ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית (Investigative Auditing) היא תחום בביקורת חשבונאית העוסק באיתור וכימות של מעשי הונאה, הלבנות הון וכספי טרור, למטרת מניעה. הביקורת החקירתית מתייחסת לאירועים חריגים בתהליכים הכספיים, או בעלי השלכות כספיות, בין אם הם הונאות או טעויות.

ניתן לדרג את סוגי הביקורת הפיננסית לשתי מדרגות עיקריות:

 • המדרגה הראשונה, הנפוצה יותר, היא ביקורת פיננסית הבאה לתת מענה לשאלה "האם הדוחות הכספיים המבוקרים נערכו בצורה המייצגת בצורה נאותה את מצבה הכספי של הפירמה". פעולות רואי החשבון במקרה זה מצטיירות כפעולתו של "כלב שמירה" הבא להגן על אינטרס ציבור המשתמשים בדוחות הכספיים.
 • המדרגה השנייה היא ביקורת פיננסית הבאה לתת פתרון לאישוש או להזמת חשד שבפירמה המבוקרת נעשו פעולות לא כשרות שצוינו לעיל. פעולות רואי החשבון במקרה זה הן מעמיקות יותר והן מצטיירות כפעולתו של "כלב ציד".

הביקורת החקירתית מיועדת לגופים עסקיים, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים ומוניציפליים וגופים על-ממשלתיים.

ענפי הביקורת החקירתיתעריכה

 • מניעת הונאות
  • בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
  • עריכת סקר חשיפה להונאות, במטרה לחשוף את המוקדים האפשריים להונאות ומעילות
  • הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה
 • איתור הונאות וביקורת הונאות מחשב
  • חשיפה ואימות של חשדות
  • ניתוח שיטות ההונאה
  • הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית
  • איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב
 • כימות הונאות
  • כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים
 • סיוע באירועים ביטוחיים (Insurance Support)
  • כימות הנזקים בתביעות ביטוח
  • הגדרת הבסיס העובדתי והחשבונאי להערכת הנזק
 • ייעוץ וסיוע חקירתי לעורכי דין בהליכים משפטיים
 • בדיקת נאותות בשלב קדם-רכישה (Due Diligence), לפני מיזוגים ורכישות
  • הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים ושל מסמכי צדדים שלישיים
 • בדיקת אמינות כלכלית (Integrity Check)
 • ניהול משברים (Crisis Management)
 • הלבנת הון
  • זיהוי, איתור ושיבוש פעולות של הלבנת הון
  • סיוע במניעה של עבירות הלבנת הון
 • כספי טרור
  • איתור, סיכול ומניעה של העברות כספי טרור

לקריאה נוספתעריכה