ביג פור

כינוי לארבעת משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם

הביג פוראנגלית: Big Four ; תרגום: ארבעת הגדולים) הם ארבעת משרדי ראיית החשבון הבינלאומיים הגדולים ביותר. ארבעה המשרדים אמונים יחד על רוב עבודת הביקורת של חברות ציבוריות ושל חברות פרטיות ברחבי העולם. יחד הם יוצרים אוליגופול בשוק שירותי הביקורת. בעבר היה הביג פור מוכר כביג 8 (שמונה הגדולים), אך הוא הצטמצם לחמישה משרדים לאחר מספר מיזוגים. הביג 5 (חמשת הגדולים) הפכו לביג פור בשנת 2002 לאחר שמשרד ארתור אנדרסן כמעט שנסגר לאור מעורבותו והסתבכותו בפרשת אנרון.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

רשימת הארבעהעריכה

משרד מחזור הכנסות מספר עובדים
פרייס ווטרהאוס קופרס PriceWaterhouseCoopers - PwC 45.1 מיליארד דולר 295,000
דלויט טוש טומטצו Deloitte Touche Tomatsu 50.2 מיליארד דולר 345,374
ארנסט אנד יאנג Ernst and Young 40 מיליארד דולר 312,250
KPMG 32.1 מיליארד דולר 236,000
נכון לשנת 2021. מקורות: [1] [2] [3] [4]

מבנה משפטיעריכה

כל אחד מארבעת המשרדים הגדולים מורכב למעשה מרשת של משרדים מקומיים שנמצאים בבעלות פרטית ושמנוהלים באופן עצמאי. המשרדים חברו למשרדים אחרים בהסכמים משפטיים על מנת לחלוק מותג משותף ומעמד גבוה. כל רשת ייסדה ישות שמטרתה לתאם בין הפעילויות של המשרדים. שתי ישויות מקורן בשווייץ (KPMG ו-Deloitte) ושתי חברות בערבון מוגבל בבריטניה (PwC ו-Ernst & Young). ישויות אלו אינן עוסקות בחשבונאות, ואינן מחזיקות במשרדים השותפים או שולטות בהם.

בדרך כלל, כל משרד רואה חשבון מתמחה במדינה אחת, בחוקיה ובתקניה. עם זאת, בשנת 2007 הכריזה KPMG כי ארבעה ממשרדיה (בבריטניה, גרמניה, שווייץ וליכטנשטיין) ימוזגו לכדי משרד אחד.

הנתונים המספריים בערך זה מתייחסים לסך ההכנסות בכל רשת משרדים.

היסטוריה, צמצום מספר המשרדים הגדוליםעריכה

החל משנת 1989 הצטמצם מספר המשרדים הגדולים בשל מספר מיזוגים ושערורייה אחת (פרשת אנרון).

ביג 8 (עד 1989)עריכה

במהלך רוב המאה ה-20 היו שמונה משרדים גדולים ששלטו בתחום החשבונאות והביקורת ברמה בינלאומית:

  1. ארתור אנדרסן
  2. Arthur Young & Co. ארתור יאנג ושות'
  3. Coopers & Lybrand קופרס וליברנד
  4. Ernst & Whinney (עד 1979 היה Ernst & Ernst בארצות הברית ו-Whinney Murray בבריטניה) - ארנסט וויני
  5. Deloitte Haskins & Sells (עד 1978 היה Haskins & Sells בארצות הברית ו-Deloitte Plender Griffiths בבריטניה) דלויט הסקינס וסלס
  6. Peat Marwick Mitchell פיט מרוויק מיטשל
  7. Price Waterhouse פרייס ווטרהאוס
  8. Touche Ross טוש רוס

מקורם של מרבית חברות הביג 8 בהתקשרויות שנוצרו בין חברות אמריקאיות ובריטיות במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. "פרייס ווטרהאוס" היה משרד בריטי שפתח סניף בארצות הברית בשנת 1890 ושלאחר מכן ייסד שותפות נפרדת במדינה זו. המשרדים האמריקאיים והבריטיים של "פיט מרוויק מיטשל" אימצו שם משותף בשנת 1925. משרדים אחרים השתמשו בשמות שונים עבור העסקים המקומיים, ואימצו שם משותף רק מאוחר יותר: "טוש רוס" אימץ את שמו בשנת 1960; "ארתור יאנג" ב-1968; "קופרס וליברנד" ב-1973; "דלויט הסקינס וסל" ב-1978; ו"ארנסט וויני" ב-1979.

ההתרחבות לשוק הבינלאומי נבעה מדרישת לקוחות המשרדים, מכיוון שחברות אמריקאיות ובריטיות רבות החלו להפוך לתאגידים בינלאומיים. ההתרחבות בוצעה בדרך כלל באמצעות הסכמים ושותפויות עם משרדים מקומיים, למעט משרד "ארתור אנדרסון" שייסדה סניפים חדשים ברחבי העולם כולל בריטניה.

בסוף שנות ה-80, לכל אחד מהביג 8 היה מותג יוקרתי. המשרדים גדלו במהירות והחלו להתמזג עם משרדים קטנים יותר. המיזוג של "פיט מרוויק" עם KMG Group בשנת 1987 היה אחד הגדולים לאותה תקופה.

ביג 6 (1989 עד 1998)עריכה

לאחר שארבעה משרדים גדולים התמזגו בשנת 1989: "ארנסט וויני" התמזג עם "ארתור יאנג" ויחד נקראו ארנסט ויאנג, ו"דלויט הסקינס וסל" התמזג עם "טוש רוס" ויחד נקראו דלויט וטוש, התחרות בין המשרדים הנותרים גברה. בבריטניה, המיזוג של דלויט ושל טוש בתחילה היה שונה. טוש שמר על שמו המקורי, ואילו דלויט התמזג עם "קופר וליברנד" ונקראו "קופר וליברנד דלויט". באמצע שנות ה-90 משרדי דלויט וטוש בבריטניה שינו את שמם לשם המקובל בעולם, למעט המשרד האוסטרלי של טוש רוס שהתמזג עם KPMG.

ביג 5 (1998 עד 2002)עריכה

הביג 5 נוצר לאחר שמשרד "פרייס ווטרהאוס" התאחד בשנת 1998 עם "קופרס וליברנד", ויחד נקראו PricewaterhouseCoopers (פרייס ווטרהאוס קופרס ובקיצור PwC).

ביג 4 (2002 עד היום)עריכה

בעקבות האשמת בכירי חברת אנרון בשיבוש הליכה חקירה ובעבירות מרמה בבורסה האמריקנית, החלה התמוטטות החברה עד שפשטה את הרגל כעבור ארבע שנים. הפרשה הביאה גם לסגירת "ארתור אנדרסן".

מיזוגים והתפתחויותעריכה

  • Arthur Andersen
    • מקורו ב-Andersen, Delany
  • Ernst & Young
    • Arthur Young
    • Ernst & Whinney
      • Ernst & Ernst (ארצות הברית)
      • Whinney Murray (בריטניה)
      • Whinney, Smith & Whinney
  • PricewaterhouseCoopers
    • Coopers & Lybrand
      • Cooper Brothers (בריטניה)
      • Lybrand, Ross Bros, Montgomery (ארצות הברית)
    • Price Waterhouse
  • Deloitte Touche Tohmatsu
    • Deloitte & Touche
      • Deloitte Haskins & Sells
        • Deloitte Plender Griffiths (בריטניה)
        • Haskins & Sells (ארצות הברית)
      • Touche Ross
        • Touche, Ross, Bailey & Smart
          • Ross, Touche (קנדה)
          • George A. Touche (בריטניה)
          • Touche, Niven, Bailey & Smart (ארצות הברית)
            • Touche Niven
            • Bailey
            • A. R. Smart
    • Tohmatsu & Co. (יפן)
  • KPMG
    • Peat Marwick Mitchell
      • William Barclay Peat (בריטניה)
      • Marwick Mitchell (ארצות הברית)
    • KMG
      • Klynveld Main Goerdeler
        • Klynveld Kraayenhof (הולנד)
        • Thomson McLintock (בריטניה)
        • Main Lafrentz (ארצות הברית)
      • Deutsche Treuhand Gesellschaft (גרמניה)

בישראלעריכה

בישראל, על פי דירוג "Dun's 100"[5], חמישה משרדים גדולים מייצגים יחדיו כ-90% מהחברות הציבוריות בישראל. בראש הטבלה נמצאת ארנסט אנד יאנג, קוסט פורר גבאי את קסירר, אחריה בריטמן אלמגור זהר (דלויט טוש טומטצו) וסומך חייקין (KPMG). במקום הרביעי בדירוג נמצא משרד PwC ישראל ובחמישי - BDO זיו האפט. עם זאת, הדירוג עשוי להשתנות בהתאם לפרמטרים הנבחנים: מספר העובדים, מספר רואי החשבון, מספר החברות הציבוריות המבוקרות על ידי המשרד ועוד.

