ביקור חולים

מצווה הנכללת בגמילות חסדים

ביקור חולים היא מצווה הנכללת בגמילות חסדים ועניינה לבקר אצל החולה, להשתתף בצערו, לשפר את מצב רוחו, לבדוק אם נזקק לדבר מה ולעזור בכך.

ביקור חולים
(מקורות עיקריים)
חסידי ברסלב מקיימים מצוות ביקור חולים במרכז הרפואי שיבא
חסידי ברסלב מקיימים מצוות ביקור חולים במרכז הרפואי שיבא
מקרא שמות, י"ח, כ'
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא, דף ל', עמוד ב', מסכת נדרים, דף ל"ט, עמוד ב'
משנה תורה הלכות אבל, פרק י"ד, הלכות ד'ז'
שולחן ערוך יורה דעה, סימן של"ה
כיום מקובל להביא לחולה מתנה סמלית כאיחולי החלמה מהירה; כאן דוגמה לכך - כרטיסי ברכה וזרי פרחים בחדרו של חולה

מקורות למצווה זו בתנ"ך הם התגלותו של אלוהים לאברהם בעת שהיה בתקופת החלמה לאחר שמל את עצמו, וביקורו של הנביא ישעיהו אצל חזקיהו מלך יהודה כאשר חלה (מלכים ב', פרק כ' א').

חז"ל מפרשים את הפסוק על אברהם אבינו: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה (ספר בראשית פרק י"ח י"ט) - זו ביקור חולים (מדרש רבה, בראשית, פרשה מט פסקה ד).ואת הפסוק "את הדרך ילכו בה" (שמות יח, כ), הם דורשים ילכו - זה ביקור חולים (תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא ל/ב). הם גם הפליגו בחשיבות מצווה זו, ואמרו ש”כל המבקר את החולה נוטל אחד משישים מחוליו”, ישנו דגש מיוחד בביקור על "בן גילו" דווקא, שכנראה במקרה כזה יש לחולה ניחומים יתרים. בדיון בכלל זה שואלים: אם כך, יבואו שישים איש וירפאהו, ועונים שכל מבקר נוטל אחד משישים ממה שנשאר.

עוד נקבע שמצווה זו היא מהדברים שאין להם שיעור מבחינת כמותה, ואפשר לקיימה פעמים רבות ביום, אפילו אצל אותו חולה (תלמוד בבלי, מסכת נדרים דף לט/ב). היא גם נקבעה כדברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. בתלמוד ישנם כמה וכמה סיפורים על חכמי ישראל שביקרו חולים וגם עזרו לריפוים.

בספר "סדר היום" הושם דגש על חשיבות החיזוק הנפשי, השבת נפשו של החולה, ניחומו והקלת חוליו מעליו. ואילו בספר חכמת אדם נכתב שעיקר המצווה הוא להתפלל על החולה ולבקש עליו רחמים. כמו כן נכתב, כי יש לסייג חולים שאין לבקר אצלם, כמו אלו שמתביישים במחלתם, או כאלה שהביקור הוא לטורח להם. במקרה כזה, הולכים לביתם, אך לא נכנסים לחדרם, שואלים לשלומם ובודקים אם ניתן לסייע. עוד עולה מספר זה, כי בקהילת ברלין אף מינו אדם שהיה ממונה על ביקור חולים, הנקרא "גבאי ביקור חולים".

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה