אליהו בעל שם מחלם

רב פולני

רבי אליהו ב"ר אהרן יהודה בעל שם מחלם (1520 לערך - 1583) היה מקובל ורב קהילת חלם.

ביוגרפיה עריכה

נולד בעיר חלם לרבי אהרן יהודה שכיהן ברבנות הערים חלם, לובלין ובעלז בין השנים 1520–1542. בבחרותו למד בלובלין בישיבת המהרש"ל, ואף נסמך להוראה על ידו. המשיך בזמן כהונתו ברבנות בקשריו עם המהרש"ל שכבדו מאוד[1]. כן עמד בקשר עם הב"ח, ואף עמד עמו במשא ומתן הלכתי[2].

קבלה מעשית ויצירת גולם עריכה

רבי אליהו נודע כבעל קבלה ובעל מופת, ואף נתפרסם בזכות הסיפור על יצירת גולם על פי ספר יצירה. מעשה הגולם מופיע כבר בכתב-יד מהמחצית הראשונה של המאה ה-17[3]. גם החכם צבי שהיה בנה או נכדה של נינתו מביא עדות על יצירת אדם על ידי רבי אליהו[4]. בנו של החכם צבי, רבי יעקב עמדין, כותב בשם אביו כי לאחר שהלך הגולם וגדל מאוד, נתיירא ר' אליהו שלא יחריב את העולם, וניתק את השם הקדוש שהיה דבוק במצחו. אלא שתוך כדי התעסקותו, הזיקו הגולם ועשה שריטה במצחו[5]. בדבריהם דנים החכם צבי והיעב"ץ במעמדו ההלכתי של הגולם – לדוגמה, האם יוכל להצטרף למניין? שניהם מכריעים שלא יוכל להצטרף.

ע"פ הכתוב בהערות מנחם ציון על ספר שם הגדולים בערך של רבי אליהו בעל שם מחלם היה תלמידו של מהר"ל מפראג מה שמסביר ומבסס יותר את המסורת של יצירת הגולם על ידו וכן על ידי המהר"ל.

לפי גרסה עממית הגולם נוצר מחימר, ועמד בשוק וגרזן בידו, כל איכר שרצה להרע ליהודי הגולם הרגו. תפקיד הגולם היה גם לעבוד בבית המדרש ולעזור לרב ולרבנית. כשהתפרסם מעשה הגולם לפריץ לקח ר' אליהו את הגולם לעליית הגג של בית הכנסת, הוציא מפיו את שם המפורש והפכו שוב לחימר.[6]

שני אליהו בעל שם עריכה

באותה תקופה פעל בוורמייזא (גרמניה) רבי אליהו לואנץ, שנקרא אף הוא רבי אליהו בעל שם. עובדה זו יצרה בלבול רב[7], והיו שבטעות איחדו אותם לכדי אישיות אחת[8], אף שהיו אלו אנשים שונים שעסקו בענייני קבלה באותה תקופה, אך ללא קשר ביניהם.

בספר הזכרונות לאדמו"ר הריי"צ מחב"ד, בפרק נה מגולל סיפור השתלשלות הקמת "מחנה הנסתרים" על ידי אליהו בן יוסף יוזפא בעל שם מוורמייזא - הוא רבי אליהו לואנץ. ככל הנראה נזכר שם כמי שאביו הוא ר' יוסף, מכיוון שסבו היה רבי יוסף לואנץ.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ שו"ת מהרש"ל סי' מב, באתר היברובוקס
  2. ^ שו"ת הב"ח החדשות סי' עז, באתר היברובוקס
  3. ^ הגולם של אליהו מחלם
  4. ^ שו"ת חכם צבי סימן צג, באתר היברובוקס
  5. ^ שו"ת שאילת יעבץ סימן פב, באתר היברובוקס. מגלת ספר, עמוד 4, באתר היברובוקס
  6. ^ ב. מ. ארליך, שני צדיקים בחלם. בתוך ספר הזיכרון לקהילת חלם, תל אביב תשמ"א. עמוד 210
  7. ^ ראו על כך מה שהביא הרב שלמה שפרכר במאמרו בקובץ ישורון מדברי ר' חיים מיכל ומדברי רח"נ דמביצר בספרו כלילת יופי
  8. ^ בספר סדר הדורות, ה"א של"ג, כתב: הג"מ אליהו בעל שם אב"ד דק"ק חעלם בווירמז חיבר ספר אדרת אליהו פי' על הזוהר וכו'