קוסט פורר גבאי את קסיררעריכה

מאז החל דירוג "Dun's 100" בשנת 2006 ועד היום, היה משרד קוסט פורר גבאי את קסירר תמיד בראש הדירוג. במשרד עובדים יותר מ-1,700 עובדים, ויותר מ-600 מתוכם הם רואי חשבון[6]. רוב החברות הציבוריות בישראל הן לקוחות המשרד, כאשר כ-40% מהחברות הציבוריות הן לקוחות המשרד לשירותי ביקורת. לפירמה ארבעה משרדים ברחבי ישראל: המשרד הראשי בתל אביב וסניפים בחיפה, בירושלים ובבאר שבע.

בריטמן אלמגור זהרעריכה

בעקבות מיזוג בשנת 2008 עם דלויט, הפך משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר לשני בגודלו בישראל עם יותר מאלף עובדים. בין לקוחותיו נמצאים עסקים ומוסדות מרכזיים במדינה וביניהם בנק הפועלים, מפעל קוקה קולה ועוד[7].

KPMG סומך חייקיןעריכה

השפעתו הכלכלית של המשרד בישראל גדולה, במיוחד בעקבות שלוש בכירות בבנקים שהן יוצאות המשרד, גליה מאור ורקפת רוסק עמינח מבנק לאומי; וסמדר ברבר-צדיק מהבנק הבינלאומי הראשון, ובכירים רבים נוספים במשק הישראלי. המשרד ידוע בזכות עצמו וגד סומך העומד בראש המשרד נחשב סמכות בעיני רבים בתחום[8]. המשרד מטפל בעשירי הארץ, בהם האחים עופר ושרי אריסון. המשרד חבר למשרד הייעוץ העולמי Price Water House ב-1997, כנראה לקראת כניסה למכרז על נמל התעופה בן-גוריון או על כביש חוצה ישראל ולאחר מכן עבר ל-KPMG עם רכישות נרחבות של זו ב-1999[9].

גד סומך שימש כמפקח הכלכלי על התעשייה האווירית ב-1997.

קסלמן וקסלמןעריכה

משרד קסלמן וקסלמן נקרא גם - 'PwC Israel'[10]. PwC Israel חברה ברשת הגלובלית PwC, הכוללת פירמות ב-158 מדינות עם כ־237,000 עובדים, מנהלים ושותפים. PwC Israel פעילה משנת 1924, מונה 61 שותפים וכ-1200 עובדים מקצועיים, בהם רואי חשבון, כלכלנים, משפטנים, מוסמכים במינהל עסקים, אנשי תוכנה ומנתחי מערכות, מהנדסים ועוד. PwC Israel עוסקת בביקורת ודיווח כספי, ייעוץ מס וייעוץ עסקי. משרדיה פרוסים בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע.

המשרדים הגדולים במדינות השונותעריכה

אינדונזיהעריכה

באינדונזיה ארבעה משרדים גדולים:

  • KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja המסונף ל-Ernst & Young
  • KAP Osman Bing Satrio המסונף ל-Deloitte
  • KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja המסונף ל-KPMG
  • KAP Haryanto Sahari המסונף ל-PwC

טורקיהעריכה

בטורקיה ארבעה משרדים גדולים:

  • Güney Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. - חבר ב-Ernst & Young,
  • Akis Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. המסונף ל-KPMG,
  • Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. המסונף ל-PwC
  • DRT Bagimsiz Denetim ve S.M.M. A.S. המסונף ל-Deloitte

יפןעריכה

ביפן ארבעה משרדים גדולים:

  • Ernst & Young ShinNihon LLC ‏(新日本有限責任監査法人) המסונף ל-Ernst & Young
  • KPMG AZSA & Co. ‏(あずさ監査法人) המסונף ל-KPMG
  • PricewaterhouseCoopers Aarata ‏(あらた監査法人) המסונף ל-PricewaterhouseCoopers
  • Deloitte Touche Tohmatsu ‏(監査法人トーマツ) המסונף ל-Deloitte Touche

שמות המשרדים באנגלית אינו זהה לשם המשרד ביפנית.

מצריםעריכה

במצרים ארבעה משרדים גדולים:

  • "חאזם חאסן" המסונף ל-KPMG
  • "מנסור ושות'" המסונף ל-PricewaterhouseCoopers
  • "סאלח, ברסום, אבדל אזיז ושות'" המסונף ל-Deloitte & Touche
  • "עימאד ראג'יב" המסונף ל-Ernst & Young

קוריאה הדרומיתעריכה

בקוריאה הדרומית ארבעה משרדים גדולים:

  • Hanyoung LLC החבר ב-Ernst & Young
  • Samjong LLC החבר ב-KPMG
  • Samil LLC החבר ב-PricewaterhouseCoopers
  • Ahnjin LLC החבר ב-Deloitte & Touche

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה