איליקיט מיור

איליקיט מיורלטינית, Illicit major, מילולית: לא חוקי ראשי) הוא כשל סילוגיסטי בסילוגיזם קטגורי, שהופך לא תקף משום שהמונח הראשי שלו אינו מופץ בהנחה הראשית אבל מופץ במסקנה.

דוגמאות עריכה

  1. כל הסוסים הם יונקים
  2. פילים אינם סוסים
  3. לכן, פילים אינם יונקים


המונח הראשי כאן הוא "יונקים" (המונח האמצעי הוא "סוסים"). הוא אינו מופץ לתנאי האמצעי (כל א' הם ב', אך לא כל ב' הם א'), אך מופץ במסקנה (ג' אינם ב'). כדי להפוך את הסילוגיזם לתקף צריך לשנות את ההנחה הראשית כך שתתקיים בה הפצה דו-צדדית. לדוגמה:

  1. אך ורק סוסים הם יונקים
  2. פילים אינם סוסים
  3. לכן, פילים אינם יונקים

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה