פתיחת התפריט הראשי

יעזק - יהודים עולי זכאו כורדיסטן היה ארגון של עולים מזאכו כגרעין התיישבות.

מטרת הארגון הייתה להקים נקודת יישוב חדשה בארץ ישראל בתקופת המנדט.

היסטוריהעריכה

ארגון יעזק הוקם בירושלים בשנת 1941 על ידי יהודים ציונים תושבי ירושלים שעלו מכורדיסטן בכלל ומהעיר זאכו בפרט בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.

חברי הארגון החלו בפעולות שתדלנות בקרב הנהגת היישוב למציאת מקום להקמת היישוב בנוסף לפעולות הדרכה והכנה לחברי הארגון עצמם בדבר חיי כפר וקואופרציה. אולם בשל המצב הגאופוליטי בארץ ישראל בתקופה זו לא הצליחו להגשים את חזונם.

עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייסו מרבית חברי הארגון לכוחות הלוחמים, מרביתם במסגרת האצ"ל ומיעוטם במסגרת ההגנה והפלמ"ח. בשוך הקרבות והסרת המצור מירושלים, עשו חברי הארגון מאמץ נוסף להתיישבות ועלייה על הקרקע.

בפגישתם עם נציגי הסוכנות היהודית הוצעו מספר אפשרויות להקמת יישוב חדש. חברי הארגון ביקשו שהיישוב החדש יתפוס שטח ששוחרר במלחמה, ביקשו לעסוק בחקלאות וייצור מזון לעם ישראל וכן בקליטת עלייה. הסוכנות היהודית הציעה מספר חלופות, ולבסוף נבחרה הנקודה להקמת היישוב על חורבות הכפר הערבי הנטוש אלברייה, שתושביו עזבו אותו בחודש יולי 1948. בחודש אוקטובר 1949 עלו 28 משפחות מחברי הארגון על הקרקע להקמת היישוב. במסיבת העלייה לקרקע השתתפה רחל ינאית בן צבי. היישוב נקרא תחילה הכפר יעזק אולם כעבור ימים אחדים שינה לוי אשכול את שמו לכפר עזריה (ראשי תיבות ל"עולי זאכו ראו ישועת השם") ואחר כך מושב עזריה.

עם הקמת המושב השלים הארגון את מטרתו והוא פורק.