הכחשת המתאם

הכחשת המתאם היא כשל לוגי מקבוצת כשלי מתאם שבו נעשה ניסיון להציג חלופות במקום בו חלופות כאלו אינן קיימות. כשל זה הוא היפוכו של כשל דילמה כוזבת. לדוגמה:

"אתה אומר שראית שמרשי רצח את הגברת בנית מטושביץ' מרחוב החרש 16, דירה 2, אך מה אם אבוא ואומר לך שהגברת בנית מטושביץ' כלל אינה קיימת ומעולם לא התקיימה?"

אם יוכח שהגברת האמורה מעולם לא הייתה קיימת, מובן שלא ניתן היה לרצוח אותה. אך מאחר שעובדה ידועה היא כי הגברת מטושביץ' אכן הייתה קיימת, החלופה היא כוזבת.

ראו גם עריכה