפגע מכך רגשית, הוא לא ייחשב כאחראי מבחינת החוק למרות שרבים יחשיבו אותו כאחראי מבחינה מוסרית.

היות שהיחס הערכי הניתן לאחריות קשור במקרים רבים לנורמות חברתיות, הגדרת האחריות ומה שנכלל בה יכולה להשתנות בין תקופות, תרבויות, חברות, הקשרים ואנשים שונים.

תנאים ללקיחת אחריותעריכה

אחריות כרוכה ביכולות הבאות:

  1. היכולת והחירות לבחור בין אפשרויות;
  2. יכולת לצפות תוצאות אפשריות של הבחירות. אם אין קשר בין פעולותינו לתוצאות מסוימות, לא נוכל לקבל אחריות עליהן;
  3. יכולת למנוע תוצאות אפשריות שאינן רצויות. אם אין באפשרותנו למנוע את התוצאות – איננו אחראים לתוצאה;
  4. יכולת לחשוב באופן ביקורתי כתנאי הכרחי לבחירה אמתית בין אפשרויות – זו משמעותה של בגרות;
  5. יכולת להכיר בכללים ונורמות המתלווים לכל תפקיד ומעשה של אדם בוגר.[4]

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ המילה אחריות נובעת מן המילה אחר, והיא כוללת בתוכה גם את המילים: אחרי, אחרית וחירות, שמייצגות את המושג. באנגלית קשורה המילה אחריות (responsibility) למילה המציינת היענות לאחר (response); בערבית 'מסאוליה', כלומר, הנשאל שאמור לספק תשובות.
  2. ^ Klein, Martha (2005). "responsibility". In Honderich, Ted. Oxford Companion to Philosophy. "The term 'moral responsibility' covers (i) the having of a moral obligation and (ii) the fulfilment of the criteria for deserving blame or praise (punishment or reward) for a morally significant act or omission."
  3. ^ Eshleman, Andrew (2009). "moral responsibility". In Zalta, Edward N.. Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Many have held that one distinct feature of persons is their status [emphasis added] as morally responsible agents"
  4. ^ אבו חסין, ג' וס. גונן, (2013). אחריות לחינוך וחינוך לאחריות. תל-אביב: מכון מופת. ע' 11