ביטול פעיל

ביטול פעיל (active cancellation) הוא טכניקת לוחמה אלקטרונית מתקדמת, המהווה סוג אקטיבי של אמצעי-נגד אלקטרוניים. היא משמשת להגנה על כלי טיס.

מערכת ביטול פעיל עושה שימוש במקלט כדי לקלוט איומים אלקטרומגנטיים - מכשירי מכ"ם של האויב, העשויים לזהות את הפלטפורמה המוגנת. לאחר שהאיום נקלט, המערכת מבצעת אבחון של האופן שבו המכ"ם המאיים אמור לראות את הפלטפורמה המוגנת, ושולחת חזרה, לכיוון המכ"ם המאיים, גל בחצי הפאזה של הגל שהגיע מהמכ"ם המאיים. כתוצאה מכך, נוצרת התאבכות הורסת, והמכ"ם המאיים אינו קולט גלים שהיו אמורים לחזור מהפלטפורמה המוגנת.

ביטול פעיל נחשב לטכניקה קשה ביותר לביצוע, מכיוון שלשם מימושה נדרשת ידיעה כיצד כל חלק וחלק מגוף המטוס "נראה" למכ"ם. כמו כן, קצב המתקפים הגבוה בכמה ממערכות המכ"ם המודרניות גורם לכך שמערכת ביטול פעיל יעילה תצטרך לקלוט את האיום, לעבד את נתוניה, ליצור גלים בפאזות המתאימות ולשדרם תוך פרקי זמן קצרים ביותר (פחות מ-1 מיקרו שנייה).

מערכות ביטול פעיל נמצאות בשירות מבצעי, לפי הערכות שונות, כחלק מחליפות לוחמה אלקטרונית מדגם SPECTRA מתוצרת חברת תאלס, המותקנות על מטוסי דאסו ראפאל שבשירות חיל האוויר והצי הצרפתיים. מטרתן להקנות תכונות דמויות-חמקנות למטוס שאינו חמקן בצורתו הגאומטרית.