בשר על גבי גחלים

חיבור אבוד בנושא הלכה, מאת מחבר לא ידוע

בשר על גבי גחלים הוא חיבור אבוד בנושא הלכה, מאת מחבר לא ידוע. נשארו ממנו שרידים - עשרות תשובות ופסקים - במקורות שונים, בדפוס ובכתבי יד. נזכר לראשונה בחיבוריהם של חכמי אשכנז של המאה ה-11. מקורו של שם הספר הוא בפסיקה המובאת בתלמוד הבבלי, בקשר לשאלת בישולי גויים: ”אמר רב יהודה אמר שמואל: הניח ישראל בשר על גבי גחלים, ובא גוי והפך בו - מותר” (עבודה זרה לח, א). מהרי"ל כתב "נקרא ספר בשר על גבי גחלים מפני שמה שכתוב בו יש סברא וטעם כבשר הנצלה על גבי גחלים" וכן כתב החיד"א.[1]

זהות המחבר עריכה

זהותו של מחבר הספר אינה ידועה. באחד מכתבי היד ("הגהות מרדכי הגדול") יוחס הספר לחכם בשם "רב ביבי גאון".[2] חכם בשם דומה, רב ביבוי הלוי היה גאון סורא בין 777 ל-788, אך בספר מובאת גם תורתם של גאוני בבל שלאחריו, כגון רב נטרונאי גאון ורב נחשון גאון. מכל מקום, לדעת רוב החוקרים מקורו של הספר הוא בבבל.

כנגד דעה זו יצא אברהם גרוסמן, ולדעתו הוא חובר באשכנז באמצע המאה ה-11, ואפשר שמחברו (מלקטו) היה רבי יעקב בן יקר.[2] את דעתו זו הוא תומך בכמה סיבות:

 • החיבור נזכר רק על ידי חכמי אשכנז וצרפת;
 • ספר שלשלת הקבלה כותב שקבלה בידו שחיברו רבנו תם, ומכיוון שספר זה הוזכר עוד לפני תקופת רבינו תם, וגם רבי יעקב בר יקר כונה בשם רבינו תם, הרי שלכך כוונתו.
 • חלק מדברי התורה המובאים בו בסתם הם של חכמי אשכנז הראשונים, כגון תשובות של רבי משולם בן קלונימוס ורבי משולם ברבי משה;
 • חלק מהמקורות המובאים בו אינו הולם את שיטתם של גאוני בבל;
 • סגנונו שונה בהרבה מקומות מסגנונם של חכמי בבל, ובפרט הכתיבה בגוף ראשון יחיד, שלא הייתה מקובלת על הגאונים (שאת תשובותיהם היו כותבים בגוף ראשון רבים).

גרוסמן משער שהכינוי "רב ביבי" הוא שיבוש של ראשי התיבות "רב' יב"י" - רבנו יעקב בן יקר.

לקריאה נוספת עריכה

 • תשובות הגאונים החדשות, מהדורת שמחה עמנואל, ירושלים תשנ"ה, עמ' 109–116, סי' קד-קיג
 • יעקב נחום אפשטיין, 'על הספר "בשר על גבי גחלים"', בספרו: מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמ"ד, עמ' 277-274*
 • אברהם גרוסמן, חכמי אשכנז הראשונים, מהדורה שלישית, ירושלים תשס"א, עמ' 255–257, 444
 • ישראל מ' תא-שמע, מנהג אשכנז הקדמון, ירושלים תשנ"ב, עמ' 120, 238-237

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ פירוש מהרי"ל סימן פה
  החיד"א כתב: "ונקרא כך הספר הנזכר, שישנו בנותן טעם כבשרא אגומרי (=שיש בספר טעם וחשיבות כבשר על גבי גחלים), וכן כתב מהרי"ל בליקוטיו" (שם הגדולים, בערכו).
 2. ^ 1 2 בשר על גבי גחלים, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר "דעת"