אספה מכוננת

אֲסֵפָה מְכוֹנֶנֶת היא גוף נבחר אשר מטרתו העיקרית היא לנסח טיוטה, או אף לאמץ חוקה למדינה בהתהוותה.

מושג זה יכול להתייחס למספר אספות מכוננות ספציפיות.


האם התכוונתם ל...