אמוראי ארץ ישראל

אמוראים שפעלו בארץ ישראל בתקופת התלמוד
השתלשלות ההלכה

אמוראי ארץ ישראל הם אמוראים שפעלו בתקופת התלמוד בארץ ישראל, לאחר תקופת התנאים.

היסטוריהעריכה

בארץ ישראל פעלו בתקופת האמוראים שני מרכזים תורניים חשובים. בטבריה שבגליל, ובקיסריה שבשפלה. תורתם של אמוראי ארץ ישראל כונסה בתלמוד הירושלמי ובמדרשי האגדה: בראשית רבה, ויקרא רבה ואיכה רבה.

אמוראי בבל ואמוראי ארץ ישראל שמרו על קשר ונעזרו זה בזה לדיונים הלכתיים על ידי שליחים.

עריכתו של התלמוד הירושלמי מיוחסת במקורות לאמורא רבי יוחנן, שהיה מגדולי האמוראים של ארץ ישראל. במחקר התלמוד מקובל שרוב הירושלמי מכיל את תורת המרכז הגלילי, והירושלמי על מסכת נזיקין מכיל את תורת המרכז הקיסרי.

תקופת האמוראים בארץ ישראל נחלקת לחמישה דורות.

רשימת אמוראי ארץ ישראל הבולטיםעריכה

ראו גםעריכה

  ספר: אמוראים
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

לקריאה נוספתעריכה

  • אהרן היימאן, ספר תולדות תנאים ואמוראים, מכון "פרי הארץ", 1987 (דפוס צילום של המהדורה המקורית משנת תר"ע)
  • מרדכי מרגליות (עורך), אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, מהדורה מחודשת בידי יהודה איזנברג, הוצאת יבנה, 2006.

קישורים חיצונייםעריכה

ספרים מקווניםעריכה

מאמריםעריכה

מאמרים מהספר מבוא לתורה שבעל פה (בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1991-1996):