פתיחת התפריט הראשי

בר היא מילה ממקור ארמי שמשמעותה "בן" או "חוץ".

האם התכוונתם ל...

אישים:

ראו גם