דימוי (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • דימוי – אמצעי פיגורטיבי הבא לתאר מושג כלשהו באמצעות השוואה למושג משדה סמנטי (שדה משמעות) אחר
  • דימוי עצמי – התכונות והדימויים שאדם מייחס לעצמו
  • דימוי גוף – האופן שבו אדם תופס וחווה את האסתטיקה ומידת המשיכה של גופו
  • אימאז' – אמצעי ספרותי הכולל שימוש בתיאורים מלאי חיים
  • דימוי (כתב עת) – כתב עת לספרות, אמנות ותרבות יהודית