פתיחת התפריט הראשי

הוועדה לתשתיות לאומיות

Disambig RTL.svg המונח "תוכנית תשתית לאומית" מפנה לכאן. לערך העוסק בתוכנית פיתוח בתחום המדע והטכנולוגיה, ראו תוכנית התשתיות הלאומיות.

הוועדה לתשתיות לאומיות (נקראת בקיצור "הות"ל"), היא ועדה שהוקמה בשנת 2002 במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, בהתאם לתיקון מספר 60 לחוק התכנון והבנייה. שמה המלא של הוועדה הוא "הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות". הוועדה כפופה לשר האוצר והוא יו"ר הוועדה (עד לחודש ספטמבר 2015, הייתה הוועדה כפופה לשר הפנים. בחודש זה הועברו גופי התכנון מאחריותו של משרד הפנים לאחריותו של משרד האוצר).

מטרת הוועדהעריכה

הוועדה הוקמה על מנת לזרז הליכי תכנון של תשתיות המוגדרות "תשתיות לאומיות". סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה מונה את סוגי התשתיות שניתן להכריז עליהן כתשתיות לאומיות. הכרזה על תשתית כתשתית לאומית דורשת הצהרה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. לוועדה מוקנות סמכויות המועצה הארצית בענייני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות, עריכת תוכנית מתאר ארצית עם הוראות של תוכנית מפורטת ומתן היתר בניה. המשמעות היא כי לוועדה סמכות כל מוסדות התכנון על ההיררכיה שלהם.

מהי תשתית לאומיתעריכה

תשתית לאומית מוגדרת בחוק כ"מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך (כביש, מסילה), מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית."

תוכנית תשתית לאומיתעריכה

הליכי התכנון של תשתיות לאומיות מיושמות באמצעות תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) שעוברת את כל הליכי האישור בות"ל בלבד (עד אישור הממשלה), כמו כן[1]:

  • לוועדה מואצלות כל סמכויות המועצה הארצית, והיא יכולה לשנות תוכניות מתאר ארציות.
  • תוכנית לתשתית לאומית אינה טעונה אישור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
  • תת"ל דומה לתוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, ומכוחה ניתן להוציא היתר בנייה (הליך הנעשה גם הוא על ידי הות"ל, בשונה מהיתר בנייה ממהנדס וועדה מקומית או אישור מתכנן מחוז בהליך ה"רגיל").
  • משך הזמן להשגות הציבור והערות הוועדות המחוזיות קוצר למחצית (30 יום במקום 60).

מעמדה של התת"ל שווה ואף גובר על מעמדה של כל תמ"א אחרת.[2]

הרכב הוועדהעריכה

הרכב הוועדה נקבע על פי סעיף 6א לחוק התכנון והבנייה. הוועדה מונה 15 חברים:

  • עשרה נציגי שרים מהמשרדים הבאים: משרד הפנים, משרד רה"מ, משרד המשפטים, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד השיכון, משרד האוצר, משרד החקלאות ומשרד הביטחון
  • נציג השלטון המקומי - ממונה על ידי שר האוצר
  • נציג ציבור - ממונה על ידי הממשלה
  • נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים - ממונה על ידי שר האוצר מתוך רשימה שמגיש לו הארגון
  • נציג רשות מקרקעי ישראל
  • מתכנן הוועדה - בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה, ממונה על ידי שר האוצר

תוכניות באחריות הוועדהעריכה

רשימת תוכניות באחריות הוועדה
תוכנית תיאור תאריך סטטוס
תת"ל 1 כביש הטבעת המערבי בירושלים[3] 14 במאי 2003 הוכרזה כתשתית לאומית
תת"ל 2 כביש 16 (דרך עובדיה יוסף) - כביש גישה ראשי נוסף לירושלים 14 במאי 2003 בביצוע
תת"ל 3 כביש 461 הארכתו של הכביש לכיוון מזרח, עד למחלף גבעת כ"ח וחיבור לכביש 6[4] 14 במאי 2003 הוכרזה כתשתית לאומית
תת"ל 4 כביש 9 10 ביולי 2005 בוצע
תת"ל 5 כביש 90 - עוקף קריית שמונה התוכנית לא קודמה
תת"ל 6 הרחבת נמל התעופה חיפה התוכנית לא קודמה
תת"ל 7 תוספת שתי יח"ד ייצור פחמיות באשקלון התוכנית לא קודמה
תת"ל 8 מחלף עד הלום 27 במרץ 2005 שלב א' של הפרויקט בוצע
תת"ל 9 שדרוג המסילה והכפלתה בין לוד לבאר שבע 28 בנובמבר 2004 בוצע
תת"ל 10 כביש 7 28 בנובמבר 2004 בוצע
תת"ל 11 תחנת הכוח דוראד - תחנת כוח במחזור משולב במתחם קצא"א באשקלון בוצע
תת"ל 12 מסילת עכו - כרמיאל בוצע
תת"ל 13 מסילת העמק בוצע
תת"ל 14 מסילת אשקלון - באר שבע בוצע
תת"ל 15 כביש 531 ומסילת השרון בוצע
תת"ל 16 שדרוג והרחבת כביש 1 בין מחלף שער הגיא וירושלים בוצע
תת"ל 17 כביש 85
תת"ל 18 חשמול מערך המסילות הארצי בביצוע
תת"ל 19 כביש 4 בין מחלף גן רווה ומחלף מורשה התוכנית לא קודמה
תת"ל 20 תחנת כח בקוגנרציה במפעלי נייר חדרה התוככית לא קודמה
תת"ל 21 מסילת באר שבע - אילת התוכנית לא קודמה
תת"ל 22 המסילה המזרחית בביצוע
תת"ל 23 תחנת כח בקוגנרציה באזור התעשייה באשדוד ותואי להולכת גז טבעי בביצוע
תת"ל 24 מערכת חמישית לאספקת מים לירושלים באזור חולדה, כסלון, אשתאול ושער הגיא בוצע
תת"ל 25 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הצפון בביצוע
תת"ל 26 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור המרכז בוצע
תת"ל 27 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור ירושלים והשפלה התוכנית מאושרת
תת"ל 28 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הדרום בביצוע
תת"ל 29 תחנת הכוח דליה בוצע
תת"ל 30 כביש 65 בין צומת גולני וצומת נחל עמוד וכביש 85 בין צומת נחל עמוד וצומת עמיעד בוצע
תת"ל 31 כביש 2 בין מחלף חבצלת ומחלף זכרון יעקב בוצע
תת"ל 32 תחנת כח בקוגנרציה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד בביצוע
תת"ל 33 הוספת מסילה רביעית למסילת איילון בתכנון
תת"ל 34 תחנת כח IPM באזור תעשייה באר טוביה בוצע
תת"ל 35 הגנת חופי ים המלח התוכנית לא קודמה
תת"ל 36 מתקן התפלה שורק בוצע
תת"ל 37 מתחם שער נמל חיפה התוכנית לא קודמה
תת"ל 38 שדרוג כביש 65 בין אורחן למגידו וצומת גן שמואל בוצע
תת"ל 39 כביש 2 בין מחלף וינגייט ומחלף חוף השרון בוצע
תת"ל 40 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במעלה הגלבוע בוצע
תת"ל 41 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במנרה
תת"ל 42 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכרמל
תת"ל 43 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרה בוצע
תת"ל 44 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכוכב הירדן התוכנית מאושרת
תת"ל 45 אתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל בביצוע
תת"ל 46 שדרוג והרחבת כביש 7 (כביש 41 לשעבר) בין מחלף אשדוד ונמל אשדוד התוכנית מאושרת
תת"ל 47 טורבינות רוח ברמת הגולן התוכנית לא קודמה
תת"ל 48 כביש 77 וכביש 722 בין תל קשיש ורמת ישי התוכנית מאושרת
תת"ל 49 כביש 85 בקטע צומת חנניה עד צומת נחל עמוד
תת"ל 50 תחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדה בוצע
תת"ל 51 תחנת כוח תרמו-סולארית "שניאור" בצאלים בוצע
תת"ל 52 מתקן פוטו-וולטאי בנבטים בוצע
תת"ל 53 מתקן פוטו-וולטאי באורים בוצע
תת"ל 54 מתקן פוטו-וולטאי בזרועה בוצע
תת"ל 55 תחנת כוח צומת אנרגיה התוכנית מאושרת
תת"ל 56 רכבת קלה בין חיפה ונצרת התוכנית מאושרת
תת"ל 57 מתקן פוטו-וולטאי לישובי החלוציות באוהד התוכנית מאושרת
תת"ל 58 מתקן פוטו-וולטאי בגילת בוצע
תת"ל 59 תחנת כוח פוטו-וולטאית בגבים בוצע
תת"ל 60 קו מתח עליון (161 קילוואט) חוצה מכתש רמון התוכנית מאושרת
תת"ל 61 קווי מתח עליון (161 קילוואט) באזור פרדסיה, אור יהודה, בארות יצחק ותחנת כח סולאד
תת"ל 62 קו מתח עליון (161 קילוואט) חולי - צומת בראון
תת"ל 63 קווי מתח עליון (161 קילוואט) - קו נצרת-ציפורית וקו מבוא כרמל
תת"ל 64 הארכת תוקף לתת"ל 25, 26, 27, ו-28
תת"ל 65 הכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים למחלף שפיים בתכנון סופי
תת"ל 66 חניון "חנה וסע" שפירים בוצע
תת"ל 67 מרכז תחבורה משולב בשפיים בוצע
תת"ל 68 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף מורשה בוצע
תת"ל 69
תת"ל 70 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הסגול בביצוע
תת"ל 71 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הירוק בביצוע
תת"ל 72 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו החום בתכנון מוקדם
תת"ל 73
תת"ל 74 אתר חלופי לשדה התעופה הרצליה ע"ש מודי אלון ושדה דב (שדה התעופה עין שמר) התוכנית מאושרת
תת"ל 75 שדה התעופה מחניים
תת"ל 76 טורבינות רוח ברמת סירין
תת"ל 77 טורבינות רוח בעמק הרוחות (צפון מזרח רמת הגולן) בוצע
תת"ל 78 טורבינות רוח - "רוח בראשית" בדרום רמת הגולן (סמוך לתל פרס) בוצע
תת"ל 79 הקמת מסילת פלשת - שורק - עוקף לוד
תת"ל 80 פיתוח נמל התעופה חיפה התוכנית לא קודמה
תת"ל 81 מקשרי דלק ימיים ויבשתיים נמל אשדוד בביצוע
תת"ל 82 מתקן פוטו-וולטאי - דימונה דרום בוצע
תת"ל 83 חוות מכלים תש"ן - מתקן ביל"ו
תת"ל 84 כביש 611 והסדרת דרכים באזור חריש וצומת משמר הגבול בביצוע
תת"ל 85 מתקן פוטו-וולטאי בתמנע בוצע
תת"ל 86 רכבל לכותל המערבי בירושלים התוכנית מאושרת
תת"ל 87 קווי מתח עליון (161 קילוואט) לתחנות משנה נס ציונה, תנובות, אשקלון צפון, רחובות, טרומן, אפולוניה
תת"ל 88 תחנת כח חליפית ליחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה
תת"ל 89 מקשר ימי לאספקת אמוניה במפרץ חיפה
תת"ל 90 מתקן התפלה - גליל מערבי בוצע
תת"ל 91 תחנת כוח בגז טבעי "ריינדיר" - "התחנה המזרחית" התוכנית מאושרת
תת"ל 92 תחנת כוח "אור אנרגיה"
תת"ל 93 תחנת כוח "אדלטק"
תת"ל 94 הרחבת תחנת הכוח OPC במישור רותם בוצע
תת"ל 95 מתחמי וקווי קצא"א
תת"ל 96 מתקן פוטו-וולטאי בתענכים בוצע
תת"ל 97 תחנת כוח פוטו-וולטאית "הדרי שאן" בעמק המעיינות בוצע
תת"ל 98 תחנת כוח "קסם אנרגיה"
תת"ל 99 הרחבת או הקמת מלונות באילת
תת"ל 100
תת"ל 101 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M1 התוכנית מאושרת
תת"ל 102 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M2 התוכנית מאושרת
תת"ל 103 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M3 התוכנית מאושרת
תת"ל 104 קו מתח עליון (161 קילוואט) בין אלון תבור ונצרת
תת"ל 105 מתקן תרמי לטיפול בפסולת "אורון"
תת"ל 106 מתקן תרמי לטיפול בפסולת "אפעה"
תת"ל 107 מתקן תרמי לטיפול בפסולת בנאות חובב
תת"ל 108 הארכת קו הרכבת המהיר לירושלים לכיוון הכותל המערבי בתכנון מפורט
תת"ל 109 קו מתח על (400 קילוואט) - עוקף ראש העין בביצוע

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה