ברכת הטוב והמיטיב

אחת ברכות ההודאה הנאמרת לאחר אירוע משמח
(הופנה מהדף הטוב והמטיב)
יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

בִּרְכַּת הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב היא ברכה בהלכה היהודית הנאמרת על אירוע משמח. נוסח הברכה: ”בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב.”

ברכת הטוב והמיטיב

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב.

ביאור הברכה והגדרתה עריכה

ברכת הטוב והמיטיב משמעותה "טוב" - לי, "ומיטיב" - לאחרים. יש להבדיל בין ברכה זו, שהיא ברכת השבח, לבין הברכה הרביעית מברכת המזון, שגם בה נאמרות המילים "הטוב והמיטיב", ומכונה גם היא בשם זה בלשון חז"ל[1].

זמני הברכה עריכה

שמועה טובה עריכה

יש לברך ברכה זו כאשר שומעים שמועה טובה המחייבת אמירת ברכת שהחיינו, וכאשר שמועה זו טובה לא רק למברך אלא אף לאחרים, כגון בשעת לידת בן זכר אשר טובה לאב ולאם מברכים שניהם ברכה זו,[2] וכן מי שיש לו שדה בשותפות עם אחר, ויורדים גשמים - מברך הטוב והמיטיב[3].

שתיית יין עריכה

מקרה נוסף בו מברכים ברכה זו, כאשר שותים מכמה יינות, מברכים על היין השני בטוב והמטיב, שאנו מודים על ריבוי היין, אך בזה נצרכים עוד שלושה תנאים. 1. שהיין השני לא יהיה גרוע יותר מהראשון[4]. 2. שישתו בשותפות שני אנשים או יותר משני היינות[5], ובחדר אחד. 3. שעדיין יהיה קיים מהיין הראשון[6]. תנאי קודם למעשה: שכאשר ידוע לו על אחד מהיינות שהוא יותר משובח, הרי הוא צריך להקדימו לברכת "הגפן"[8], ובכך מפסיד את ברכה זו, משום שחסר לו את התנאי הראשון.

כגון דווקא אם אדם נוסף מצטרף לשתייה, במקרה זה על כל אחד מהמסובים לברך הטוב והמיטיב.

הברכה בימינו עריכה

בימינו יש מקומות שנשכחה ברכה זו, וזאת משום שעד לפני עשרים שלושים שנה לא היה קיים כל כך ריבוי יינות, בשל מחסור ביינות עם הכשר טוב, למעט בקהילות פולין. וברכה זו חלה כאשר מתקיימים התנאים לעיל. ויש החוששים בכלל העיקרי הדורש לברך רק על "יין משובח יותר" ויש שחששו לדעות שברכת הגפן שבירך על היין הראשון פטרה את כל היינות שבבית[10], ובאופן כזה אין מברכין הטוב והמיטיב.[11]

לעומתם, פוסקים רבים טוענים כי החששות בברכות גורמים למיעוט ברכות בימינו וודאי שלא לזה התכוונו חכמים. לכן מורים שאין לחשוש ובכל מצב של שמחה או של יין חדש שברור שאינו פחות טוב מהיין הקודם (בטעם, באחוז האלכוהול, במחיר, במראה וכו') יש לברך את הברכה.[12]

אזכורים נוספים עריכה

בתלמוד מבואר שאחד האמוראים הקשה מדוע אין מברכים ברכת הטוב והמיטיב בזמן התחדשות הלבנה למסקנת התלמוד הטעם שכך הוא דרך הלבנה שמתחסרת ומתחדשת כל חודש:

"אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא וליבריך הטוב והמטיב אמר ליה אטו כי חסר מי מברכינן דיין האמת דלבריך הטוב והמטיב וליברכינהו לתרוייהו כיון דהיינו אורחיה לא מברכינן"

עוד אמרו בתלמוד שלעתיד לבוא אף על בשורות רעות שכיום יש לברך עליהם 'ברוך דיין יברכו 'הטוב והמיטיב':

" אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב"

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ בבלי ברכות מח, ב.
 2. ^ שולחן ערוך, חלק אורח חיים, סימן רכג סעיף א
 3. ^ שולחן ערוך אורח חיים, סימן רכא סעיף ב.
 4. ^ על אף שקיין ריבוי שאל היין, אבל אינו נכון לומר על גרוע שהוא טוב.
 5. ^ וזאת בשל שפירוש הברכה היא: "הטוב לי ומטיב לחברי בריבוי היין".
 6. ^ שאם לא אנו ניכר שי ריבוי יין.
 7. ^ איך נימדד השבח קודם ברכה: כפי טעם המברך (ולא כפי הערך בשוק)
 8. ^ משום שיש דין שצריך תמיד להקדים בשעת ברכה ראשונה את המין המשובח .[7]
 9. ^ ועל האומרים שהמשנ"ב קיבל את שיטה זו יש הרבה קושיות, בעיקר שהמשנ"ב סותר את עצמו בכמה מקומת שלא נקט כך.
 10. ^ ושיטה זו היא הלבוש, ויש על חשש זה פולמוס גדול אם המשנה ברורה קיבל אותה או לא, אבל שולחך ערוך הרב בוודאי שלא קיבל אותה וכן ערוך השולחן.[9]
 11. ^ עיין בספר כף החיים סימן רכג יא, ובשו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן יד
 12. ^ ועיין בספר פניני הלכה ברכות לרב אליעזר מלמד, יז


הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.