אמון הציבור

ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
EmunLogo.png

ארגון אמון הציבור הוא ארגון חברתי (חברה לתועלת הציבור במעמד – מלכ"ר) הפועל לשינוי כללי ההתנהגות של עסקים וגופים ציבוריים בישראל ולהנחיל תרבות כלכלית המבוססת על הוגנות שתועיל לציבור, לממשלה ולעסקים כאחד. הארגון מציין כי: "תחומי הפעילות של הארגון הם: הגנה על הפרטיות, זכויות כלכליות וצרכניות, הגנה על הסביבה, העסקה הוגנת וההגבלים עסקיים וקידום זכויות כלכליות-חברתיות בישראל ככלל ובקרב אוכלוסיות מוחלשות בפרט."[1]

אודותעריכה

ארגון אמון הציבור (חברה לתועלת הציבור - מלכ"ר) הוא ארגון חברתי שהוקם ב-2005 על ידי גלית אבישי במטרה לשנות את כללי ההתנהגות של עסקים וגופים ציבוריים בישראל ולהנחיל תרבות כלכלית המבוססת על הוגנות שתועיל, לשיטתה, לציבור, לממשלה ולעסקים כאחד. תחומי הפעילות של הארגון הם: הגנה על הפרטיות, זכויות כלכליות וצרכניות, הגנה על הסביבה, העסקה הוגנת וההגבלים עסקיים וקידום זכויות כלכליות-חברתיות בישראל ככלל ובקרב מה ש"אמון הציבור" מכנה, אוכלוסיות מוחלשות, בפרט. בשנה הקרובה עומד הארגון לפעול אף בתחום ההעסקה ההוגנת. חזון הארגון היא לקדם הגינות בעסקים ובגופים ציבוריים בישראל ולהעמיד לרשות הציבור, העסקים ומקבלי ההחלטות מידע אמין ומקצועי שישרת מטרה זו.

הארגון פועל להנגיש לציבור, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי, ברור ועדכני על ענפי פעילות שונים במשק ובכלל זה מידע על התנהלות עסקים בענפים אלה. תשתית המידע והכלים שמעמיד הארגון מסייע לציבור לפעול לשינוי במאזן הכוחות בינו לבין העסקים והגופים הציבוריים. הארגון פועל ליצירת תשתית לשכלול השיח המהותי והפרטני בין הציבור, העסקים והגופים הציבוריים. בראש ובראשונה מבקש הארגון להשפיע דרך כוחות השוק תוך קידום העיקרון הכלכלי כי כיבוד זכויות הצרכנים משתלמת לעסקים ולגופים ציבוריים.

כדי להבטיח אמינות ועצמאות מרבית, הוקם הארגון תוך התאמה מבנית מיוחדת, על ידי הפרדת רשויות, בין מועצה ציבורית מתנדבת, האמונה על כללי ההגינות שהארגון מבקר באמצעותם את התנהלות העסקים, צוות עובדים המפעיל, בין היתר, את מוקד התלונות של הארגון, מחלקת מחקר, מחלקת בקרה על עסקים ומחלקה משפטית, מוסד שיפוטי ליישוב מחלוקות בין עסקים מחויבים לאמון הציבור בראשות השופט בדימוס בועז אוקון ומוסד עליון לשלילת תו אמון הציבור מגוף המפר את הכללים אליהם התחייב באופן סדרתי בראשות שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) דליה דורנר (כל מוסדות הארגון והחברים בהם פועלים על בסיס התנדבותי).

את הארגון הקימה גלית אבישי ולצד הארגון פועלת מועצה ציבורית בראשה עומד מר יורם בליזובסקי, וחברים אנשי ציבור שונים, ביניהם פרופ' אמיר ברנע, פרופ' יצחק אפלויג עו"ד טליה לבני, עו"ד טנה שפניץ, פרופ' פרנסס רדאי, פרופ' ראובן חורש, עו"ד אילן שלגי, עו"ד דוד תדמור ואחרים. המועצה הציבורית מגבשת את כללי אמון הציבור לענפי המשק השונים, על בסיס אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות, שקיפות, שירות נאות ואחריות, שמירה על פרטיות, כיבוד הוראות החוק והגינות בעריכת חוזים.

הארגון פועל במספר רב של כלים ודרכי פעילות לרבות אלה: איסוף, עיבוד והנגשת מידע - הארגון פועל להנגיש לציבור, לעסקים ולמקבלי ההחלטות מידע מהימן, מקצועי, ברור ועדכני על ענפי פעילות שונים במשק ובכלל זה מידע על התנהלות עסקים בענפים אלה. תשתית המידע והכלים שמעמיד הארגון מסייע לציבור לפעול לשינוי במאזן הכוחות בינו לבין העסקים והגופים הציבוריים. ארגון אמון הציבור מאמין בשקיפות ובהנגשת ידע לכלל הציבור, והמידע שברשות הארגון מפורסם על ידו לתועלת הציבור בכללותו, ללא עלות.

פעילויותעריכה

מוקד התלונות של ארגון אמון הציבורעריכה

המוקד מטפל בעשרות אלפי תלונות בשנה של הציבור, מול כל עסק או רשות בישראל. הטיפול נגיש, מקצועי, ללא תשלום, והשירות ניתן בשפות שונות. מעבר לחשיבות שבטיפול האינדיבידואלי, יש למוקד התלונות ערך חינוכי המסייע לציבור לעמוד על זכויותיו ולפעול כנגד התנהלות בלתי הוגנת והוא מאפשר לארגון אמון הציבור לאתר ולהצביע על ליקויים רוחביים בענפים שונים ועל לקונות המחייבות טיפול ותיקון.

בקרה על עסקיםעריכה

הארגון מקיים בקרה שוטפת, מקצועית ומהימנה על עסקים והתנהלותם – מול הציבור הרחב והעסקים עצמם. הארגון מבקר ובודק את כלל הענפים העסקיים בישראל. בכלל זה, פיתח ומפרסם הארגון כללי התנהגות ענפיים ראויים לעסקים ולמוסדות ציבוריים.

יצירת כלים להשפעה על עסקים והמגזר הציבוריעריכה

הארגון מייצר כלים שונים לשיפור ההתנהלות הכלל משקית של עסקים וגופים ציבוריים. כך למשל, עורך הארגון דוחות דירוג בענפי פעילות שונים ודוחות ענפיים. הארגון מפרסם ניירות עמדה ומחקרים מטעמו אודות חסמי שוק ודפוסי ליקוי חוזרים בענפי פעילות שונים, תוך הצעה והמלצה לבתי העסק, מקבלי ההחלטות ולגורמי האכיפה כיצד לפעול כדי לתקן את הבעיות עליהן מצביע ארגון אמון הציבור.

פעילות לשינוי מדיניות ציבוריתעריכה

הארגון מזהה כשלים ולקונות במדיניות ובחקיקה, ופועל לתיקונם, לרבות בדרך של ייזום הצעות חקיקה, פניה למקבלי החלטות, פניות לגורמי אכיפה ופיקוח, הפניית זרקור ציבורי ועוד. הארגון משתתף באופן פעיל בשיח הציבורי בתחומים כלכליים חברתיים, לרבות בוועדות כנסת, וועדות ממשלתיות ופורומים חוץ-פרלמנטרים, וממוצב כמומחה מול מקבלי ההחלטות בתחומים שונים. במקביל מקיים הארגון קשר מקצועי רציף מול משרד מבקר המדינה.

כלים משפטייםעריכה

שימוש בכלים משפטיים, דוגמת עתירות לבג"ץ וכתיבת ניירות עמדה מול הרגולטורים; דרבון מערכת האכיפה לעסוק בתחומים בהם הנזק הציבורי הוא משמעותי בהיקפו (ברמת הנזק ובגודל האוכלוסייה המשופעת ממנו), מתן חוות דעת מקצועיות בתחומים רלוונטיים ועוד. כך למשל הגיש הארגון עתירה נגד משרד הפנים בעניין אי החלת חובת המכרזים על תאגידים עירוניים ועתירה מנהלית נגד משרד הבריאות בעניין פרסום בדיקות תברואה במסעדות.

