איזומורפיזם

התאמה בין מבנים מתמטיים
Nuvola apps edu mathematics blue-p.svg

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

במתמטיקה, אִיזוֹמוֹרְפִיזְם הוא התאמה בין שני מבנים מתמטיים באופן ששומר על המאפיינים המגדירים את המבנה. מבנים שיש ביניהם איזומורפיזם הם איזומורפיים זה לזה. קיומה של ההתאמה מראה ששני המבנים זהים מכל בחינה בעלת עניין במסגרת התורה העוסקת בהם, גם אם הם נקראים בשמות שונים. מקור המלה מיוונית: "איזוס" (שווה) ו"מורפֶה" (מבנה).

בכמה מקרים קוראים למבנים איזומורפיים בשם מיוחד: איזומורפיזם של מרחבים טופולוגיים נקרא "הומיאומורפיזם", איזומורפיזם של יריעות דיפרנציאליות נקרא "דיפאומורפיזם", ואיזומורפיזם של מרחבים מטריים נקרא "איזומטריה". השם הייחודי מדגיש תכונות מסוימות של המבנה ומונע בלבול (למשל, בשאלה האם שני מרחבים מטריים איזומורפיים ככאלה, או רק כמרחבים טופולוגיים).

הגדרה כלליתעריכה

אם   ו-  הם שני מבנים מתמטיים של אותה שפה   של תחשיב היחסים, אז פונקציה   נקראת איזומורפיזם ביניהם אם:

 • לכל קבוע   של השפה   מתקיים  .
 • עבור כל פעולה  -מקומית   של  : לכל   מתקיים  .
 • עבור כל יחס  -מקומי   של  , לכל   מתקיים   אם ורק אם  .
 •   חד-חד ערכית מ-  על  .

כשקיימת כזו פונקציה בין שני מבנים   ו- , אומרים שהמבנים איזומורפיים ומסמנים  .

פונקציה המקיימת את שלוש הדרישות הראשונות נקראת הומומורפיזם. אם  , אז הומומורפיזם נקרא "אנדומורפיזם", ואיזומורפיזם נקרא אוטומורפיזם.

הגדרה במונחי תורת הקטגוריותעריכה

בתורת הקטגוריות, מורפיזם   בקטגוריה   נקרא "איזומורפיזם", אם הוא הפיך בקטגוריה, כלומר, קיים מורפיזם   כך שמתקיים   ו- .

בקטגוריות רבות ההגדרה הזו מתלכדת עם ההגדרה הקודמת, אך הדבר אינו נכון באופן כללי.

הגדרה באלגברהעריכה

איזומורפיזם בין חבורותעריכה

אם   ו-  הן שתי חבורות, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל צמד איברים   מתקיים  , אז   ו-  איזומורפיות זו לזו. אפשר להבין את ה"שוויון" בין החבורות, על ידי כך שנסמן את האיברים   פשוט כ  . לכן אפשר לראות שלכל מטרה מעשית, ההבדל בין החבורות הוא הבדל בסימון בלבד.

אפשר לראות שהאיזומורפיזם מקיים יחס שקילות:

 • רפלקסיביות - ניקח חבורה   ונגדיר פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל איבר   מתקיים  . אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן  .
 • סימטריות - עבור צמד חבורות איזומורפיות,   ו- , כשפונקציית האיזומורפיזם ביניהן היא  , נגדיר פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל איבר   מתקיים  . אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן גם  .
 • טרנזיטיביות - אם עבור שלוש החבורות   ו- , קיימות פונקציות   ו-  שמקיימות את תנאי האיזומורפיזם, אז אפשר להגדיר פונקציה שלישית   כך שעבור כל איבר   מתקיים  . אפשר לראות שהפונקציה הזו מקיימת את תנאי האיזומורפיזם, ולכן  .

דוגמאות לאיזומורפיזם של חבורותעריכה

 • החבורה   תחת פעולת הכפל, היא איזומורפית לחבורה   תחת פעולת החיבור מודולו 4. פונקציית האיזומורפיזם היא  .
 • החבורה   תחת פעולת הכפל איזומורפית ל-  (ולכן, גם ל- ). פונקציית האיזומורפיזם היא  .
 • עבור החבורה   מתקיים אוטומורפיזם, כשפונקציית האוטומורפיזם היא  . באופן דומה, גם עבור   ו-  מתקיים אוטומורפיזם.
 • חבורת כל המספרים השלמים ( ), תחת פעולת החיבור, איזומרפית לחבורת המספרים השלמים והחצי שלמים (כלומר  ), פונקציית האיזומורפיזם היא  .
 • הפונקציה   עבור חבורת המספרים השלמים   היא אוטומורפיזם.

איזומורפיזם בין חוגיםעריכה

באופן דומה, אם   ו-  הם שני חוגים, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל צמד איברים   מתקיים  ,   וגם   (התנאי האחרון רלוונטי רק לחוגים עם יחידה) אז   ו-  איזומורפיים זה לזה.

איזומורפיזם בין מודוליםעריכה

באופן דומה, אם   ו-  הם שני מודולים שמאליים מעל חוג  , וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל צמד איברים   מתקיים  , וגם עבור כל   מתקיים  , אז   ו-  איזומורפיים זה לזה.

בנוסף, אם   ו-  הם שני מודולים שמאליים מעל שני חוגים   איזומורפיים, כשהאיזומורפיזם בין שני החוגים הוא   וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שעבור כל צמד איברים   מתקיים  , וגם עבור כל   מתקיים   אז   ו-  איזומורפיים זה לזה.

איזומורפיזם בין אלגברותעריכה

באופן דומה, אם   ו-  הן שתי אלגברות שמקיימות את תנאי האיזומורפיות כמודול עבור הפונקציה   ובנוסף עבור כל צמד איברים   מתקיים  , אז  ו-  איזומורפיות זו לזו.

איזומורפיזם בין גרפיםעריכה

אם   ו-  הם שני גרפים, וקיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל   כך שקיימת קשת ב-  בין   לבין   אם ורק אם קיימת קשת ב  בין   לבין   אז הגרפים איזומורפיים זה לזה.

איזומורפיזם של קבוצות סדורותעריכה

קבוצות סדורות הן איזומורפיות אם יש ביניהן פונקציה חד-חד-ערכית ועל, השומרת על יחס הסדר.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה