המודל לשילוב שוויוני במוזיקה

המודל לשילוב שוויוני במוזיקה הינו מודל הפעלה למקהלה משולבת בה שרים יחד זמרים עם וללא מוגבלות שכלית.

רקע והסבר המודלעריכה

המודל פותח בשנת 2015 על ידי המוזיקאי והיזם החברתי אורי שחר, ככלי מקצועי להיכרות בין אנשים עם וללא מוגבלות שכלית. המודל הוא למעשה תרגום התפיסה של שוויון זכויות לפרקטיקה, באמצעות הפעלת מקהלה משולבת, באופן שתתקיים עבור אנשים עם וללא מוגבלות, הזדמנות שווה לעשייה מוזיקלית תחת מדדים משותפים להצלחה. להבדיל ממקהלה משָלבת שמאפשרת לאדם עם מוגבלות "להתארח" או להשתלב בפעילות רגילה, למקהלה משוּלבת יש מאפיינים ועקרונות אחרים. המקהלה המשולבת כוללת מספר זמרים דומה משתי הקבוצות (עם וללא מוגבלות), שתי הקבוצות משלמות את אותו סכום למפעיל החוג, המפגש הנו בלתי אמצעי ואינו מבוסס מתנדבים וישנם מדדים משותפים להצלחה ורף מקצועי-חברתי גבוה ובלתי מתפשר.

עקרונות המודל לשילוב שוויוני במוזיקהעריכה

עקרונות אלו מתווים את הבסיס להפעלת המקהלה. מטרתם, לצמצם עד כמה שניתן את משמעות הפער המובנה בפעילות בשל הלקות השכלית, ובכך לאפשר לכל הזמרים הזדמנות שווה לעשייה משותפת, קבועה, לאורך זמן ותחת מדדים משותפים להצלחה.

1. תוכנית חברתית מלווה- בשונה ממקהלה שאינה משולבת, בה מקיימים הזמרים באופן טבעי אינטראקציה חברתית, זקוקים הזמרים במקהלה המשולבת לכלים חברתיים מותאמים לתקשורת בחזרות. מטרת התוכנית החברתית היא לתמוך בפעילות המקצועית של המקהלה על ידי ניהול, הנגשה והטמעת תהליכים חברתיים תוך תיווך החוויה המשולבת לכלל הזמרים. לתוכנית החברתית השפעה על כל מרכיבי הפעילות והיא שווה בחשיבותה לתוכנית המקצועית. התוכנית כוללת מפגשים חברתיים - מתקיימים בממוצע אחת ל 10 חזרות כאשר התוכן בהם מוקדש להיכרות מעמיקה בין הזמרים. תוכלו להיעזר במשחקי חברה או לבקש מהזמרים להביא למפגש תמונות שלהם כילדים ולספר על עצמם למקהלה וכדומה. המפגשים החברתיים מחזקים את הקשר בין הזמרים ותורמים לזהות ייחודית למקהלה; תוכן חברתי מוזיקלי -שילוב אלמנטים חברתיים בתקשורת בין אישית בתרגילים לחימום ופיתוח קול, שימוש בשפת גוף, הבאות פנים, תנועות המזוהות עם היכרות כגון לחיצת יד בין הזמרים או מבט אחד לשני במהלך האימון, ליצירת חווית היכרות ואינטראקציה חברתית בנוסף לשירה; מעקב חברתי- שיחות אישיות עם זמרים, ניהול חברתי ברשתות חברתיות, סיכומי חזרות ופיתוח תוכן מקצועי; תיווך חברתי פעיל- תיווך ותרגול החוויה המשולבת לשתי קבוצות הזמרים בחזרות, בהופעות ובהקלטות.

2. הרף המוזיקלי חברתי- הגדרת מסגרת כללית ליכולת המוזיקלית והחברתית של הזמרים לפעילות המשותפת. הרף מהווה בסיס מקצועי לבחירת הזמרים וגיבוש הקבוצה.

3. התאמת מרכיבי פעילות- בעוד במקהלה "רגילה" יודעים המשתתפים להתאים עצמם למסגרת הפעילות, במקהלה משולבת נדרשת התאמת מרכיבי הפעילות למשתתפים. התאמת המרכיבים משלב הפרסום וגיוס הזמרים, דרך הפעילות השוטפת ועד הניהול הכללי, מאפשרת מסגרת פעילות מתאימה לשתי הקבוצות.

4. פעימה קבועה ומתמשכת- פעילות קבועה ולאורך זמן משמשת כבסיס לאימון המוזיקלי ולתרגול החוויה החברתית ותורמת להיכרות מעמיקה.

5. סטנדרטיזציה גבוהה- צוות מיומן ומקצועי וחדר חזרות מאובזר ברמה גבוהה חשובים להצלחת כל מקהלה. במקהלה משולבת הם תורמים גם לשינוי תפיסה ביחס ליכולות של אנשים עם מוגבלות להגיע להישגים מוזיקליים וחברתיים.

6. מדדים משותפים להצלחה- מדדים משותפים להצלחה מתקיימים עבור משתתפים בכל פעילות פנאי. במקהלה משולבת חשובים המדדים להצלחת החוויה החברתית בנוסף להצלחה המוזיקלית.

