בונה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

בנייה (בּוֹנֶה)
אישים
אחר

ראו גם