דור (פיזיקת חלקיקים)

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

בפיזיקת חלקיקים, "דור" הוא אחד הסיווגים של חלקיקי היסוד מסוג פרמיונים: הקווארקים והלפטונים.

לפי המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים קיימים שלושה "דורות":

טבלת הדורות

דור ראשון

דור שני

דור שלישי

קווארקים

קווארק למעלה

קווארק קסום

קווארק עליון

קווארק למטה

קווארק מוזר

קווארק תחתון

לפטונים

אלקטרון

מיואון

טאו

נייטרינו אלקטרוני

נייטרינו מיואוני

נייטרינו טאואוני

  • ה"דורות" של כל חלקיק נבדלים זה מזה בטעם ובמסה, אולם הם בעלי אינטראקציות זהות.
  • בכל "דור" ישנם שני קווארקים ושני לפטונים.
  • כל דור של קווארקים כולל חלקיק בעל מטען חשמלי של [1] (קווארק למעלה) וחלקיק בעל מטען חשמלי של (קווארק למטה).
  • כל דור של לפטונים כולל חלקיק בעל מטען חשמלי של (חלקיק "דמוי" אלקטרון) וחלקיק חסר מטען חשמלי (נייטרינו).
  • ככל שחלקיק הוא מדור גבוה יותר המסה שלו גדולה יותר (מלבד עבור הנייטרינו). לדוגמה: המסה של אלקטרון, שהוא לפטון מהדור הראשון, היאMeV/c2 0.511 בעוד שהמסה של המיואון, שהוא לפטון מהדור השני, היא MeV/c2 106 . הטאו, שהוא הלפטון מהדור השלישי, מסתו כבר 1777 MeV/c2. במקרה של הנייטרינו המסות אינן ידועות כיום, אולם יש מדידות עקיפות שמעלות את האפשרות שיחס הדורות לא שווה ליחס המסות.
  • החלקיקים מהדורות הגבוהים אינם יציבים. לאחר הווצרם הם מתפרקים במהירות לחלקיקים מהדור הראשון.

המושג "דור" נטבע על ידי חיים הררי בשנת 1976[2].

ראו גם

עריכה

לחצו כדי להקטין חזרה
 למעלהקסוםעליוןפוטוןבוזון היגסלמטהמוזרתחתוןגלואוןנייטרינו אלקטרונינייטרינו מיואונינייטרינו טאואניבוזון Zאלקטרוןמיואוןטאובוזון Wמסהמטעןספיןקווארקיםלפטוניםבוזוני כיולפרמיוניםבוזוניםדורות של פרמיונים

המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים
(לחצו על חלקיק כדי להגיע לערך המתאים)

הערות שוליים

עריכה
  1. ^   מסמן את המטען החשמלי של אלקטרון.
  2. ^ חיים הררי, Three generations of quarks and leptons, יולי 1977 (באנגלית).