אינפורמנט (תורת האינפורמציה)

יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: התעלמות משאלה בדף השיחה; חיבור מוזר בין תורת האינפורמציה וספרות.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

אינפורמנט הוא כינוי למוען שאינו מודע לנמען. כלומר, אדם המעביר שדר, מבלי לדעת זאת.

בכל סיטואציה תקשורתית ישנו מוען ונמען, מעביר השדר וקולט השדר. צורת השדר נקבעת, בין השאר, על פי האופן בו תופס המוען את הנמען. כך, למשל, אדם המנסה להסביר דבר מה לילד בן 5, יסביר זאת אחרת כאשר הנמען שלו יהיה אדם מבוגר. האינפורמנט, לעומת זאת, אינו מנסה להעביר שדר (מלבד, אולי, לעצמו), אולם הוא מעביר שדר בכל מקרה. דוגמה לכך ניתן למצוא בשפת גוף, כאשר אדם מעביר מסרים, שהוא אינו מתכנן להעביר.

בחקר הספרות המונח מנוגד לדובר. על פי מאיר שטרנברג, דובר הוא מוען המודע לנמענו, ומכאן שהשדר שלו מותאם לתקשורת בין-אישית, ואילו אינפורמנט אינו מודע לנמען, בדומה לאופן בו הוא נתפס בתורת האינפורמציה. חשיבות האבחנה היא בכך שיש באפשרותה לתאר צורות שונות של שדר בהתאם לתכונה של המוען – מודעות לנמען.

יצוין, עם זאת, שניתן להרחיב את האבחנה, ולתאר אינפורמנט כמי שאינו מודע לנמען ספציפי. כך, למשל, יכול אדם לדבר עם אדם אחר, ושיחתו תישמע על ידי אדם שלישי, שלא אמור היה לשמוע אותה. במקרה כזה, המוען מודע לנמען, אולם לא מודע לנמען השני. דוגמה לכך ניתן למצוא במכתבים אישיים, שמתפרסמים מאוחר יותר. מוען המכתב כיוון את השדר שלו לנמען מסוים, והוא היה מעביר שדר אחר לו ידע כי מכתב זה יפורסם ברבים. הוא היה משמיט, למשל, פרטים אישיים, ואולי אף בדיחות פרטיות, שלא יובנו ללא ידע קודם.

ראו גםעריכה