דרגות הצטיינות בלטינית

דרגות הצטיינות בלטינית הם מונחים בשפה הלטינית הבאים לציין מידה של הצטיינות בהשלמת הדרישות לתואר אקדמי. שימוש בדרגות הצטיינות בלטינית נהוג במערכות האקדמיות בארצות הברית, במדינות רבות באירופה ובחלק ממדינות אסיה. קיימות מדינות בהן תורגמו דרגות ההצטיינות מהשפה הלטינית לשפת המקום. מונחים אלה אינם באים לציין תואר כבוד, אשר אין בצידו חובות לימודים.

בדרך כלל קובע מוסד אקדמי תנאים ברורים בהם צריך סטודנט לעמוד כדי שיצוין באחת מדרגות ההצטיינות: השגת ממוצע ציונים גבוה, הגשת עבודת תזה הזוכה להערכה גבוהה או השתתפות בתוכנית למצטיינים. כל אוניברסיטה עצמאית לקבוע אמות מידה משלה לקבלת דרגת הצטיינות ומכיוון שאמות מידה אלה עשויות להיות שונות במידה משמעותית בין מוסד לימוד אחד לאחר, לא ניתן להשוות בין מקבלי דרגות הצטיינות ממוסדות שונים, או להסיק מן הדרגה את מאפייני ההצטיינות. דרגות הצטיינות בלטינית מוענקות בדרך כלל רק לתלמידי תואר ראשון ולעיתים נדירות לתלמידי תארים מתקדמים. בדרך כלל נכתבת דרגת ההצטיינות על תעודת התואר שאותה מקבל הבוגר.

דרגות ההצטיינות

עריכה
 • cum laude אשר משמעותו "ראוי לשבח" (או "בכבוד")
  • דרגת הצטיינות זו מוענקת בדרך כלל ל־25%–30% מבעלי ממוצע הציונים הגבוה בכיתתם.
 • magna cum laude אשר משמעותו "בכבוד רב"
  • דרגת הצטיינות זו מוענקת בדרך כלל ל־10%–15% מבעלי ממוצע הציונים הגבוה בכיתתם.
  • בישראל יש מוסדות המציינים דרגה זו בתעודת הבוגר במונח "בהצטיינות"
 • summa cum laude "בכבוד רב ביותר"
  • דרגת הצטיינות זו מוענקת בדרך כלל ל־5% מבעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכיתתם.
  • בישראל יש מוסדות המציינים דרגה זו בתעודת הבוגר במונח "בהצטיינות יתרה"

קיימת דרגת הצטיינות רביעית, egregia cum laude, "בכבוד יוצא דופן". השימוש בדרגת הצטיינות זו אינו שכיח ובא לציין בדרך כלל תלמידים שעמדו בדרישת קבלת תואר summa cum laude, אולם עשו זאת במסגרת תוכנית לימודים תובענית יותר.

דרגת הצטיינות נוספת אך פחות נפוצה היא maxima cum laude, שהיא דרגת ביניים בין magna ו-summa.

קישורים חיצוניים

עריכה