פתיחת התפריט הראשי

מאפייניםעריכה

רוב המינים בסוג הם צמחים נמוכים ושרועים; האספסת התרבותית, לעומת זאת, יכולה להגיע לגובה של מטר.

לצמחי האספסת על-פי רוב פרי בעל צורה מעוגלת אופיינית של סליל, שבלול, כליה או חרמש. המורפולוגיה של הפרי היא הסימן העיקרי להבחנה בין מיני האספסת השונים בשדה.

בישראל גדלים בר 28 מינים של אספסת, רובם צמחים חד-שנתיים קטנים. 3 מינים זוהו בעבר עם הסוג גרגרנית, אולם בעקבות מחקרים עדכניים הם משויכים כיום לסוג אספסת. שמותיהם העבריים נותרו כבעבר (למשל "גרגרנית מצויה"), דבר העלול ליצור בלבול רב.

מיני אספסת הגדלים בר בישראלעריכה

 • גרגרנית מאוצבעת
 • גרגרנית חד-פרחית
 • גרגרנית מצויה
 • אספסת מצויה
 • אספסת זעירה
 • אספסת השיח
 • אספסת הים
 • אספסת חרמשית
 • אספסת תרבותית
 • אספסת מצויצת
 • אספסת קעורה
 • אספסת בלאנש
 • אספסת עדשתית
 • אספסת מקומטת
 • אספסת הכתרים
 • אספסת ריסנית
 • אספסת הגליל
 • אספסת החילזון
 • אספסת מצויה
 • אספסת החוף
 • אספסת מפוצלת
 • אספסת קטנה
 • אספסת גלגלית
 • אספסת החבית
 • אספסת איטלקית
 • אספסת אשונה
 • אספסת קטועה
 • אספסת כדורית
 • אספסת שכנית

חקלאותעריכה

האספסת גדלה בכל רחבי העולם והיא משמשת בכל העולם כמזון לבקר ולמכרסמים. בדרך-כלל נקצרת האספסת כמספוא בעל הערך התזונתי הגבוה ביותר מכל סוגי המספוא הנפוצים, ולעיתים נדירות הוא משמש גם בשדות מרעה. כמו סוגי קטניות אחרות, האספסת יכולה לפתח בשורשיה סימביוזה עם חיידקים המסוגלים לקבע חנקן מהאוויר, ולכן היא עשירה בחלבונים גם אם רמת החנקן בקרקע נמוכה.

הגידול הנרחב של אספסת באירופה במהלך המאה ה-17 היה צעד חשוב בהתקדמות החקלאות ביבשת. השימוש באספסת עזר לייעל את החקלאות באופן ניכר.

האספסת היא אחד הצמחים היחידים המגלים הרעלה עצמית. לפיכך, זרעי אספסת לא ייקלטו באדמות אספסת קיימות, ויש לחרוש ולהפוך שדות אספסת לפני זריעה מחודשת.

נבטי האספסת התרבותית משמשים למאכל האדם, למשל כמרכיב לסלט, וטובים לבריאות.

בנוסף, משמשת האספסת לטיהור אדמות מזוהמות במתכות כבדות עקב יכולתה לספוח מתכות כבדות בלא נזק.

גלריהעריכה

קישורים חיצונייםעריכה