גיבוש (צה"ל)

תהליך מיון פיזי ומנטלי ליחידות מובחרות בצה"ל

גיבוש נערך בצה"ל כחלק מתהליכי המיון ליחידות מובחרות ולקורסים מובחרים כמו קורס טיס וקורס חובלים. הגיבוש בוחן את יכולות החייל או המועמד לשירות ביטחון להתמודד עם מספר רב של מצבי קצה הן מבחינת גופנית והן מבחינה נפשית ושכלית. מרבית המשתתפים בגיבוש הם בעלי מאפיינים קרביים - (פרופיל רפואי מתאים, בעלי קב"א ודפ"ר גבוהים ועוד פרמטרים על פי הנדרש מאופי היחידה). אורך הגיבושים משתנה בין היחידות השונות, ואורכים בין יום לשבוע. בין המבדקים הנערכים בגיבושים השונים ישנו שוני, בהתחשב באופי השירות של היחידה הממיינת, אולם לכל הגיבושים יש מאפיינים דומים ומספר בחינות זהות שמטרתן לבדוק את ההתמודדות של המתמיין במצב שאינו טבעי לו. את מערכות המיון והגיבוש למועמדים לקורס הקצינים, לחטיבת הצנחנים ולסיירות, במתכונתם הנוכחית, פיתח צוות שבראשו עמד האלוף יורם יאיר[1].

מועמדת לשירות קרבי בצה"ל במהלך גיבוש

מהלך גיבוש עריכה

המשתתפים בגיבוש מחולקים לצוותים בעלי מאפיינים דומים ע"פ מבחנים שנערכו קודם לכן - חלק מהגיבושים נפתחים בבוחן בר-אור (ריצה של 3000 מטר, עליות מתח ועליות מקבילים). בשלב הבא (בחלק מן הגיבושים) נערך הסבר על הגיבוש על ידי מפקד הגיבוש, שבו הוא מסביר באופן כללי על מהלך הגיבוש (ללא ציון זמנים ומבחנים מפורטים). בחלק מן הגיבושים יינתן בשלב זה מידע על היחידה שעורכת את הגיבוש ועל הקשר בין המבחנים השונים לאופי השירות ביחידה. בגיבוש נבחנים הכישורים האישים של המתמודד, ידע ויכולות גופניות שהכרחיות מלוחם ביחידה. הנחת המוצא היא כי עדיין לא מצויים בידי המשתתפים הכישורים להיות לוחמים, ומטרתו של הגיבוש היא לבחון האם למתמודד יש את הפוטנציאל להיות לוחם.

סוגי המבדקים השונים בגיבוש עריכה

למרות ההבדלים בין הגיבושים השונים ישנם מבדקים הנערכים בכלל הגיבושים:

 • מבחני כושר גופני - לוחם חייב להיות בעל כושר גופני וקרבי גבוה. אף על פי שהכושר הגופני נבנה על פי "סרגל מאמצים" קבוע בשבועות הראשונים של הטירונות, קיים כושר גופני בסיסי שעל המתמודד להימצא בו. למבחני הכושר ישנן עוד שתי מטרות עיקריות: הראשונה בוחנת מהי רמת המוטיבציה שקיימת אצל כל מתמודד ועד כמה הוא התכונן באופן עצמאי לגיבוש. השנייה היא בחינת החוסן הנפשי ויכולת ההתמודדות במצבי לחץ פיזי.
 • דינמיקה קבוצתית - ברוב היחידות המובחרות בצה"ל השירות נעשה בצוותים הטרוגניים קטנים, כתוצאה מכך נדרשות מהלוחם יכולות חברתיות גבוהות. הדבר מקבל חשיבות כפולה כשמדובר בשירות אינטנסיבי וקשה הדורש שיתוף פעולה מלא בין חברי הצוות, על מנת להתגבר על מכשולים רבים ולהסתגל לסביבה משתנה. אחת ממטרות הגיבוש היא לבחון את הכישורים החברתיים של המתמודדים ליחידות המובחרות.
 • מבחני מנהיגות - מטרת הגיבוש אינה רק לבדוק מי הם הלוחמים המתאימים ליחידה, אלא גם לאתר את בעלי הפוטנציאל להמשך שירות קבע ביחידה. לאור זאת נערכים מבחנים שמטרתם למצוא את אותם בעלי פוטנציאל לקצונה. המבחנים כוללים דילמות מוסריות, הדמיה שבה המתמודד צריך להיות "מפקד הצוות" וכו'.
 • מבחני הדמיה - "הדרך הטובה ביותר לבדוק האם אדם יכול לבצע מטלה מסוימת היא לתת לו לבצעה": מבחני ההדמיה מבוססים על הנהלים, מהות העבודה והכישורים הנקבעים לפי אחת מארבע השיטות המוזכרות לעיל. זהו השלב המכריע ביותר בגיבוש וכל פרט חייב לעבור שלב זה על מנת להשתייך ליחידה בה בחר.
 • ראיונות אישים - בחלקם של הגיבושים מתקיים ריאיון אישי בין הבוחנים בגיבוש לבין הנבדקים. זמן הריאיון ואופיו (ריאיון פתוח ללא מבנה אחיד או ריאיון מובנה) משתנה מיחידה ליחידה. בחלק מהיחידות במהלך הריאיון נחשפים המתמודדים בפעם הראשונה לאופי השירות ביחידה על ידי המידע שניתן על ידי המראיינים.
 • מבחן סוציומטריה - מכיוון שכל מתמודד נמצא בצוות במהלך הגיבוש, וחבריו לצוות לומדים להכיר אותו טוב במצבי הקיצון השונים, הם יודעים להעריך האם הם היו מעוניינים לשרת עמו או תחת פיקודו. כתוצאה מכך בסוף כל גיבוש נערך מבחן סוציומטרי בו המתמודדים מדרגים את חבריהם לגיבוש לפי קריטריונים שונים.

