חוג מטריצות

(הופנה מהדף אלגברת מטריצות)

חוג המטריצות הוא חוג הנתון מעל חוג בסיס קבוע, שאבריו הם המטריצות מסדר נתון שרכיביהן שייכים לחוג הבסיס. בניית חוגי מטריצות היא אחת הבניות הבסיסיות בתורת החוגים. הקשר בין חוג המטריצות לחוג המקדמים הדוק למדי; תוספת המטריצות מעשירה את מגוון האפשרויות לטפל בחוג המקורי.

זוהי הדוגמה הקלאסית לחוג לא חילופי; חוגים אי-חילופיים רבים קשורים לחוגי מטריצות, להם תפקיד מרכזי באלגברה לא קומוטטיבית. כאשר חוג הבסיס הוא שדה, חוגי המטריצות מעליו נחקרים היטב באלגברה ליניארית.

תכונות

עריכה

המרכז של חוג מטריצות שווה לאוסף המטריצות הסקלריות מהצורה   כאשר   שייך למרכז של חוג המקדמים, כלומר  . החבורה הליניארית הפרויקטיבית מוגדרת להיות המנה של חוג מטריצות (ובאופן כללי יותר, חוג אנדומורפיזמים) מעל המרכז שלה, ולה יש חשיבות רבה בגאומטריה אלגברית.

חוג המטריצות (מסדר  ) תמיד בעל מחלקי אפס.

יש התאמה מלאה בין האידיאלים של חוג המקדמים לבין האידיאלים של חוג המטריצות: כל אידיאל של חוג המטריצות הוא מהצורה   כאשר   אידיאל בחוג המקדמים, וחוג המנה ביחס לאידיאל זה הוא  . ביתר כלליות, חוג מטריצות תמיד שקול מוריטה לחוג המקדמים.

חוג המטריצות מסדר   איזומורפי לחוג האנדומורפיזמים של המודול החופשי  . באופן כללי יותר, מתקיים   לכל מודול שמאלי מעל החוג.

יחידות מטריצות

עריכה

לעיתים דרושות דרכים להוכיח שחוג מסוים הוא חוג מטריצות.

בכל חוג מטריצות יש יחידות מטריצות   ( ), המקיימות את שתי התכונות הבאות:

  •  ,
  •  , כאשר   הוא איבר היחידה של חוג המטריצות.

יחידות המטריצות מתחלפות עם אברי חוג המקדמים. כיוון שאפשר להציג כל איבר בחוג המטריצות (באופן יחיד) כסכום  , עם  , נוסחאות אלה מגדירות את חוג המטריצות.

למעשה, כל חוג   שיש בו מערכת של יחידות מטריצות  , איזומורפי לחוג מטריצות מעל תת-החוג (בלי יחידה)  . האיזומורפיזם הוא  .

מבנה

עריכה

חוג מטריצות מעל חוג עם חילוק הוא גם פשוט ארטיני, ומשפט ודרברן-ארטין קובע את ההפך - כל חוג פשוט ארטיני איזומורפי לחוג מטריצות מעל חוג עם חילוק.

בפרט, אם   שדה סגור אלגברית, כל אלגברה פשוטה מממד סופי מעל   היא אלגברת מטריצות, משום שאין אלגברה עם חילוק מעל שדה סגור אלגברית.

חוג   הוא פשוט למחצה אם ורק אם כל חוגי המטריצות מעליו פשוטים למחצה. מפורשות, תת-מודול פשוט (כלומר אידיאל שמאלי מינימלי) של   הוא קבוצת מטריצות עם איברים לא אפס רק בעמודה מסוימת, שבה האיברים נלקחים מתת-מודול פשוט של  .

רדיקל ג'ייקובסון של מטריצות שווה למטריצות מעל הרדיקל:  , ובפרט חוג הוא פרימיטיבי למחצה אם ורק אם על חוג מטריצות מעליו פרימיטיבי למחצה.

ראו גם

עריכה