הח'ליפים לבית עבאס

המטיף במסגד ומאחוריו הנסים השחורים שהיו הסממן העיקרי לנוכחות העבאסית, 1237.

הח'ליפים לבית עבאס היו הח'ליפים שזכו להכרת מרבית העולם האסלאמי בין מחצית המאה ה-8 וראשית המאה ה-16 לספירה. בין 750 ל-1258 שלטו הח'ליפים בעיקר מבגדאד, ולאחר החרבתה בידי המונגולים החל נצר אחר של המשפחה לכהן בקהיר; אך הייתה זו ח'ליפות סמלית בעיקרה, שהמשיכה עד לנפילת העיר בידי הע'תמאנים בשנת 1517. למן המאה ה-10 לספירה ניטלה סמכותה המעשית של הח'ליפות בידי טורקים, בויהים, סלג'וקים, מונגולים ולבסוף ממלוכים, עד לנטילתה מבית עבאס בידי סלים הראשון, מבית ע'תמאן.

הח'ליפים לבית עבאסעריכה

  ערך מורחב – בית עבאס
 
הח'ליפים מבית עבאס

הח'ליפים המוקדמים מבית עבאסעריכה

 1. אבו אל-עבאס עבדאללה א-ספאח 749-754
 2. אבו ג'עפר עבדאללה אל-מנצור 754-775
 3. אבו עבדאללה מחמד אל-מהדי 775-785
 4. אבו מחמד מוסא אל-האדי 785-786
 5. אבו ג'עפר הארון א-רשיד 786-809
 6. אבו עבדאללה מחמד אל-אמין 809-813
 7. אבו אל-עבאס עבדאללה אל-מאמון 813-833

הח'ליפים האמצעייםעריכה

 1. אבו אסחאק מחמד אל-מעתצם באללה 833-842
 2. אבו ג'עפר הארון אל-ואת'ק באללה 842-847
 3. אבו אל-פדל ג'עפר אל-מתוכל עלא אללה 847-861
 4. אבו ג'עפר אל-מנתצר באללה 861-862
 5. אבו אל-עבאס אחמד אל-מסתעין באללה הראשון 862-866
 6. אבו עבדאללה מחמד אל-מעתז באללה 866-869
 7. אבו אסחאק מחמד אל-מהתדי באללה 869-870
  (( אבו אל-עבאס אחמד אל-מעתמד עלא אללה 870-892 ))
  אבו אחמד טלחה אל-מופק באללה (ח'ליף בפועל) 875-891
 8. אבו אל-עבאס אחמד אל-מעתדד באללה (891-) 892-902
 9. אבו אחמד עלי אל-מכתפי באללה 902-908

הח'ליפים המאוחרים של בית עבאסעריכה

 1. אבו אל-פדל ג'עפר אל-מקתדר באללה 908-932
 2. אבו אל-מנצור מחמד אל-קאהר באללה 932-934
 3. אבו אל-עבאס מחמד אל-ראדי באללה 934-940
 4. אבו אסחאק אבראהים אל-מתקי אללה 940-944
 5. אבו אל-קאסם עבדאללה אל-מסתכפי באללה 944-946
 6. אבו אל-קאסם אל-פדל אל-מטיע באללה 946-974
 7. אבו בכר עבד אל-כרים א-טאאע באללה 974-991
 8. אבו אל-עבאס אחמד אל-קאדר באללה 991-1031
 9. אבו ג'עפר עבדאללה אל-קאאם באמר אללה 1031-1075
 10. אבו אל-קאסם עבדאללה אל-מוקתדי באמר אללה 1075-1094
 11. אבו אל-עבאס אחמד אל-מוסתט'הר באללה 1094-1118
 12. אבו אל-מנצור אל-פדל אל-מסתרשד באללה 1118-1135
 13. אבו ג'עפר אל-מנצור אל-ראשד באללה 1135-1136
 14. אבו עבדאללה מחמד אל-מקתפי לאמר אללה 1136-1160
 15. אבו אל-מט'פר יוסף אל-מסתנג'ד באללה 1160-1171
 16. אבו מוחמד אלחסן אל-מסתדא באמר אללה 1171-1180
 17. אבו אל-עבאס אחמד אל-נאצר לדין אללה 1180-1225
 18. אבו אל-נצר מוחמד אל-ט'אהר באמר אללה 1225-1226
 19. אבו ג'עפר אל-מנצור אל-מסתנצר באללה 1226-1243
 20. אבו אחמד עבדאללה אל-מסתעצם באללה 1243-1258

הח'ליפים העבאסים בקהירעריכה

 1. אבו אל-קאסם אחמד אל-מסתנצר באמר אללה השני 12611262
 2. אבו אל-עבאס אחמד אל-חאכם באמר אללה הראשון 12621302
 3. אבו אל-רביע סלימאן אל-מסתכפי באללה השני 13021340
 4. אבו עבדאללה מחמד אל-ואת'ק באללה השני 13401341
 5. אבו אל-עבאס אחמד אל-חאכם באמר אללה השני 13411352
 6. אבו אל-פתח אבו בכר אל-מעתצ'ד באללה השני 13521362
 7. אבו עבדאללה מחמד אל-מתוכל עלא אללה השני 13621383
 8. אבו חפץ עמר אל-ואת'ק באללה השלישי 13831386.
 9. אבו יחיא זכריא אל-מסתעצם באללה השני 13861389.
  אבו עבדאללה מחמד אל-מתוכל עלא אללה השני (שוב) 13891406.
 10. אבו אל-פצ'ל אל-עבאס אל-מסתעין באללה השני 14061412.
 11. אבו אל-פתח דאוד אל-מעתדד באללה השלישי 14121441.
 12. אבו אל-רביע סלימאן אל-מסתכפי באללה השלישי 14411450
 13. אבו אל-בקאא חמזה אל-קאאם באמר אללה השני 14501455
 14. אבו אל-מחאסן יוסף אל-מסתנג'ד באללה השני 14551479
 15. אבו אל-עז עבד אל-עזיז אל-מתוכל עלא אללה השלישי 14791498
 16. אבו אל-צבר יעקוב אל-מסתמסכ באללה 14981509
 17. מחמד אל-מתוכל עלא אללה הרביעי 15091516
  אבו אל-צבר יעקוב אל-מסתמסכ באללה (שוב) 1516
  מחמד אל-מתוכל עלא אללה הרביעי 15161517

ראו גםעריכה