בחינת המתמודדים עריכה

במרבית הגיבושים הבוחנים הם אנשי מילואים, חיילים, קצינים או נגדים ותיקים מהיחידה, שמכירים את אופי השירות ביחידה ולכן הם יכולים על סמך ניסיונם לבחון טוב יותר מי הם אותם מתמודדים שמתאימים לשירות הספציפי ביחידה. הבוחנים נוקטים במספר שיטות בחינה:

 • תצפית טהורה וכתיבת יומן - הבוחנים צופים מהצד, אינם מתערבים ומתעדים הכל ביומן האישי שלהם. בחלק מהגיבושים הם נדרשים לתת ציונים לכל נבחן על פי קריטריונים ברורים.
 • ראיונות - הבוחנים מראיינים כל מתמודד. בחלק מהגיבושים הריאיון נערך בשלב הסופי ולכן מתקיים באווירה נינוחה יותר. ישנם גיבושים בהם הבוחנים אפילו חושפים מידע ראשוני על אופי הפעילות ביחידה.
 • בדיקה על סמך מבחן סוציומטרי - בהתאם למבחן הסוציומטרי קובעים הבוחנים את הציון הכללי של המתמודד. (משקלו של מבחן זה משתנה מיחידה ליחידה)

הגיבושים השונים עריכה

גיבוש מטכ"ל

- מבחני דינמיקה קבוצתית - הלוחמים בסיירת מטכ"ל נדרשים ליכולת גבוהה בעבודת צוות, מהסיבה שמבנה היחידה מתבסס על צוותים קטנים.

- מבחני כושר גופני - הלוחמים, במהלך המסלול, ידרשו לסחוב ציוד כבד, הכולל אלונקות לדוגמה, במסעות ארוכים ובמבצעים.

גיבוש קורס טיס עריכה

 • מבחני מנהיגות - קורס טיס הוא גם קורס קצינים ולכן נבחנת יכולת ההנהגה של המתמודדים.
 • מבחני חשיבה אנליטית - קורס טיס הוא קורס ארוך וממיין. במהלך הקורס נלמד חומר עיוני רב בנושאים שונים ביניהם פיזיקה ומתמטיקה.
 • מבחנים טכניים - אלו בעצם מבחני סימולציה שכן התכונה הבולטת והחשובה ביותר שנדרשת מטייס היא היכולת והכישרון הטכני בהטסת כלי טיס.

גיבוש קורס חובלים עריכה

 • מבחני מנהיגות - קורס חובלים מכשיר קצינים לוחמים ולכן נבחנת יכולת ההנהגה של המתמודדים בתנאי לחץ משתנים.
 • מבחני חשיבה אנליטית - קורס חובלים הוא קורס ארוך וממיין. במהלך הקורס נלמד חומר עיוני טכני רב-תחומי שנדרש להפעלת אמצעי לחימה בכלי השייט.
 • מבחנים מנטליים - אלו בעצם מבחני סימולציה בסביבה ימית, בטמפרטורות משתנות ושעות יממה משתנות בעיקר כדי למיין את המועמדים המתאימים ביותר לתנאי לחימה ימית במצבי קיצון.
 • מבחנים חברתיים - החובל העתידי הוא מפקד של אנשים ולכן נבחנת היכולת הרגשית והחברתית של המועמדים להיות חלק מצוות ולהוביל אותו.

גיבוש שייטת 13 עריכה

 • מבחני כושר גופני - הלוחמים בשייטת 13 הם בעלי כושר גופני גבוה. במהלך שירותם הצבאי הם יסחבו משקלים גבוהים על גבם, ויגמאו מאות קילומטרים במסעות ובמבצעים.
 • מבחני סימולציה - מכיוון שמרבית פעולותיה של שייטת 13 נעשות במי ים או בקרבתם נדרשות מהלוחם יכולות שחיה גבוהות, בפרט במי ים.

גיבוש לוחמות עריכה

 • הדגש בגיבוש ניתן על ראיונות אישים ומבחן הסציומטרי. מטרת הגיבוש היא לבדוק את המוטיבציה של המתמודדות לשרת כלוחמות בצה"ל או במג"ב.
 • לחלק מהתפקידים מחויבות המלש"ביות לחתום שנת שירות נוספת.

גיבוש לשייטת הצוללות עריכה

 • דינמיקה קבוצתית - הלוחמים בצוללת מצויים בתנאים לא אידיאלים מבחינה פיזית, כמו כן הם משרתים שעות רבות ביחד בתוך הצוללת, ולכן נדרש מהלוחם יכולת גבוהה של אינטליגנציה רגשית והתמודדות עם בני אדם אחרים ברגעי קיצון.
 • מבחני חשיבה אנליטית - הלוחמים בצוללת מפעילים מערכות מורכבות אשר הפעלתן דורש חשיבה וידע אנליטי.
 • מבחנים טכניים - הפעלת המערכות דורשת יכולת והבנה טכנית גבוהה.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ קורות חייו, מתוך האתר הרשמי של חטיבת הצנחנים.