גן השכלים או פרדס הדעות ("בּוּסְתַּאןַ אל עִקוּל" בשמו המקורי) הוא חיבורו העיקרי של ר' נתנאל בירב פיומי. החיבור עוסק במוסר ופילוסופיה ונכתב סביב שנת ד'תתק"ז (1147).

על הספרעריכה

הספר נכתב בערבית והוא מכיל שבעה פרקים, מתכונתו זהה למתכונת הספר חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן בקודה, כשרבי נתנאל מביע דעה שונה מרבינו בחיי במספר נושאים. שבעת פרקי הספר עוסקים באחדות האל, האדם כעולם קטן, קיום המצוות, תשובה, ביטחון בה', ימות המשיח והעולם הבא. בספר ניכרת בקיאותו של רבי נתנאל בכל מכמני ספרות ההלכה והמחשבה, לא רק בספרות המחשבה היהודית, אלא גם במכמני ספרות הפילוסופיה והמידות הערביים. על פי עדותו, כתב רבי נתנאל את ספרו בעקבות ספרו של רבנו בחיי אבן פקודה, "חובות הלבבות" (התפרסם סביב שנת 1080) עליו הוא חולק בעניינים יסודיים ועקרוניים.

בספר, מתייחס רבי נתנאל רבות לתנועת האסלאם, שהשפעתה גברה בתימן באותה תקופה, ונותן מענה פילוסופי לטענות המוסלמים כנגד היהדות. בין היתר, מנהל רבי נתנאל פולמוס עם המוסלמים שטענו שהתורה שונתה במהלך הדורות, ומוכיח מתוך הקוראן כי התורה לעולם לא תשונה כיוון שדברי ה' הם נצחיים. הוא מצטט את דברי הקוראן בסורת אלמאידה פס' 42 המדבר על בני ישראל "כיף יחכמונך ועינדהם אלתורייה פיהא חכם אללה, וחכם אללה לא ינסא אבדא" תרגום: "איך ישפטוך ובידיהם התורה שבה משפטי ה', ומשפטי ה' לא ישכחו לעולם".

עם זאת, רבי נתנאל מתייחס גם אל הטענה המוסלמית שהקוראן הוא אלוהי ומשיב לטענותיהם כנגד תורת ישראל. הוא פונה אל פסוקי הקוראן בניסיון להוכיח שאין מטרתו (של הקוראן) להחליף את התורה: "לכן על כל אומה להתנהג במה שהגיע לה ובא לידה ותלך אחרי נביאיה וכהניה וראשיה, ולא נשאר אף אחד בלי תורה, שהכל מאל אחד ואליו וחוזרים, והכל מתפללים אליו ופנים אליו" (גן השכלים, עמ' קיד).[1]

הספר פורסם לראשונה על ידי האגודה להצלת גנזי תימן, בתרגומו וביאורו של הרב יוסף קאפח, יחד עם שני חיבורים נוספים של רבני תימן - ספר המעלות לדרגות ימות המשיח (על ידי מחבר שלא נודע שמו) ושו"ת רבנו חוטר בן שלמה אלד'מארי. כמו כן, הספר תורגם במהדורה נוספת במכון משנת הרמב"ם. כמו כן, הוציא מכון מש"ה מארז של 2 תקליטורי שמע ובהם שיעורים מפי הרב קאפח, שהקליטו תלמידיו בשיעוריו. לרוב ציבור הלומדים קשה להבין את ההגייה התימנית של הרב קאפח, ולכן בימים אלו גורמים פרטיים עוסקים בתמלול ההקלטות.

לדעת הרב קאפח, ניכרת השפעת ספרו של רבי נתנאל על איגרת תחיית המתים של הרמב"ם.[2]

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • הרב יוסף קאפח, מבוא לספר גן השכלים, להלן "קישורים חיצוניים"

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ משה הלברטל, הרמב"ם, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, 2009, עמ' 49
  2. ^ הרב נתנאל פיומי, גן השכלים - הקדמת המתרגם, תרגום: הרב יוסף קאפח, האגודה להצלת גנזי תימן, תשי"ד, עמ' 13