היועץ המשפטי לממשלה

העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי.
Gnome-colors-edit-find-replace.svg יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: נתונים לא עדכניים. הערך מתייחס לזמן הווה בלי לציין תאריך.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

היועץ המשפטי לממשלה[1] הוא העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי. זהו אחד התפקידים החשובים ורבי ההשפעה בממשל הישראלי, ומוסד מרכזי במסגרת שיטת המשפט הישראלית. חרף חשיבותו, אין חוק אחד המסדיר את מעמדו ותפקידיו, והם נגזרים מחוקים שונים. היועץ ממונה לקדנציה אחת בת 6 שנים. החל מ-1 בפברואר 2016 ועד פברואר 2022 מכהן בתפקיד אביחי מנדלבליט.[2]

היועץ המשפטי לממשלה
Avichai Mandelblit.jpg
איוש נוכחי:
אביחי מנדלבליט
מאז 1 בפברואר 2016
דרכי מינוי מינוי הממשלה
תחום שיפוט ישראלישראל  ישראל
מושב המשרה ישראלישראל ירושלים, ישראל
ייסוד המשרה 1948
איוש ראשון יעקב שמשון שפירא

תוכן עניינים

תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלהעריכה

ועדת שמגר, אשר מונתה על מנת להסדיר את דרכי המינוי לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מנתה חמישה תפקידים שלו[3]:

 1. ראש התביעה הכללית מטעם המדינה (פרקליטות המדינה)
 2. מייצג את רשויות המדינה בבתי המשפט, כולל בבית המשפט הגבוה לצדק.
 3. מייעץ לממשלה בעניינים משפטיים.
 4. מייעץ בהכנת תזכירי חוק של הממשלה בכלל ושר המשפטים בפרט.
 5. ייצוג האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק.

יש הרואים סתירה וניגוד עניינים בין התפקידים השונים הללו, בעיקר בין הראשון לשני, כאשר היועמ"ש נדרש מצד אחד להעמיד לדין חבר ממשלה שעבר על החוק ומצד שני להגן עליו ולייעץ לו. קולות שונים ובהם שרי המשפטים דניאל פרידמן, יעקב נאמן ואיילת שקד קראו לפצל בין תפקיד התובע הכללי לבין תפקיד היועץ לממשלה. פיצול זה אף הומלץ על ידי ארגון ה-OECD, אחרים רואים בפיצול כזה החלשת סמכויות היועמ"ש.

מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה התחזק עם השנים, ובפרט לאחר שמנחם בגין נבחר לראש ממשלה, אז החל היועץ להשתתף דרך קבע בישיבות הממשלה.[4]

תולדות התפקידעריכה

בימי המנדט הבריטי כיהן בקבינט הקטן של הנציב העליון Attorney General (מונח שתורגם לעברית כ"יועץ משפטי לממשלה" כיוון שהראשון לכהן בתפקיד היה נורמן בנטוויץ' שקודם לכן כיהן כיועץ משפטי לממשל הצבאי הבריטי) שייעץ לנציב העליון ולמחלקות הממשל בענייני משפט וכן ניהל את התביעה הפלילית, בהתאם לדגם הבריטי. היועץ המשפטי היה כפוף לנציב העליון כשאר פקידי הקבינט הקטן.[5]

לקראת הקמת מדינת ישראל הוטל על חיים כהן ושבתאי רוזן להכין תוכנית למערכת המשפט של המדינה. על פי התוכנית, יועברו סמכויות היועץ המשפטי הבריטי לממשלה לידי שר המשפטים, תחתיו יכהן מנהל כללי. המסמך מוסיף: "שני במעלה יהיה היועץ המשפטי אשר ינהל את מחלקת החוק", מחלקה אשר תעסוק בענייני חקיקה, ו"השלישי במעלה יהיה התובע הכללי, אשר ינהל את התביעה הכללית".[6] אולם פקודת סדרי השלטון והמשפט שנחקקה מיד לאחר קום המדינה וקבעה את העברת סמכויות הנציב העליון לידי הממשלה לא התייחסה לסמכויות שהיו בידי ה-Attorney general.[7] השמטה זאת הביאה במשך השנים לאי בהירות בחלוקת הסמכויות בין שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

אי הבהירות צצה במלוא חריפותה במחלוקת שנתגלעה בין היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר לבין ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר המשפטים דב יוסף. יוסף תבע מהאוזנר להעמיד לדין את אליעזר לבנה, עיתונאי עם זיקה למפא"י, בהאשמה הקשורה כביכול בקריה למחקר גרעיני בדימונה. האוזנר סירב לבקשתו של שר המשפטים כשמצא כי אין לה בסיס עובדתי, והדבר עורר משבר חוקתי בדבר עצמאותו של היועץ המשפטי לממשלה. המשבר נבע בין היתר מהתרגום השגוי של המונח האנגלי המנדטורי "Attorney General", תפקיד עצמאי לחלוטין במערכת המשפטית האנגלית, למונח העברי, "היועץ המשפטי לממשלה", ממנו עולה כאילו נושא התפקיד הוא "יועץ" בלבד. הממשלה מינתה ועדה בלתי-תלויה בראשות השופט שמעון אגרנט שתכריע בסוגיה. ועדת אגרנט פסקה חד-משמעית כי האוזנר צדק בעמדתו בדבר עצמאותו המוחלטת של היועץ המשפטי לממשלה, והקביעה עומדת בתוקפה עד היום ומשמשת אבן יסוד במשפט החוקתי בישראל. נקבע, כי החלטתו של היועץ המשפטי בשאלת העמדת עבריינים לדין היא עצמאית לחלוטין מעמדת הרשות המבצעת בשל היות האחרונה חשופה להטייה פוליטית. עוד נקבע, כי קביעתו של היועץ המשפטי לממשלה בדבר המצב המשפטי בכל שאלה היא אשר תנחה את כל רשויות המִנהל במדינה (כל עוד לא נקבע אחרת על ידי בית משפט מוסמך), וכי הוא האחראי הן למערכת התביעה הכללית והן לפן המשפטי של מערכת המִנהל בכלל. האוזנר הוא שהביא לכך שהיועץ המשפטי לממשלה איננו חושש להעמיד לדין אישי ציבור במקרה המתאים, גם אם מדובר בבכירים ביותר במערכת: שלטון החוק משלים את חוקיותו של השלטון עצמו.[דרושה הבהרה] לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, קבע שלשר הביטחון, אביגדור ליברמן, אין סמכות להתערב בתכנים המשודרים בגלי צה"ל, אמר ליברמן: "עם כל הכבוד וההערכה שאני רוחש ליועץ המשפטי לממשלה, הוא עדיין רק יועץ ואני שר הביטחון ויש לי אחריות. אני לא חייב לקבל את עמדתו ואני דוחה אותה על הסף."[8] עקב זאת אמר מנדלבליט כי "חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה בדבר הדין הינה מחייבת, בהיותו הפרשן המוסמך של הדין עבור כלל רשויות המדינה, ושרי הממשלה בכלל זה".[9]

הליך מינויו של היועץ המשפטי לממשלהעריכה

ב-1997 הוקמה ועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס מאיר שמגר, לבחינת אפשרויות החקיקה העתידית בנושא, והמליצה כי תואר משרתו ישונה ל"היועץ המשפטי הראשי", בהתאם לאחריותו על שמירת שלטון החוק בכל רשויות השלטון, ולא רק בממשלה. כן המליצה כי יהיה ממונה על ידי הממשלה על פי המלצות ועדה ציבורית, שתכלול חמישה חברים: שופט בדימוס של בית המשפט העליון שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, שר משפטים או יועמ"ש לממשלה לשעבר שימונה על ידי הממשלה, חבר הכנסת שייבחר על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ואיש אקדמיה המיומן בתחום המשפט הציבורי ובדיני עונשין שייבחר על ידי פורום ראשי הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. על המועמד הנבחר ליהנות מקונצנזוס של 4 מחברי הוועדה לפחות בתחום הכשירות. מקובל שבשל חשיבות התפקיד, יש לבחור יועץ הכשיר להיבחר לשופט בית המשפט עליון.

בהחלטת הממשלה מס' 2274 מ-20 באוגוסט 2000 אומצו המלצות הוועדה בנוגע לדרכי מינוי היועמ"ש בלבד. ב-10 ביוני 2007 שונתה ההחלטה ביוזמת שר המשפטים דניאל פרידמן ונקבע שיו"ר הוועדה יהיה שופט בדימוס (לא בהכרח מבית המשפט העליון) שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים. הייתה זו פשרה שגיבש ראש הממשלה אהוד אולמרט בין הצעת פרידמן להפיכת שר המשפטים או היועמ"ש לשעבר ליו"ר הוועדה במקום השופט, לבין דרישת היועמ"ש מני מזוז, הראשון שנבחר בהתאם להמלצות הוועדה, שלא לשנות כלל את הסדר הקיים. כן הוחלט כי שר המשפטים יוכל להורות לוועדה להמליץ על יותר ממועמד אחד (ועד שלושה).

נהוג שההחלטה על מינוי היועץ המשפטי מתוך רשימת המועמדים המומלצים שמגישה הוועדה הציבורית, נעשית על ידי שר המשפטים, והחלטתו מובאת לאישור הממשלה.

המינוי הראשון לתפקיד על פי המלצות הוועדה היה מינויו ב-2004 של מני מזוז לתפקיד. שר המשפטים, טומי לפיד, הצהיר לפני המינוי כי בכוונתו למנות עו"ד מהשוק הפרטי לתפקיד. הוועדה מונתה באוקטובר 2003, בראשה עמד השופט בדימוס גבריאל בך, נציג הכנסת היה גדעון סער, נציג הממשלה היה דוד ליבאי, נציג לשכת עורכי הדין היה אלכס הרטמן ונציגת האקדמיה הייתה רות גביזון. הוועדה פסלה את מועמדיו של לפיד - אלי זהר (בשל ניגוד עניינים) ויורם טורבוביץ' (בשל העדר ניסיון כפרקליט פעיל) והגישה לו שלושה מומלצים - מזוז, והשופטים המחוזיים עוזי פוגלמן ודוד חשין. מהם, בחר לפיד במזוז והממשלה אישרה את המינוי ברוב של 20 שרים ונמנע אחד.

המינוי השני לתפקיד על פי המלצות הוועדה היה מינויו ב-2009 של יהודה וינשטיין לתפקיד. בראש הוועדה עמד השופט בדימוס תיאודור אור, נציג הכנסת היה יריב לוין, נציג הממשלה היה משה נסים, נציג לשכת עורכי הדין היה אייל רוזווסקי ונציג האקדמיה היה פרופסור איל בנבנישתי.[10] לאחר מספר דיונים היו ארבעה מועמדים שזכו לשלושה ממליצים אך הוועדה לא הצליחה להגיע למועמד מוסכם שיקבל ארבעה קולות, משום כך הוועדה החזירה את הבחירה לממשלה.[11] הממשלה החליטה כי שר המשפטים, יעקב נאמן, יראיין את ארבעת המועמדים שקיבלו שלושה קולות בוועדה וימליץ לממשלה על אחד מהם.[12] ארבעת המועמדים היו פרופסור ידידיה צ' שטרן שהחליט להסיר את מועמדתו, יהודה וינשטיין, דפנה ברק-ארז וצבי אגמון. נאמן החליט לבחור ביהודה וינשטיין לתפקיד.[13]

המינוי השלישי לתפקיד על פי המלצות הוועדה היה מינויו ב-2016 של אביחי מנדלבליט לתפקיד. בראש ועדת האיתור עמד נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, נציגת הכנסת הייתה חברת הכנסת נורית קורן, נציג הממשלה היה שוב שר המשפטים לשעבר משה נסים, נציג לשכת עורכי הדין היה עו"ד יחיאל כ"ץ ונציגת האקדמיה הייתה פרופסור גבריאלה שלו.[14] הוועדה התבקשה על ידי שרת המשפטים איילת שקד להמליץ על שלושה מועמדים לתפקיד אך רק אביחי מנדלבליט זכה לארבעה ממליצים לאחר שנשיא בדימוס גרוניס התנגד לבחירה. שאר המועמדים היו הילה גרסטל, ישי בר, אבי ליכט, רז נזרי, איל ינון, גיא רוטקופף, סוזי נבות ויורם טורבוביץ'.[15] למרות שהביעה את מורת רוחה מהתוצאה לפיה יש רק מועמד אחד לתפקיד החליטה שקד לקבל את המלצת הוועדה ולהביא בפני הממשלה את מינויו של מנדלבליט.[16]

תפקידי משנה ליועץ המשפטי לממשלהעריכה

על פי החלטת הממשלה ממונים ליועץ המשפטי לממשלה משנים העוסקים בתחומים שונים. כיום יש ליועץ המשפטי לממשלה 7 משנים, המכהנים כראשי המחלקות ביחידת הייעוץ והחקיקה. המשנים ליועץ ממונים על ידי ועדת איתור מיוחדת שבראשה יושב היועץ המשפטי לממשלה וחבריה הם מנכ"ל משרד המשפטים נציב שירות המדינה נציג האקדמיה ונציג ציבור. על פי החלטת הממשלה המשנים ליועץ ממונים לתקופת כהונה קצובה של 8 שנים.[17]

ביקורת על התפקידעריכה

על פי הגדרתו כפשוטה, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה הוא לשמש כ"עורך הדין של הממשלה". מתוך חמשת התפקידים שהוגדרו לעיל, ניתן לציין את שלושת התפקידים הבאים כהולמים הגדרה זאת:

 • מייעץ לממשלה בעניינים משפטיים.
 • מייעץ בהכנת תזכירי חוק של הממשלה.
 • מייצג את רשויות המדינה בבתי המשפט.

אולם, תפקיד נוסף שצוין אינו נגזר ישירות מהגדרת תפקידו של היועץ כעורך הדין של הממשלה:

 • ראש התביעה הכללית מטעם המדינה (פרקליטות המדינה).
בתפקיד זה מתמקדת עיקר הביקורת: מחד, היועץ המשפטי לממשלה משמש כתובע הכללי, האחראי על כל כתבי האישום שמגישה המדינה. מאידך, הממשלה וחבריה, אותם משרת היועץ מבחינה משפטית, עומדים לא פעם בעצמם בפני תביעה, ובעצם ההחלטה האם להגיש את התביעה וכיצד לטפל בה, עומד היועץ המשפטי לממשלה בפני ניגוד עניינים מובנה. בנוסף לכך, יש טוענים שכל אחד מהתפקידים דורש התמחות והתמודדות עם היקף חומר שהם מעבר ליכולתו של אדם בודד.[18]

גם ארגון ה־OECD קורא לפצל את תפקידי היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. עמדת הארגון היא שמילוי שני התפקידים בידי אדם אחד, מפריע לטיפול משפטי אובייקטיבי, ומערב בין אינטרסים פוליטיים לכלכליים.[19] הוא אף דרש לבצע את הפיצול כתנאי להצטרפות ישראל לארגון, אך נסוג מהדרישה אחרי שהופעל עליו לחץ רב.

לטענת המבקרים, אפילו ללא סמכויות התביעה יש ליועץ המשפטי לממשלה, שאינו נבחר ציבור, כח רב מדי. למעשה, היועץ אינו מחויב לייצג את עמדת הממשלה, אלא יכול להטיל וטו על החלטותיה בכך שהוא מסרב לייצגה בבית המשפט. מאחר שלממשלה אין אפשרות למנות לו מחליף או לפטרו, וכן אין באפשרותה לערער לבג"ץ על החלטותיו, נוצר מצב שבו הממשלה איבדה את זכותה לייצוג משפטי במקרה וישנה מחלוקת בינה לבין היועץ על פירוש החוק.[20] לא רק זאת, אלא שחוות דעתו, אפילו חוות דעת בלתי משפטית, מחייבת את הממשלה[21]. כלומר, אפילו אם היועץ חושב שפעולה ממשלתית אינה ראויה, אף על פי שאינה נוגדת את החוק, מאותו הרגע, הלכה למעשה, היא אינה חוקית.[22][23] לטענת המבקרים, הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה להטיל וטו בפועל על כל החלטת ממשלה כראות עיניו פוגעת במנהל התקין ובמשילות, בכך שהיא יוצרת מצב שבו לממשלה שנושאת באחריות אין סמכות ואילו ליועץ שאינו נושא באחריות יש סמכות גדולה מידי.[24]

היועצים המשפטיים לממשלהעריכה

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

ביקורת על התפקיד והצעות לתיקונו:

הערות שולייםעריכה

 1. ^ על פי יצחק זמיר שם התפקיד "היועץ המשפטי" מקורו בטעות. השם המקורי ניתן על ידי השלטון הבריטי ב-1917, כשמו של המוסד המקביל בבריטניה: "Attorney General". בתרגום לקוי קראו לו בעברית "היועץ המשפטי", אף כי מלכתחילה הוא היה יותר מיועץ. מקור: הרצאה "משרת היועץ המשפטי לממשלה" מפי יצחק זמיר, באתר האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל (החל בדקה 1:40), 29 באוקטובר 2017
 2. ^ מינוי היועץ המשפטי לממשלה, החלטות ממשלה, ‏3/1/2016
 3. ^ דו"ח ועדת שמגר, עמוד 12(הקישור אינו פעיל, 19 ביוני 2017)
 4. ^ אוולין גורדון, איך איבדה הממשלה את זכותה לייצוג משפטי, תכלת 4, קיץ התשנ"ח / 1998
 5. ^ יחיאל גוטמן, היועץ המשפטי נגד הממשלה, הוצאת עידנים, 1981, עמ' 37
 6. ^ יחיאל גוטמן, היועץ המשפטי נגד הממשלה, הוצאת עידנים, 1981, עמ' 39-40
 7. ^ יחיאל גוטמן, היועץ המשפטי נגד הממשלה, הוצאת עידנים, 1981, עמ' 45
 8. ^ משה ויסטון, ‏ליברמן: "גפן עוכר ישראל. מנדלבליט רק יועץ", באתר כיפה, 23 בינואר 2018
 9. ^ דניאל דולב‏, היועמ"ש נגד ליברמן בסערת גלי צה"ל: הנחייתי בעניין גפן - מחייבת, באתר וואלה! NEWS‏, 23 בינואר 2018
 10. ^ איתור יועץ משפטי: הוועדה מפוצלת בנושא הפיצול
 11. ^ ועדת איתור היועמ"ש: אין הסכמה, מחזירים המנדט, ynet, ‏19/11/09
 12. ^ נאמן יראיין וימליץ, השרים יבחרו אחד מארבעה, ynet, ‏22/11/09
 13. ^ נאמן הודיע לנתניהו: המועמד ליועץ - עו"ד וינשטיין, ynet, ‏26/11/09
 14. ^ הושלם הרכב ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לממשלה הבא, haaretz, ‏30/7/2015
 15. ^ אביחי מנדלבליט - המועמד היחיד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, calcalist, ‏20/12/15
 16. ^ מינוי היועץ המשפטי לממשלה, החלטות הממשלה, ‏3/1/2016
 17. ^ החלטות הממשלה, 8/2/2009
 18. ^ מרדכי קרמניצר, היועץ המשפטי לממשלה - תפקיד טבעי או חיבור מלאכותי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 25 באוקטובר 2009
 19. ^ דוד ליפקין, רגע ההכרעה: ישראל תצטרף ל-OECD?, באתר nrg‏, 8 באוקטובר 2009
 20. ^ אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות נ' ראש ממשלת ישראל, בג"ץ 93/4634, 93/4287, 93/4243, פסקי דין של בית המשפט העליון בישראל מז (5), עמ' 473
 21. ^ איך איבדה הממשלה את זכותה לייצוג משפטי - תכלת, tchelet.org.il
 22. ^ איך איבדה הממשלה את זכותה לייצוג משפטי - תכלת, tchelet.org.il
 23. ^ ג'רוזלם פוסט, 13 באוקטובר 1994
 24. ^ כנס קהלת: שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד על בעיית סמכויות היועמ"ש, ערוץ היוטיוב של פורום קהלת, 8 באוקטובר 2015