בית ספר תיכון עירוני דתי בני ברק

בית ספר תיכון

בית ספר תיכון עירוני דתי בני ברק היה בית ספר ממלכתי דתי על יסודי לבנים ולבנות בבני ברק. בסוף שנות ה-70 הפך לבית ספר לבנות בלבד.

רקעעריכה

בית הספר נוסד בשנת 1951 והיה במשך שנים רבות, בית הספר התיכון המרכזי בבני ברק . בשנותיו הראשונות, שכן במבנה בית הספר הממ"ד מעלות ברחוב מימון. בשנת 1959 עבר למבנה חדש בן שלוש קומות ברחוב אבטליון 31 בבני ברק. בית הספר קלט בעיקר תלמידים תושבי בני ברק בוגרי בתי ספר יסודיים כגון: מעלות, משואות, שאר ישוב ועוד. הלימודים בו היו לימודים תיכוניים רגילים בשילוב "לימודי קודש" מוגברים. בבית הספר למדו בנים ובנות בכיתות נפרדות בסוף שנות ה-70 נסגרו כיתות הבנים ובית הספר הפך לבית ספר תיכון עירוני לבנות בלבד. במחצית שנות ה-80 שונה שמו לאולפנה עירונית "אמונה" בני ברק. בדצמבר 2017 נהרס מבנה בית הספר התיכון דתי ברחוב אבטליון לאחר ששכן במקום עשרות שנים.

במהלך שנות קיומו הצמיח בית הספר שורה של בוגרים התופסים עמדות מפתח, בתקשורת, באקדמיה ובכלכלה בישראל.

מנהלי בית הספרעריכה

במהלך שנת הלימודים של שנת 1958 נפטר הרב שמחה במברגר, מייסד בית הספר ומנהלו הראשון ובמקומו מונה ד"ר ישראל צבי מושקוביץ. עם התמנותו של מושקוביץ למפקח במשרד החינוך, מונה לתפקיד מנהל בית הספר ישראל ינאי שהיה מורה בבית הספר. המנהלים הבאים של בית הספר תיכון עירוני דתי בני ברק בגילגוליו השונים היו: יגאל המאירי, ד"ר אפרים יצחקי, לאה לנגנטל, חנה פריאל, הרב דוד בן ניסן, איילה שטרן.

בוגריםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה