אקולוגיה - מונחים

רשימת ערכים

דף זה הוא מונחון במדע האקולוגיה. רשימת המונחים ערוכה בסדר אלפביתי ומקשרת חלק מן המונחים לערכים מורחבים אודות הנושא הנדון.

הפארק הלאומי ברקון ביקונס באנגליה
הפארק הלאומי ברקון ביקונס באנגליה

תוכן עניינים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 • דילול אוכלוסין
 • חברה (Community): אוסף האוכלוסיות של מינים שונים הנמצאים באותו מרחב פיזי-גאוגרפי ושקיים ביניהן פוטנציאל ליחסי גומלין כגון תחרות, טריפה, הדדיות, טפילות וכו'. מחקר של חברות אקולוגיות מתבצע בשילוב של גישה רדוקציוניסטית (ניתוח מפורש של מספר קטן של אוכלוסיות ויחסי הגומלין ביניהן) וגישה הוליסטית (ניתוח התופעות הכוללות בחברה מרובת אוכלוסיות מבלי להתייחס במפורש לתהליכים בתוך האוכלוסיות).
 • חיידקים (Bacteria): יצורים חד-תאיים המהווים את אחת משלוש העל-ממלכות הטקסונומיות בביולוגיה.
 • כושר נשיאה (Carrying capacity): מדד המציין את מספר הפרטים של מין מסוים היכולים להתקיים לאורך זמן בסביבה בעלת משאבים מסוימים. (על-פי-רוב, קצב התמותה שווה בתנאים אלו לקצב הילודה).
 • כמוהטרוטרוף (chemoheterotroph): הטרוטרוף המפיק אנרגיה מפירוק תרכובות אורגניות.
 • סינאקולוגיה (synecology): חקר יחסי הגומלין בתוך חברות, וביניהן לבין סביבתן.
 • עומד (Stand): כל הפרטים בני מין מסוים הנמצאים באותו אתר, כך שהם מחלקים ביניהם מאגר משאבים משותף ומקיימים בהסתברות גבוהה יחסי רבייה ביניהם (כלומר שהם קרובים גנטית זה לזה). עומָדים רבים מרכיבים את האוכלוסייה של המין. על פי רוב משתמשים במושג עומד כדי לתאר יחידות משנה של חברת הצמחים, או את כלל הפרטים בני מין מסוים שנמצאים ביחידת משנה של חברת הצמחים.
 • רְצוּעַת מִנְשָׁק או אקוטון (ecotone): אזור הגבול והמעבר בין שתי חברות אקולוגיות או בין שני בתי גידול.
 • שיתוף פעולה (Cooperation): מצב בו ישויות שונות מפיקות תועלת זו מפעולתה של זו ותלויות זו בפעולתה של זו.
 • שפעה (abundance): הייצוג היחסי של מין מסוים בחברה. מדד המתאר את מספר הפרטים היחסי של המין ולעיתים גם את הביומסה היחסית. לעיתים משתמשים במונח גם לתיאור של כמות מוחלטת.
 • תפוצה (Range): מרחב המחיה הגאוגרפי או האקולוגי של טקסון מסוים.