פתיחת התפריט הראשי

בית חינוך לילדי עובדים

דף פירושונים

בית חינוך לילדי עובדים היה כינויים של מספר בתי ספר יסודיים שהשתייכו לזרם העובדים בחינוך. הראשון בהם נוסד ב-1923.


האם התכוונתם ל...