המוסד הארצי ליישוב מחלוקותעריכה

הארגון מפעיל מערכת ייחודית של הליכים אלטרנטיביים של יישוב מחלוקות בין פרטים לעסקים ומוסדות ציבוריים, המהווה חלופה יעילה ונחוצה להליך משפטי ארוך ומסורבל. מטרת הליכים אלה, המתנהלים במסגרת המוסד הארצי ליישוב מחלוקות של אמון הציבור, היא ליישם הלכה למעשה אחת ממטרות העל של הארגון שהיא יצירת מערכת בירור מחלוקות נגישה, יעילה והוגנת לציבור ולעסקים כאחד.

תו אמון הציבורעריכה

תו אמון הציבור הוא תו הניתן לבתי עסק ומוסדות שקיבלו על עצמם את כללי ארגון אמון הציבור הענפיים הרלוונטיים, עברו הליך בדיקה ובקרה מול הארגון, וממשיכים להיות כפופים להליכי בקרה אלו. התו אינו תו תקן ואיננו תו אחריות להתנהלות תקינה של העסק, התו אינו מהווה "אישור" של בית העסק, והתו אינו משקף תוצאות של סקר, תחרות או מידרג כלשהו.

התו הוא הצהרה של העסק על מחויבותו כלפי הציבור ואמון הציבור לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי הוא נתון להליך בקרה (בתשלום) של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים.

מקום בו נודע לארגון אמון הציבור כי עסק הנושא את תו ארגון אמון הציבור מפר באופן שיטתי את הכללים, ואינו פועל לתיקון הליקויים, נוקט הארגון בהליכי שלילת תו בפני המוסדות הייעודיים – שכן משמעות הדבר היא שהעסק הפר את מחויבותו לכללי אמון הציבור

עסקים מחויבים לכללי ארגון אמון הציבורעריכה

עסקים שנבדקו ונמצאו ככאלה המפנימים בעסק את כללי ארגון אמון הציבור והתמחיבו להטמעת כללים אלה בהתנהלותם השוטפת מכונים "עסקים מחויבים". על פעילותם של עסקים אלו מול צרכנים ישנה בקרה של ארגון אמון הציבור (הנעשית בתשלום) באמצעות מערך ניטור ובקרה על פעילות העסקים, במטרה לסייע להם לצמצם חשיפה משפטית ותדמיתית ובמטרה למנוע פגיעה בזכויות צרכנים.

ההתחייבות לכללי אמון הציבור לשלושה שלבים:

  1. עמידה בתנאי הסף של הארגון, כלומר בחינת המידע שהצטבר נגד העסק בארגון ווידוא שהעסק נכון לפעול בהתאם לחוק.
  2. מועמדות, שבמהלכה צוות הארגון מקבל גישה לממשקיו הצרכניים של העסק ובכלל זה חוזים, תקנונים, תעודות אחריות, פרסומים וכיוצא בזה ומוודא התאמה של מסמכים אלה לדרישות החוק. העסק מקבל דוחות ביקורת ורק אחרי תיקון הליקויים מסיים את שלב המועמדות ועובר לשלב המחויבות.
  3. מחויבות לכללי הארגון, שמשמעותו היא תיקון מתמיד של ליקויים שהתגלו בפעילות העסק, הטמעת יישום הכללים בהתנהלות העסק והתייעצויות עם מחלקת הבקרה באשר לנושאים אלה. חוסר נכונות של העסק לתקן את הליקויים, עלולה להוביל להליך שלילת תו אמון הציבור.

עסקים מחויבים רשאים להחצין את מחויבותם באמצעות הצגת תו "אמון הציבור", המסמל לציבור את מחויבותם לכללי ארגון אמון הציבור. לא כל עסק יכול להתחייב לכללי ארגון אמון הציבור.

חשוב להדגיש כי מחויבות לכללי אמון הציבור אינה ערובה למיקום גבוה בדוחות הדירוג או בכל דירוג אחר שמקיים אמון הציבור. לכן, יכול להיות מצב בו עסק מחויב של אמון הציבור לא ימוקם במקום הראשון של דוח הדירוג שערך הארגון ובראש הדירוג יעמוד דווקא עסק אשר אינו מחויב.

כללי הבסיס של ארגון אמון הציבורעריכה

לארגון אמון הציבור שישה כללי בסיס, החלים על כל עסק מחויב, ונלווים אליהם כללים ענפיים אליהם מתחייב עסק על פי השתייכותו הענפית.

אמת והגינות בפרסוםעריכה

העסק ישמור על הגינות בפרסום - כללי ארגון אמון הציבור בפרסום הותאמו לכללים הנהוגים בארצות הברית בתחום ומפרטים שורה של דרישות ובהן הקפדה בת הוכחה על אמת בפרסום, ובכלל זה איסור במסרים שיווקים מטעים בתחום הסביבתי, שימוש מהימן בהשוואת מחירים וטענות חיסכון, ביצוע התאמות בפרסומת המיועדת לקטינים, פרסום הגון לתחרויות והגרלות ועוד.

גילוי נאות ושקיפות המידעעריכה

העסק יספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה - מידע זמין ורלוונטי הוא תנאי הכרחי להגינות עסקית. כללי ארגון אמון הציבור בתחום מטרתם לוודא הוגנות בכל שלבי העסקה. בין הכללים, גילוי כל המידע הרלוונטי לפני ביצוע העסקה ובכלל זה תנאי החוזה, אחריות ושירות, מחירה הכולל של העסקה, מדיניות החזר מוצרים, עדכון הצרכן על איחור באספקה ועוד.

שירות נאותעריכה

עסק או גוף ציבורי יבטיח מתן שירות ראוי – הכללים שקבע ארגון אמון הציבור בתחום קובעים שורה של כללים גם לאחר שהעסקה הושלמה, ובהם קביעת תנאי אחריות ושירות הניתנים למוצר והצגתם בדרך ברורה לציבור, ובכלל זה בכל הנוגע לתקופת האחריות, תנאי האחריות, סייגים לאחריות העסק. בנוסף מתחייבים עסקים וגופים ציבוריים בקביעת סטנדרטים מחייבים לשירות, טיפול ראוי בתלונות הציבור.

כיבוד החוקעריכה

תנאי הכרחי להגינות הוא כיבוד דרישות החוק בתחומי הצרכנות, ההגבלים העסקיים, הזכות לפרטיות ועוד - כיבוד ההגנות שנקבעו לצרכן בחוק הוא בסיס להתנהלות צרכנית של עסק. בין החובות שקובע החוק, כיבוד זכות הצרכן לבטל עסקה במקרים מסוימים, איסור הטעיה או ניצול מצוקה, עמידה בתקנים הרשמיים, איסור בהתנהלות המקטינה תחרות ועוד.

הגינות בעריכת חוזים ובקיומםעריכה

חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי חייבים להיערך באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן. התחייבויות, חוזים וסיכומים יש לקיים, גם אם סוכמו בעל פה - כללי ארגון אמון הציבור בעניין חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי על ידי העסק באים להבטיח הגינות בעריכת חוזים וקיומם, בדרישה לכבד התחייבויות, גם אם נערכו בעל פה, בדרישות לגבי הצגת המידע המהותי בתחילת החוזה, באיסור על תנאים מקפחים, בהכפפה של החוזים לבקרת ארגון אמון הציבור ועוד.

שמירה על פרטיותעריכה

המידע האישי שייך לציבור. עסקים האוספים ומנהלים מידע באופן ממוחשב חייבים לשמור עליו מפני חשיפה ושימוש לרעה - כללי ארגון אמון הציבור בתחום ההגנה על הפרטיות הותאמו הן לדין בישראל והן לכללים הנהוגים בארצות הברית בתחום, ומפרטים שורה של דרישות המבטיחות יידוע הצרכן ומניעת ניצול המידע לגביו, ובהן החובה לקיים מדיניות פרטיות ולפרסם אותה, הגבלה על השימוש במידע, אבטחת המידע, הנחיות מיוחדות לגבי אתרים הפונים לקטינים ועוד.

קישורים חיצונייםעריכה

מדריכים באתר אמון הצבור

הערות שולייםעריכה

  1. ^ על ארגון אמון הציבור, באתר של "אמון הציבור"