ביקורת חקירתית

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ביקורת חקירתית היא ענף בביקורת חשבונאית העוסק באיתור, מניעה, וכימות של מעשי הונאה, הלבנת הון ושחיתות בכלל. הביקורת החקירתית משלבת הכשרה, השכלה ידע וניסיון בתחומים כגון: חשבונאות, ביקורת פנימית, משפטים, בשילוב עם ניסיון בחקירות. ביקורת חקירתית היא שימוש בביקורת חשבונות ושיטות חשבונאיות, על מנת לבחון קיום חריגות כספיות, או לעקוב אחר הון ונכסים השייכים לארגונים. הביקורת החקירתית כוללת גם הכנת חוות דעת לבית משפט, בדיקות בתחום הלבנת ההון וסיוע לעורכי דין בהליכים משפטיים שונים.

רואה חשבון יהודה ברלב, טבע המונח "ביקורת חקירתית" והביא להכרה רשמית בתחום בשנת 1990.

ענפי הביקורת החקירתיתעריכה

מניעת הונאותעריכה

בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון ושיפור חסינותם מהונאות. עריכת סקר חשיפה להונאות (Fraud Vulnerability Study) במטרה לחשוף מוקדים אפשריים להונאות. הטמעת מנגונינים של בקרה, דיווח, פיקוח ואכיפה.

איתור הונאות וחקירתםעריכה

חשיפה ואימות של חשדות ושיטות הונאה הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית. איתור הונאות המבוצעות באמצעות מערכות מחשב ובמערכות סייבר.

כימות הונאותעריכה

 
במה עוסקת הביקורת החקירתית

כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים.

סיוע באירועים ביטוחיים (Insurance Support)עריכה

כימות הנזקים בתביעות ביטוח; הגדרת הבסיס העובדתי והחשבונאי להערכת הנזק.

חקירת הונאותעריכה

 • חקירת שיטת ההונאה
 • איתור האחראים להונאה וכימות היקף ההונאה
 • הכנת דוח המפרט את ממצאי החקירה
 • הצגת אסמכתאות כגיבוי לממצאים שנאספו
 • הגדרת הבסיס העובדתי והחשבונאי להערכת הנזק

ייעוץ וסיוע לעורכי דין בהליכים משפטייםעריכה

בדיקת נאותות בשלב קדם-רכישה (Due Diligence), לפני מיזוגים ורכישותעריכה

 • הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים ושל מסמכי צדדים שלישיים

איתור נכסים מוסתריםעריכה

 • ניתוח מסמכים חשבונאיים ותנועות כספיות
 • איתור נכסים אשר הוסתרו וסיוע בהשבתם
 • פעולות אלו מבוצעות במגוון הליכים, כגון: הליכי גירושין, סכסוכי ירושה, הברחת נכסים ועוד.

הלבנת הוןעריכה

 • זיהוי, איתור ושיבוש פעולות של הלבנת הון
 • סיוע במניעה של עבירות הלבנת הון

כספי טרורעריכה

 • איתור, סיכול ומניעה של העברות כספי טרור

בדיקת אמינות כלכלית (Integrity Check), סקר חשיפה להונאות בארגון, ניהול משברים וניהול לתקופות ביניים (Crisis Management and Interim Management)עריכה

 • ניהול בעת אירועים משבריים פתאומיים, חד-פעמיים, או נמשכים, כגון אירוע הונאה מהותי המלווה בפגיעה תדמיתית, או מכירת פעילות עסקית מהותית היוצרת חלל בפעילות התאגיד;
 • קביעת המדיניות הנדרשת עד לחילוץ התאגיד מן המשבר, או סיום תקופת הביניים;
 • פעילות צוות הניהול עד להתגברות על האירוע וספחיו;
 • צוות הניהול כולל מנהל/ים ומנהל/י כספים. ניהול חברה במשבר (Management of Corporate under Crisis)

לקריאה נוספתעריכה

 • רו"ח עופר אלקלעי, חקירה איתור ומניעת מעילות והונאות פיננסיות, הוצאת לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, 2001
 • רו"ח יהודה ברלב, יסודות הביקורת החקירתית, הוצאת אופוס, 2003
 • רו"ח עופר אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית – חקירה, איתור ומניעת מעילות, הוצאת רונן, 2021

קישורים חיצונייםעריכה

 • רו"ח יהודה ברלב, ביקורת חקירתית, ביטאון "רואה החשבון" ל"ט/6, 1990
 • רו"ח יהודה ברלב, לקט מאמרים על ביקורת חקירתית, ביטאון "רואה החשבון", 2016-2014