דיפרנציאל (מתמטיקה)

בחשבון אינפיניטסימלי בפרט ובאנליזה מתמטית בכלל, דִּיפֵרֶנְצִיאָל של פונקציה בנקודה מסוימת הוא קירוב ליניארי של הפונקציה בנקודה זו.

עבור פונקציות סקלריות במשתנה יחיד, מושג הדיפרנציאל קשור קשר הדוק למושג הנגזרת, אולם כאשר עוברים לפונקציות של כמה משתנים, או לפונקציות שמחזירות וקטור, הדיפרנציאל הוא הכללה של הנגזרת, ושונה ממושג הנגזרת החלקית.

הגדרה פורמליתעריכה

תהא   פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה  .

מהדיפרנציאביליות של הפונקציה נובע שניתן לכתוב:   כאשר   מסמל פונקציה המקיימת  , ו־  מסמל טרנספורמציה ליניארית מ־  אל  . הטרנספורמציה   תיקרא הדיפרנציאל של הפונקציה   בנקודה   ולפעמים תסומן גם כך:  .

נשים לב כי הטרנספורמציה תלויה בנקודה   – בכל נקודה יש לפונקציה   קירוב ליניארי שתלוי באותה נקודה, וניתן להוכיח שהדיפרנציאל הוא יחיד. כלומר לא קיימות 2 העתקות ליניאריות שמקיימות את ההגדרה הכתובה לעיל באותה נקודה.

מציאת הדיפרנציאלעריכה

נראה כי אם נסתכל על וקטור היחידה   (וקטור אפסים עם 1 במקום ה-i. לדוגמה ב-   מתקיים ש-  ) ו-  דיפרנציאבילית בנקודה   אז  . מהמשפט הזה אפשר להסיק שבאופן כללי לכל וקטור   הדיפרנציאל, שהוא אופרטור ליניארי, יהיה

 


מכאן ניתן להוכיח כי הדיפרנציאל מיוצג על ידי מטריצה ששורותיה הן הגרדיאנטים של הפונקציות הסקלריות המרכיבות את  . מטריצה זו נקראת מטריצת יעקובי.

מכיוון שאנו מדברים על "דיפרנציאל בנקודה" ניתן להסתכל על הדיפרנציאל באופן כללי בתור פונקציה, שמתאימה לכל נקודה את הדיפרנציאל המתאים לאותה נקודה. זהו המובן הכללי של דיפרנציאל של פונקציה. כשם שנגזרת של פונקציה סקלרית במשתנה יחיד היא פונקציה, שמתאימה לכל נקודה מספר (המספר הנגזר), גם דיפרנציאל מתאים לכל נקודה את מטריצת יעקובי של אותה הנקודה.

דוגמהעריכה

במקרה הפרטי של פונקציה סקלרית במשתנה יחיד,  , אם הפונקציה גזירה בנקודה   פירוש הדבר הוא שקיים הגבול הבא:  . אם נסמן גבול זה בתור  , נשים לב שמתקיים  . (ניתן לראות זאת על ידי חלוקה ב-  והשאפתו לאפס).

מכאן שהדיפרנציאל במקרה זה  . כאן הדיפרנציאל הוא "טרנספורמציה ליניארית" שמיוצגת על ידי מטריצה של איבר בודד.

מקובל לעיתים קרובות במקרה של פונקציה סקלרית במשתנה יחיד   לסמן את הדיפרנציאל שלה בתור  . מכאן גם ניתן להבין את פשר הסימון   שמתאר נגזרת (כלומר, את  ) - אם נסתכל על  , המשתנה, כפונקציה של עצמו, הרי שהדיפרנציאל שלו בנקודה   הוא  . זהו סימון בלבד - דיפרנציאלים הם העתקות ליניאריות, ואין למנה שלהם משמעות מתמטית.

ראו גםעריכה

דיפרנציאל של העתקה בין יריעות