פתיחת התפריט הראשי
דמותו של אשמדאי בספר הדמונולוגיה Dictionnaire Infernal מאת קולן דה פלנסי

אַשְׁמְדַאי הוא מלך השדים במסורות העממיות היהודיות והנוצריות. מקורו מהשפה הפרסית; אזמידאן - שטן (מילולית: aesma-כעס; daeva-רוח, שד).[1]

תוכן עניינים

מהותעריכה

לפי ספר הזוהר, אשמדאי היה מתמיד מלך השדים - והוא מלכם עד היום, כשמעולם לא הוחלף בשד אחר. אמו של אשמדאי היא נעמה, ואביו - שמדון[2].

בספר הזהר נזכר שהוא עלה ללמוד ב"מתיבתא דרקיע" (וזה מופיע גם בתלמוד, במסכת גיטין, בסיפור על לכידת אשמדאי בידי המלך שלמה).

שימוש באשמדאיעריכה

  ערך מורחב – שלמה המלך ואשמדאי

בתלמוד בגיטין דף סח, וכן במדרש, מסופר כי שלמה המלך השתמש באשמדאי לצורך בניית בית המקדש, כשרצה לגלות באמצעותו את מיקומו של השמיר. שר צבאו, בניהו בן יהוידע, לכד את אשמדאי, ואף למד ממנו אחרי לכידתו דברי חכמה.

לאחר תכסיס מתוחכם של אשמדאי, הוא הסיר משלמה המלך את ההגנות שהגנו עליו מפניו, וזרק אותו למרחק ארבע מאות פרסה. אז, מלך אשמדאי במקומו של שלמה, עד אשר שב שלמה מן הגלות. כשראה אשמדאי את שלמה, הוא ברח ממנו למקום בו שהה מלכתחילה. גם לאחר כן, פחד עדיין שלמה מאשמדאי, ומינה שישים גיבורים לשומרו חמושים בחרבות ומגינים.

במדרש ובקבלהעריכה

במדרש[3] מובא המעשה הבא:

כשהוצרכו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר בן רבי יוסי לילך אצל הקיסר לבטל גזירות על ישראל, בא אשמדאי לעשות להם נס, ונכנס בגופה של בת הקיסר והיא צווחה "הביאו לי את ר' שמעון", וכשבא לחש באוזנה "צא!", ויצא - וביטל המלך את הגזרות. גרסה אחרת לסיפור זה הובאה בתלמוד[4], אך שם הסיפור נסוב על שד בשם 'בן תמליון'.

התוספות כתבו שאשמדאי הביא למלך שלמה אדם עם שני ראשים, מבני בניו של קין[5]

בספר הזהר, נזכר כי אשמדאי כתב לשלמה המלך 'ספר טומאה' שהיו בו 1,405 דברי טומאה, ואף נזכרו שני דברים בשמו:

 • כל המצוות צריך לשלם עליהם שכר מלא, ואם קבלם בחינם, שורה עליהם רוח טומאה[6].
 • הרוצה שלא תידבק לילית בזרעו, צריך לכסות את ראש אשתו שלושים יום, ולא שלושה כפי שנכתב לפני[7].

בעץ חיים נזכר שאשמדאי הוא מקליפת נוגה, ושאשתו היא לילית.

הרמ"ק מרחיב בפרדס רימונים על אשמדאי, לפיו לאשמדאי הייתה אשה בשם 'לילית זעירתא', ואף שנשלט על ידי סמאל הייתה להם מריבה על שדה בשם 'לילית עולמתא'. מלילית זעירתא נולד חרבא דאשמדא "אלפפוניא" וכן נקרא "גור אריה" ממונה על שמונים אלף מלאכי חבלא, ובאותו זמן נולד מלאך "חרבא דמלכא משיחא".

בספרותעריכה

 • בסדרת ספרי "האלף האפל", כת של מתנקשים הסוגדת לאליל-שד אשמדאי/אסמודאוס.
 • אשמדאי הוא שם של נחש צפע ענק בסדרת ספרי רדוול.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מילים שחדרו לעברית: מפרסית, אתר השפה העברית
 2. ^ רמב"ן ור' בחיי בראשית ד, כה וזה"ח.
 3. ^ איכה זוטא פרשה א'
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת מעילה, דף י"ז, עמוד ב'.
 5. ^ מנחות דף ל"ז א ד"ה או קום גלי כו'.
 6. ^ ח"ב קכח.
 7. ^ ח"ג יט.