האקדמיות הפדרליות של ארצות הברית

האקדמיות הפדרליות של ארצות הבריתאנגלית: The United States federal academies) נכון לשנת 2020, ישנן תשע עשרה אקדמיות פדרליות המנוהלות על ידי הממשלה הפדרלית של ארצות הברית:

הערה: בסוגריים שנת הייסוד של האקדמיה

חמש אקדמיות השירות בארצות הברית (אנ'):

תשע אקדמיות שיכולות להיות מסווגות באופן רופף כאקדמיה צבאית, שרובן בתי ספר לתארים מתקדמים:

חמש אקדמיות פדרליות שאינן צבאיות: