דקדוק אדיגית

יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: חסרה פסקת פתיחה, ניסוח עילג, דוגמאות ללא הסבר מה הן מדגימות, אי שימוש במונחים מקצועיים (מתחום הבלשנות).
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

הדקדוק באדיגית שונה מבעברית בכמה מובנים. מטרת דף זה להסביר את הדקדוק האדיגי.

שם עצם

עריכה

מצבי שמות עצם

עריכה

כאשר הופכים שם עצם יחיד לרבים יש להוסיף את הסיומת -хэ- /xa/

  • кӏалэ [t͡ʃʼaːla] ('בן') הופך ל - кӏалэхэ [t͡ʃʼaːlaxa] ('בנים').
  • шы [ʃə] ('סוס') הופך ל-шыыхэ [ʃəxa] ('סוסים').

לצ'רקסית יש ארבעה יחסות : absolutive, ergative, instrumental ו-invertive.

מצב סיומת דוגמה
קירילית IPA
Absolutive р /r/ кӏалэр [t͡ʃʼaːlar] ('הילד')
Ergative м /m/ кӏалэм [t͡ʃʼaːlam] ('הילד')
Instrumental (м)кӏэ /(m)t͡ʃʼa/ кӏалэкӏэ [t͡ʃʼaːlamt͡ʃʼa] ('עם הילד')
Invertive ыу /əw/ кIалыу [t͡ʃʼaləw] (כילד')

Absolutive case

עריכה

קיימת הסיומת - р /r/. לדוגמה (кӏалэр [t͡ʃʼaːlar] 'הילד', кӏалэхэр [t͡ʃʼaːlaxar] ('הילדים'), шыр [ʃar] ('הסוס').

кӏалэр елъэгъу
кӏалэ-р елъэгъу
t͡ʃʼaːlar jaɬaʁʷə
הילד (Abs.) הוא רואה
"הוא רואה את הילד"
кӏалэр еджапӏэм мэкӏуагъ
t͡ʃʼaːlar jad͡ʒaːpʼam makʷʼaːʁ
הילד (Abs.) לבית הספר (erg.) הוא הלך
"הילד הלך לבית הספר"
бзылфыгъэм джанэр екъобзы
bzəlfəʁam d͡ʒaːnar jaqʷabzə
האישה (erg.) הבגד (Abs.) הוא/היא מנקה
"האישה מנקה את הבגד"

Ergative case

עריכה

קיימת הסיומת -м /-m/. לדוגמה (кӏалэм [t͡ʃʼaːlam] 'הילד', кӏалэхэмэ [t͡ʃʼaːlaxama] 'הילדים', шым [ʃəm] 'הסוס'). כאשר שם העצם הוא ברבים מתווספת אליו הסיומת -мэ (-ma).

кӏалэм елъэгъу
кӏалэ-м елъэгъу
t͡ʃʼaːlam jaɬaʁʷə
הילד (Erg.) הוא רואה
"הילד רואה אותו"
бзылфыгъэм джанэр екъобзы
bzəlfəʁam d͡ʒaːnar jaqʷabzə
האישה (Erg.) הבגד (Abs.) הוא/היא מקקה
"האישה מנקה את הבגד"
кӏалэр тхылъым еджэ
t͡ʃaːlar txəɬəm jad͡ʒa
הילד (Abs.) הספר (Erg.) הוא קורא/לומד
"הילד קורא את הספר"
тыгъуасэ коим сыщыIэгъагъ
təʁʷaːsa kʷajəm cəɕəʔaʁaːʁ
אתמול הכפר (Erg.) הייתי
"אתמול הייתי בכפר"

Instrumental case

עריכה

קיימת הסיומת кӏэ /-t͡ʃʼa-/ או мкӏэ /-mt͡ʃʼa/. לדוגמה (кӏалэкӏэ [t͡ʃʼaːlat͡ʃʼa] 'עם (בעזרת) הילד', кӏалэхэмкӏэ [t͡ʃʼaːlaxamt͡ʃʼa] 'עם (בעזרת) הילדים', шымкIэ [ʃəmt͡ʃʼa] ('עם (בעזרת) הסוס').

  • Marking the instrument of action:
ЫцIэр къэлэмымкIэ къитхэгъ
Ы-цIэ-эр къэлэм-мкIэ къи-тхы-эгъ
ət͡sʼar qalaməmt͡ʃa qitxaʁ
שמו (Abs.) בעזרת העט (Ins.) הוא כתב
"הוא כתב את שמו בעט."
  • Marking the direction of action:
ХымкIэ жьыбгъэр къэкIышъут
xəmt͡ʃa ʑəbʁar qakʼəʂʷət
בעזרת הים (Ins.) האוויר יכול לבוא
"האוויר יכול לבוא בכיוון בים"

Invertive

עריכה

קיימת הסיומת эу /-aw-/ או ыу /-əw/. לדוגמה (кӏалыу [t͡ʃʼaːləw] 'כילד',кӏалэхыу [t͡ʃʼaːlaxəw] 'כילדים', шыу [ʃəw] ('כדם').

кIалыу елъэгъу
t͡ʃaːləw jaɬaʁʷə
כילד (Inv.) הוא רואה
"הוא רואה אותו כילד"
баиу нахь мэхъогъ
baːjəw naːħ maχʷaʁ
יותר הוא הפך עשיר (Inv.)
"הוא הפך לעשיר יותר"
силӏ кӏэлэегъаджыу мэлажьэ
siɬʼ t͡ʃalajaʁad͡ʒəw malaːʑa
בעלי כמורה (Inv.) הוא עובד
"בעלי עובד כמורה"

יצירת שם עצם מפועל

עריכה

בשפה הצ'רקסית ניתן לייצג כשם עצם מישהו (בן אדם) או משהו (חיה, צמח, דומם) שמבצע פעול מסוים, על ידי הוספת הסיומת э- לפועל בזמן עבר ועתיד והסיומת рэ- בשביל פועל בזמן הווה :

  • макIо /maːkʷ'a/ - הוא הולך → макIорэ /maːkʷ'ara/ - האדם שהולך
  • мащхэх /maːɕxax/ - הם אוכלים → мащхэхэрэ /maːɕxaxara/ - הבני אדם שאוכלים.
  • мэлэжагъ /malaʒaːʁ/ - הוא עבד → мэлэжагъэ /malaʒaːʁa/ - האדם שעבד.
дыу кӏалэхэмкӏэ макӏорэм еплъ
дыу кӏалэ-хэ-мкӏэ макӏо-рэм еплъ
[dəw t͡ʃʼaːɮəxamt͡ʃʼa maːkʷʼaram japɬ]
שמה בנים (ins.) האדם שהולך (erg.) תסתכל
"מבין הבנים שמה תסתכל על הבן שהולך"