7. מספר זמרים דומה מכל קבוצה- עיקרון זה עומד על הצורך ביחס מספרי דומה בין קבוצות הזמרים כבסיס לאימון החוויה המשולבת להיכרות. למסת המאפיינים הקבוצתיים יש השפעה רבה על הצלחת התהליך להיכרות ולשינוי תפיסה. מיעוט מסת המאפיינים באחת משתי הקבוצות יקטין את הסיכוי להצלחת התהליך החברתי.

8. שימוש במרכיבים תומכי שילוב- מרכיבים שאינם חלק מהפעילות השוטפת בחזרות. למשל: מדיה חברתית, יצירת שיתופי פעולה ושיח עם הקהילה הרחבה להעלאת המודעות לפעילות המקהלה ותרומתה לשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית.


מימוש פוטנציאל עקרונות המודל בחלוקה למטרות הפעילות ולתהליך השילוב

עקרונות המודל למטרות מקצועיות לשינוי תפיסה
תוכנית חברתית + +
מנעד מוזיקלי חברתי +
התאמת מרכיבי פעילות +
פעימה קבועה + +
סטנדרטיזציה גבוהה + +
מדדים משותפים להצלחה +
מס' זמרים דומה בכל קבוצה +
מרכיבים תומכי שילוב +


יתרונות תחום הפנאי בשילובעריכה

פעילות פנאי מבוססת על בחירה חופשית ועוסקת בחוזקות שלנו ולכן היא המתאימה ביותר לשילוב חברתי. אף אחד לא נרשם לפעילות פנאי בתחום שהוא לא אוהב, המדדים להצלחה בפעילות נקבעים על ידי המשתתפים ולא על ידי הגוף או המוסד המפעיל (בשונה ממקום עבודה או קורס אקדמי), ההשתתפות איננה חובה וניתן להתאים את הפעילות לצרכים וליכולות של כלל המשתתפים. מרכיבים האלה הם מרכיבים טבעיים בשילוב המתקיימים בצורה מיטבית בתחום הפנאי.


היבטים חברתיים בשילוב שוויוניעריכה

הזכות להזדמנות שווה- המודל מבחין בין הרעיון לשוויון זכויות לבין "רעיון ההזדמנות השווה", כמתווה לחשיבה מנחה לשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית. המודל מתייחס למילה "שווה", במובן אפשור ההזדמנות להצלחה בפעילות ולא לאפשור הפעילות כתחום. במילים אחרות, המודל נותן הזדמנות שווה לשוויון זכויות.

אחריות חברתית- באופן בלתי מודע, לוקחת הקהילה הרחבה את תפקיד "המדריך/ המתנדב/המטפל" ומהצד השני ברירת המחדל של אנשים עם מוגבלות שכלית היא להיות בתפקיד "המודרך/ הנתרם/ המטופל". המודל מציע את הצוות המקצועי כגורם היחידי להחזקת הקבוצה ובכך לאפשר לכל הזמרים מרחב שוויוני לעשייה.

היכרות טבעית כמרכיב עיקרי בשילוב חברתי- המודל רואה בהיכרות טבעית בין שני אנשים מרכיב עיקרי בשילוב חברתי.

הזכות להצלחה והזכות לאכזבה, שוות- תפיסה הרואה באנשים עם מוגבלות שכלית קבוצה "חלשה", מבטלת מראש את האפשרות לחוויית חיים מלאה עבורם, הכוללת באופן טבעי גם תחושות חסר בצד הצלחה ושמחה. בהיעדר האפשרות להתמודדות, נמנע התהליך להתפתחות אישית ולמיצוי עצמי. המודל מציע כלים חדשים לאינטראקציה, המבוססים על תיווך החוויה הנורמטיבית על כל רבדיה, באופן שיקל על המשתתפים להתמודד עמה ולא למנוע אותה מראש.

סטנדרטיזציה גבוהה כאמצעי להעברת המסר- תוצרים איכותיים כגון הופעות, הקלטות וקליפים, מעלים את המודעות לקשר הישיר בין מידת ההשקעה בפעילות המקצועית, להצלחה בתהליך השילוב החברתי. צוות מיומן, הגברה מתאימה, ציוד איכותי וכדומה, יתרמו להעברת מסר זה.

במה שונה מקהלה משולבת ממקהלה רגילהעריכה

מקהלה משולבת היא לא אדפטציה של מקהלה שאינה משולבת. המטרות והמדדים שלה להצלחה שונים, לא בגלל שהיא לא יכולה להגיע להישגים מוזיקליים, אלא בגלל שיש בה תוכן נוסף, חברתי, שמקדם שילוב והיכרות בין קבוצות בחברה. יש לה זהות עצמית משלה שמציעה מוצר פנאי שיש בו צורך לכלל האוכלוסייה - פנאי חברתי מקדם היכרות ושילוב אנשים עם מאפיינים חברתיים שונים, שאינו מקדש הישגיות כמדד עיקרי להצלחה אלא עוסק בחיבור טבעי בין בני אדם על בסיס החוזקות והיכולות שלהם.

לקריאה נוספתעריכה

  • שם סופר, שם ספר, שם הוצאה, תאריך הוצאה

קישורים חיצונייםעריכה

  • [1], מעבר לקול - מקהלות משולבות