ארגון הרופאים עובדי המדינה

ארגון מבין הארגונים המרכיבים את ההסתדרות הרפואית לישראל

ארגון הרופאים עובדי המדינהראשי תיבות: אר"מ) הוא הארגון המייצג את הרופאים המועסקים בשירות המדינה ובמוסדותיה, בתי החולים העירוניים והמרכז הרפואי שערי צדק. אר"מ הוא אחד משבעת הארגונים הפרופסיונלים המרכיבים את ההסתדרות הרפואית בישראל ומהווה כ 36% מסך חבריה. הארגון מונה כ- 6800 רופאים ופועל לקידום מעמד הרופאים ומערכת הבריאות בישראל[1][2].

ארגון הרופאים עובדי המדינה הוא אגודה עות'מאנית.

יושב ראש הארגון הוא ד"ר זאב פלדמן. מזכ"ל הארגון הוא ד"ר אסף טויב LLD.

היסטוריה

עריכה

לאחר הקמת מדינת ישראל, הפכו בתי החולים המנדטורים תל השומר, סרפנד (אסף הרופא) ורמב"ם לבתי חולים צבאיים. בתחילת שנות החמישים הפכו לבתי חולים אזרחיים בבעלות המדינה ועובדיהם הפכו לעובדי מדינה. בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים פתחה המדינה או העבירה לבעלותה שורה של בתי חולים כלליים, פסיכיאטרים וגריאטרים המונים כיום 26 בתי חולים בסה"כ[3]. עד שנת 1970 היו הרופאים עובדי המדינה חברים ומיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ללא ייצוג עצמאי וללא יכולת לממש החלטות של ההסתדרות הרפואית.

בשנת 1969 יזם ד"ר גדעון מנליס מבית החולים הממשלתי בנהריה הקמה של ארגון רופאים נפרד שייצג את האינטרסים של הרופאים עובדי המדינה. בשנתיים הראשונות פעלו הוועדים בבתי-החולים בכפילות, הן בארגון רופאי המדינה והן כחלק מוועדי העובדים במסגרת ההסתדרות הכללית, עד שהודיעו סופית על התנתקותם[4].

לאחר הקמתו, קיבל הארגון מעמד עצמאי בהסכמים עם משרדי הבריאות, האוצר ונציבות שירות המדינה. בשנת 1994 הוכרה ההסתדרות הרפואית בישראל כארגון היציג של כלל הרופאים בישראל, ומאז מייצג אר"מ את רופאיו גם דרך מוסדותיה. יו"ר אר"מ משמש מתוקף תפקידו כסגן יו"ר ההסתדרות הרפואית, ותקנוני שני הארגונים מכירים זה בזה[5][6].

מבנה הארגון ומוסדותיו

עריכה

הוועידה הארצית

עריכה

הוועידה הארצית היא הגוף העליון של אר"מ. היא מתכנסת בדרך כלל אחת לארבע שנים, מאשרת את פעילות הארגון, בוחרת את בעלי התפקידים ומחליטה על שינויי תקנון. בוועידה משתתפים צירים שנשלחים ממקומות העבודה השונים, ביחס של 1:20 למספר הרופאים המועסקים בהם.

הוועד הארצי

עריכה

הוא הגוף הביצועי המוסמך לקבל החלטות בין ועידות ארציות. הוא מורכב מיו"ר הארגון ו- 26 חברים לפי מפתחות יצוג הבאים: שיבא, רמב"ם, בריאות הציבור וועד הפסיכיאטריה - שלושה נציגים כל אחד, אסף הרופא, וולפסון - שני נציגים כל אחד, נהריה, צפת, פוריה, בני-ציון, הלל יפה, שערי צדק, ברזילי, וועד בתי החולים הגריאטרים - נציג אחד כל אחד. בוועד הארצי חברים גם שני נציגי מתמחים בעלי זכות הצבעה מלאה הנבחרים בבחירות ישירות ארציות.

יו"ר הארגון

עריכה

יושב ראש הארגון הוא בא כוחו הרשמי ומייצגו של אר"מ. היו"ר נבחר בבחירות אישיות ישירות.

מזכירות

עריכה

מזכירות הארגון היא הגוף המבצע את החלטות הוועידה והוועד הארצי. חברים בו מתוקף תפקידם יושב ראש הארגון, ממלא מקומו, סגני יושב הראש וגזבר הארגון.

הוועדים המקומיים

עריכה

הועד המקומי הוא הגוף המייצג את אר"מ מול ההנהלה המקומית בכל בית חולים ומקום עבודה בשירות המדינה ומוסדותיה. הוועד המקומי נבחר על ידי רופאי מקום העבודה בבחירות ישירות וחשאיות.

ועדת הביקורת

עריכה

ועדת הביקורת מבקרת את פעילות מוסדות אר"מ מבחינה פרוצדורלית ואת הליכי קבלת ההחלטות בארגון.

ועדת תקנון

עריכה

ועדת התקנון מפרשת את תקנון אר"מ[7] ומנסחת ומציעה לוועדיה שינויים בתקנון.

יושבי ראש הארגון

עריכה
  • פרופ' ורנר זילברשטיין
  • ד"ר גדעון מנליס 1970-1975
  • פרופ' חיים זכות 1976-1983
  • פרופ' אריה אורנשטיין 1983-1994
  • פרופ' אלישע ברטוב 1994-2009
  • ד"ר יצחק (צאקי) זיו נר 2009-2014
  • ד"ר נמרוד רחמימוב 2014-2018
  • ד"ר זאב פלדמן - החל מ-18 בינואר 2018

הערות שוליים

עריכה