הור ההר הצפוני

הֹר הָהָר - החלק ההררי של ההר, הוא שם מקום הנזכר בספר במדבר, המשמש כגבולה הצפון מערבי של ארץ ישראל.

הר ההר הצפוני מתואר כנקודת הגבול הצפונית מערבית של ארץ ישראל: ”וְזֶה יִהְיֶה לָכֶם גְּבוּל צָפוֹן מִן הַיָּם הַגָּדֹל תְּתָאוּ לָכֶם הֹר הָהָר. מֵהֹר הָהָר תְּתָאוּ לְבֹא חֲמָת וְהָיוּ תּוֹצְאֹת הַגְּבֻל צְדָדָה“.[1]

מיקום משוערעריכה

בתלמוד הבבלי מזוהה הר ההר כ"טורי אמנון".[2] זיהויו המדויק של ההר נתון במחלוקת.[3] בדומה, תרגום יונתן מתרגם את הביטוי 'הר ההר' שבתורה ל'טורוס אמנוס' המזוהה עם דרום הרי הטאורוס, בדרום טורקיה, מצפון לקו רוחב 36.

הרמב"ם מזהה את הר ההר עם העיר הסורית בניאס השוכנת מעט מצפון לקו רוחב 35.[4]

רבי אשתורי הפרחי (יצחק הכהן) קובע כי הר ההר הוא הר אל-אקרע אשר לצפון לאטאקיא וכן העיר ״עמה״ אשר לשבט אשר[5] נמצאת בכיוון מזרח ההר, אלא שבתקופה זו קראוהו ״עים״ וכן הערים ״חלבה״ ״רחב״ ו״חמם״ אשר כולם התחלקו לשבט אשר נמצאות באזור הר זה.

הר"ש סירילאו מזהה את הר ההר סמוך לטריפולי, באזור ההררי שמצפון לעיר בתרון.[6]

בעל הספר 'אדמת קדש' מזהה את הר ההר באזור הכפר 'חמנה' השוכן כשלושים ק"מ ממזרח לביירות, ומהווה חלק מרכס הרי הלבנון.[7]

החוקר חיים בר-דרומא משער כי הר ההר הצפוני הוא ההר הענק הר ארג'ייס.[8]

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ספר במדבר, פרק ל"ד, פסוקים ז'ח'
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף ח', עמוד א'
  3. ^ ראו למשל אנציקלופדיה תלמודית כרך ב', ערך "ארץ ישראל", ע' רז. ופניני הלכה 'העם והארץ' פרק ג הלכה טז הערה 15.
  4. ^ תשובות הרמב"ם סימן קכז.
  5. ^ ספר יהושע, פרק י"ט, פסוק ל': "וְעֻמָה וַאֲפֵק וּרְחֹב עָרִים עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם וְחַצְרֵיהֶן".
  6. ^ פירוש הרש"ס על תלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ו הלכה א.
  7. ^ אדמת קודש פרק א דף ה עמ' א-ב. פירוש 'קב ונקי' לתלמוד ירושלמי מסכת שביעית, עמ' רסה.
  8. ^ וזה גבול הארץ, דף קפ