גיל בגירות

גיל בגירות הוא סף הבגרות מבחינה משפטית, כפי שנקבע או מוכרז בחוק. בהגיעו לגיל הבגירות אדם מפסיק להיות קטין מבחינה משפטית ומקבל שליטה חוקית על גופו, על מעשיו והחלטותיו ובכך מסיים את שליטתם ואחריותם החוקית של הוריו, או משמורנים אחרים שמונו לו. ברוב מדינות העולם גיל הבגירות הוא 18 שנה.

אין בהכרח חפיפה בין גיל הבגירות לגיל ההסכמה, גיל הנישואים,[1] גיל סיום לימוד חובה, גיל שתייה חוקי, גיל רשות לנהוג בכלי רכב, גיל הזכות להצביע בבחירות, גיל הרשות לעשן, ומגבלות גיל נוספות הקבועות בחוק. אף לאחר הגיע אדם לגיל בגירות, ייתכן שעדיין תוטלנה עליו מגבלות גיל חוקיות כגון הזכות להצביע, לשמש בתפקיד ציבורי, לשתות אלכוהול ועוד. מוקד הזכויות החוקיות המוענקות לאדם בהגיעו לגיל בגירות הן בשליטה על גופו, החלטותיו ומעשיו וסיום סמכויותיהם של הוריו לעניינים אלה, סמכויות הוריות שהיו קיימות כל עוד היה קטין.

רקע היסטוריעריכה

גיל הבגירות בתורה נקבע לדעת פרשנים בגיל עשרים.[2] ביוון העתיקה כל נער שהגיע לגיל בגירות היה נרשם במרשם תושבים שנוהל ברובע (deme) שבו התגורר.[3] קיימת מחלוקת בין חוקרי תרבות יוון העתיקה באשר לגיל הבגירות ביוון, קיימים מקרים מתועדים של גיל בגירות בגיל 18, כך למשל בכתבי דמוסתנס, אולם תועדו גם מקרים בהם גיל הבגירות היה צעיר יותר.[4] ברומא העתיקה, בימים שקדמו לאימפריה הרומית, אזרחים חויבו בשרות צבאי כבגירים אך ורק מגיל 17.[5] לאורך מאות שנים, החל מימי האימפריה הרומית, ברוב מדינות אירופה גיל הבגירות היה 21. המקורות לקביעת גיל 21 הם עוד בחוק הרומי כפי שמצאו ביטוי בקורפוס יוריס קיוויליס של יוסטיניאנוס הראשון. בימי יוסטיניאנוס הייתה הבחנה משפטית בין שלוש קבוצות גיל לקטינים: הראשונה, תינוקות ((בלטינית): infantia) אשר התייחסה לגיל הילדות שבו עדיין אין רכישת דיבור; השנייה, ילדות (tutela impuberes) אשר נמשכה עד לבגרות מינית; ושלישית, תקופת הנעורים (cura minoris, מילולית: "דאגה מופחתת") אשר נמשכה עד גיל 21, אלא אם כן קטין הוכרז כבגיר עוד קודם לכן בצו קיסרי. בין השבטים הברברים, גיל הבגירות היה 15 שנה, גיל שבו אדם זכה לזכויות חברתיות לצד החובה לצאת ולהילחם. כך למשל, בחוק הריפוארי (Lex Ripuaria) נקבע כי בגיל 15 היכולת לשאת נשק ולהיות אדם בעל דעה הולכים יחדיו.

בחלקיה הצפוניים של אירופה, בין המאה ה-9 והמאה ה-11, גיל 15 היה הגיל המקובל לבגירות, גיל שהיה אף מקובל באנגליה בתחילת אותה תקופה.[5] גיל זה הועלה בהדרגה ובתקופת המגנה כרטה כבר היה 21. בשנת 1307 חוקק אדוארד השני את חוק החיילות ((בלטינית): Statutum de Militibus) ובו נקבע כי נושאי נשק יהיו אך ורק מעל גיל 21. הסיבות להעלאת גיל הבגירות באופן הדרגתי אינן ברורות, ההיסטריון גילברט, בן המאה ה-18, סובר כי הסיבה לכך נעוצה במשקלם העולה של השריון וכלי הנשק. מאותה עת ועד למחצית השנייה של המאה ה-20 גיל הבגירות במשפט המקובל היה 21 וכל מי שלא הגיע לגיל זה היה קטין, זולת המלך אשר הגיע לגיל בגירות בגיל 18. גיל 18 כגיל בגירות הוא הנוהג היום ברוב מדינות העולם.

גיל בגירות במדינות העולםעריכה

במדינות רבות בעולם ניתן להעניק בצו שיפוטי זכויות משפטיות חריגות לקטינים, בהליך הנקרא "אמנציפציה של קטינים",[6] למשל לשם נישואים, עצמאות כלכלית, חינוך, שרות צבאי ועוד.

ברשימה להלן מסודרות מדינות העולם לפי סדר עולה של גיל בגירות.

גיל 15עריכה

גיל 16עריכה

גיל 17עריכה

גיל 18עריכה

גיל 19עריכה

גיל 20עריכה

גיל 21עריכה

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ במדינות רבות בהן גיל הנישואים נמוך מגיל הבגירות, נישואים מעניקים לבני הזוג בגירות מיידית.
 2. ^ ערן שילה, על גיל הכשרות המשפטית, דעת, פרשת מטות-מסעי, תשס"ט גיליון מס' 352
 3. ^ D. Welsh, On Coming of Age in Athens. The Classical Review, Volume 7, Issue 3-4, pp. 195-197
 4. ^ Mark Golden, Demosthenes and The Age of Majority at Athens. Phoenix, Vol. 33 (1979) 1, pp. 25-38
 5. ^ 1 2 T.E. James, The Age of Majority. 4 Am. J. Legal Hist. 22 1960
 6. ^ כך לדוגמה ראו במסמך הכנסת אמנציפציה של קטינים בחקיקה בארצות הברית
 7. ^ Indonesia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 8. ^ Iran | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 9. ^ Myanmar | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 10. ^ Saudi Arabia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 11. ^ Cambodia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 12. ^ Yemen | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 13. ^ Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991
 14. ^ Cuba | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 15. ^ Kyrgyzstan | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 16. ^ Timor-Leste | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 17. ^ North Korea | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 18. ^ Uganda | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 19. ^ Uzbekistan | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 20. ^ Austria | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 21. ^ Age of Majority Act 1974. באופן דומה בכל אוסטרליה Children’s Rights: Australia
 22. ^ Ukraine | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 23. ^ Uruguay | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 24. ^ Il Codice Civile Italiano, Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
 25. ^ Minors Act
 26. ^ General Penal Code of Iceland No. 19, February 12, 1940
 27. ^ El Salvador Legal Code
 28. ^ Albania | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 29. ^ 1 2 3 4 5 6 7 AGE OF MAJORITY
 30. ^ Andorra | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 31. ^ Estonia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 32. ^ Civil Law of the Republic of Afghanistan, Article 39
 33. ^ Ecuador | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 34. ^ Argentina: New Law approved lowering age of majority, crin.org December 3, 2009. הפחתת גיל הבגירות מ-21 ל-18 נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2010 Entry and Exit of Minors in/from the Argentine Republic
 35. ^ Age of Majority
 36. ^ Prof. Walter Pinters and Dominique Pignolet National Report: Belgium, pp. 2
 37. ^ Belarus | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 38. ^ The Majority Act, 1875
 39. ^ Minors Act, 1974-18
 40. ^ Bhutan | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 41. ^ http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/bolivia/ אולם חלק מן הזכויות ניתנות בגיל מאוחר יותר.
 42. ^ Bosnia & Herzegovina | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 43. ^ Brazil | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 44. ^ Brunei | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 45. ^ National Report: Bulgaria
 46. ^ Burundi | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 47. ^ Georgia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 48. ^ אין בגאנה גיל בגירות קבוע בחוק. אולם, הזכות להצביע ניתנת בחוקה הגאנית בגיל 18 The Constitution of Ghana, פרק שביעי, פיסקה 42. כך גם הזכות לצוות WILLS ACT, 1971 (ACT 360), פיסקה 1.
 49. ^ Guatemala | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 50. ^ Under 18 and the Law
 51. ^ CODE DE L’ENFANT GUINEEN
 52. ^ The Law Reform (Age of Majority) Act
 53. ^ הקודקס האזרחי הגרמני
 54. ^ Age of Majority Act - Chapter 77:01
 55. ^ http://www.ageofconsent.com/denmark.htm
 56. ^ South Africa | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 57. ^ Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012, Article 16-2]
 58. ^ The Indian Majority Act, 1875
 59. ^ Dutch Civil Code' Art. 233
 60. ^ Chapter 410: Age of Majority (related provisions) Ordinance
 61. ^ Emilia Weiss and Orsolya Szeibert, National Report: Hungary
 62. ^ 1 2 Family Law Reform Act 1969, Sec. 1
 63. ^ Age of Majority (Jersey) law 1999
 64. ^ Children Act 2009
 65. ^ The Age of Majority (Alderney) Law, 2001
 66. ^ REPUBLIC ACT NO. 6809, אולם עדיין קיימת אחריות נזיקית של הורים למעשי ילדיהם עד גיל 21 Civil Code of The Philipines, Art. 2180
 67. ^ Code for the Protection of the Rights of Children and Adolescents
 68. ^ צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 10) (יהודה ושומרון), התשע"א-2011, תיקון סעיף 136:”בצו, בסעיף 136, בהגדרת "קטין", במקום "שש עשרה" יבוא "שמונה עשרה".”
 69. ^ Código Civil de Venezuela
 70. ^ Children's Act of Zimbabwe
 71. ^ The Protection of Children and Youths Welfare and Rights Act November 30th, 2011, Art. 2
 72. ^ Criminal Code of the Republic of Tajikistan, Art. 86
 73. ^ Tunisia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 74. ^ Juvenile Protection Law, Art. 3
 75. ^ Trinidad & Tobago | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 76. ^ Greece | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 77. ^ http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/jordan/ אף גיל הבגירות למלך ירדן הוא 18 בהתאם לחוקה הירדנית Constitution of The Hashemite Kingdom of Jordan 1952, Article 28(g)
 78. ^ סעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962: "אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר."
 79. ^ Amended Constitution of the Lao People's Democratic Republic, Ch. 4, Art. 36
 80. ^ Lebanon | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 81. ^ Code Civil - TITRE X. - De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
 82. ^ LV Latvia
 83. ^ Lithuania 2000 Civil Code, Sec. two, Article 2.5
 84. ^ Liechtenstein | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 85. ^ Mauritius | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 86. ^ Moldova | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 87. ^ Principaute de Monaco - Code Civil
 88. ^ Mongolia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 89. ^ Montenegro | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 90. ^ Malawi | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 91. ^ Act 21 - Age of Majority Act 1971
 92. ^ Malta 1874 Civil Code
 93. ^ Egyptian cabinet approves amendment to lower age of legal adulthood to 18. Ahram Online, January 15, 2015
 94. ^ Macedonia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 95. ^ CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Cap. II, Art. 646
 96. ^ Norway | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 97. ^ Nepal | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 98. ^ Sudan | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 99. ^ אין הגדרה חוקית רשמית לגיל בגירות בסומליה. קביעת גיל בגירות ב-18 נגזרת מהגדרת קטין בחוק הנוער הפלילי בסומליה Somalia Juvenile Justice Law
 100. ^ Syria | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 101. ^ Seychelles Age of Majority Act
 102. ^ Children's Rights: China
 103. ^ Slovenia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 104. ^ Slovakia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 105. ^ Samoa Births, Deaths and Marriages Registration Act 2002, Part I, Para. 2
 106. ^ American Samoa Code Annotated (A.S.C.A.) § 40.0401, American Samoa Bar Association
 107. ^ Saint Kitts and Nevis | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 108. ^ Spanish Civil Code, Art. 315
 109. ^ Charter on Human and Minority Rights and Civil Liberties, Art. 36
 110. ^ Sri Lanka | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 111. ^ Oman | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 112. ^ Poland | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 113. ^ Código Civil, SECÇÃO V
 114. ^ Fiji | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 115. ^ Finland | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 116. ^ Palau | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 117. ^ Código Civil de la República de Panamá, Cap. IIIA, Art. 34-A
 118. ^ Paraguay | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 119. ^ Código Civil del Peru, TITULO V - Capacidad e incapacidad de ejercicio, Art. 42
 120. ^ Pakistan 1860 Penal Code, sec. 299
 121. ^ Chile | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 122. ^ Czech Republic | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 123. ^ Civil Code of France
 124. ^ Colombia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 125. ^ Costa Rica | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 126. ^ Code of The Republic of Kazakhstan, Sec. 1, Ch. 1, Art. 1(8)
 127. ^ Law no (22) of 2004 Regarding Promulgating the Civil Code 22 / 2004, Art. 49
 128. ^ Children’s Rights: Canada
 129. ^ THE PARENTS AND CHILDREN RELATIONS LAWS 1990 TO 2008. נישואים מקדימים את גיל הבגירות
 130. ^ Croatia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 131. ^ Rwanda | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 132. ^ CODUL CIVIL - PROIECT 2004, Art. 24
 133. ^ Russia | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 134. ^ Sweden | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 135. ^ Federal Constitution of the Swiss Confederation
 136. ^ Algeria | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 137. ^ Age of Majority Act
 138. ^ 1 2 3 4 5 6 What is the age of majority?
 139. ^ 2006 Alabama Code - Section 26-1-1
 140. ^ Nebraska Age of Majority Law
 141. ^ South Korea | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 142. ^ קיימת יוזמת חקיקה להורדת גיל הבגירות ל-18, אשר תידון ככל הנראה בשנת 2017. Reiji Yoshida Age of adulthood targeted for revision next year. The Japan Times, September 1, 2016.
 143. ^ Age of Majority Act 1970
 144. ^ Rights and Duties of a Parent and Child in Thailand
 145. ^ חלק מן הזכויות הבאות בדרך כלל עם גיל הבגירות ניתנות בגיל צעיר יותר. The Rights of the Child in Bahrain, pp.19-20
 146. ^ Cameroon | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 147. ^ Gabon | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 148. ^ Grenada | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 149. ^ Honduras | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 150. ^ Ivory Coast | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 151. ^ Kuwait | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 152. ^ Madagascar | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 153. ^ החוק קובע כי הגדרת קטין היא עד גיל 18, אולם מנגד החקיקה קובעת גיל בגירות של 21. Rachel Coomer and Dianne Hubbard A major decision: Considering the age of majority in Namibia. In " Children's rights in Namibia", 2009
 154. ^ קיימת הצעת חוק להפחית את גיל הבגירות ל-18. Proposal to lower the Age of Contractual Capacity from 21 years to 18 years, and the Civil Law (Amendment) Bill
 155. ^ United Arab Emirates | Factsheets | Youthpolicy.org, באתר www.youthpolicy.org
 156. ^ Mississippi Age of Majority Law
 157. ^ SSA - POMS: PS 01805.043 - Puerto Rico - 12/04/2017, באתר secure.ssa.gov