ביט לשנייה

יחידת מידה לקצב העברת נתונים

ביט לשנייה או סיבית לשנייה (ובקיצור סל"ש; באנגלית: bps או bit/s) היא יחידת מידה למדידת קצב נתונים, בעיקר מהירות העברה של נתונים בקו תקשורת.

קצבי נתונים
תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית
שם סימון עברי סימון בינ"ל מכפלה
קילוסיביות לשנייה קס"ש kbit/s 103
מגהסיביות לשנייה מס"ש Mbit/s 106
גיגהסיביות לשנייה גס"ש Gbit/s 109
טרהסיביות לשנייה טס"ש Tbit/s 1012
תחיליות בינאריות
(IEC 60027-2)
kibibit per second Kibit/s 210
mebibit per second Mibit/s 220
gibibit per second Gibit/s 230
tebibit per second Tibit/s 240

הנתונים נמדדים ביחידה הקטנה ביותר שלהם - ביט. לצרכים מעשיים משמשות יחידות גדולות יותר: קילוביט לשנייה (Kbps, קס"ש), מגה-ביט לשנייה (Mbps, מס"ש) וג'יגה-ביט לשנייה (Gbps, גס"ש).

בהעברת נתונים מקבילית ובהעברת קבצים מקובלת גם יחידת המידה בית-לשנייה (Bps או Byte/s), השקולה ל-8bps.