המועצה המשפטית של המוסדות הלאומיים

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

המועצה המשפטית של המוסדות הלאומיים הייתה ועדת משנה של ועדת המצב שהקימה הסוכנות היהודית לפני הקמת מדינת ישראל, ותפקידה הייתה לגבש את מערכת המשפט שתקום לאחר הקמת המדינה.

הקמת המועצהעריכה

ביום ה־6 בינואר 1948 התכנסה המועצה לישיבתה הראשונה. המועצה מנתה 31 חברים, ובראשה עמדו היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית, ברנרד ג'וזף והיועץ המשפטי של הוועד הלאומי, מרדכי עליאש. כן מונו למועצה חמישה מזכירים. ריבוי החברים, ומיקומם במקומות שונים בארץ ישראל, בשעה שהתחבורה בה הייתה קשה, הקשו על עבודתה. בנוסף, חלק מחבריה עסקו גם בפעילות נוספת.

ועדות המשנה של המועצה המשפטיתעריכה

המועצה המשפטית נחלקה לשמונה־עשרה וועדות משנה:[1]

ועדת החוק האזרחיעריכה

יושב ראש הוועדה: שלום הורוביץ
חברי הוועדה: יצחק אולשן, מנחם דונקלבלום, משה זמורה, גוידו טדסקי, ישראל מני, פליכס רוזנבליט.
מזכיר הוועדה: הרמן כהן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

  • המג'לה[2]
  • פקודת נזיקים אזרחיים, 1944[3]
  • פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940[4]

נושאים בהן עסקה הוועדה:

דיני מכר, שכירות וחכירה, מתנה, השאלה והלוואה, שכירות פועלים, קבלנות, ערבות, פקדון; חוזים בכלל ו"מעין חוזים", נזיקין, נאמנות, דיני נכסי דלא ניידי (ובתוכם דיני משכון).

ועדת החוק המסחריעריכה

יושב ראש הוועדה: משה זמורה
חברי הוועדה: יהודה בעהם, שלום הורוביץ, אברהם לוין, יעקב סלומון, יעקב שמשון שפירא.
מזכיר הוועדה: הרמן כהן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

נושאים בהן עסקה הוועדה:

דיני חברות, שותפויות, אגודות קואופרטיביות, שטרות, פשיטת־רגל, ביטוח, הובלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר.

ועדת פרוצדורה אזרחיתעריכה

יושב ראש הוועדה: אברהם לוין
חברי הוועדה: ישראל בר-שירה, דוד גויטיין, משה זמורה, אשר לויצקי, ישראל מני.
מזכיר הוועדה: הרמן כהן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת החוק הפלילי ופרוצדורה פליליתעריכה

יושב ראש הוועדה: דוד גויטיין
חברי הוועדה: צבי ברנזון, פייטל דיקשטיין, אשר לויצקי, יוסף קייזרמן.
מזכיר הוועדה: הרמן כהן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוק הקרקעותעריכה

יושב ראש הוועדה: ישראל מני
חברי הוועדה: ש. בר-רב-האי, משה דוכן, אברהם לוין, יוסף קייזרמן, יעקב סלומון.
מזכיר הוועדה: אוטו היינסהיימר

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי האישות, דיני משפחה ודיני ירושה (בתי דין דתיים ושיפוטם, מקום החוק היהודי בחוק הארץ)עריכה

יושב ראש הוועדה: אברהם חיים פריימן
חברי הוועדה: דוד גויטיין, פייטל דיקשטיין, זרח ורהפטיג, יעקב שמשון שפירא, נחום רפאלקס, שמחה אסף, משה זילברג, פליכס רוזנבליט.
מזכירי הוועדה: הרמן כהן ואדוארדו ויטא

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי הים והאווירעריכה

יושב ראש הוועדה: יעקב סלומון
חברי הוועדה: יוליוס זבה, נתן פיינברג, יעקב שמשון שפירא, נפתלי ליפשיץ.
מזכיר הוועדה: שבתאי רוזן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי השלטון המקומי (כולל תכנון ערים)עריכה

יושב ראש הוועדה: יהודה בעהם
חברי הוועדה: אפרים אולשנסקי, ש. בר-רב-האי, צבי ברנזון, יזהר הררי.
מזכיר הוועדה: אוטו היינסהיימר

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי העבודה, ביטוח סוציאלי ושרות סוציאליעריכה

יושב ראש הוועדה: צבי ברנזון
חברי הוועדה: אפרים אולשנסקי, ישראל בר-שירה, אפולינרי הרטגלס(אנ'), משה זמורה, נחום רפאלקס, ורנר פראושטטר.
מזכיר הוועדה: אוטו היינסהיימר

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי השירותים הציבוריים (דואר, טלגרף, בריאות, חינוך ותחבורה)עריכה

יושב ראש הוועדה: זרח ורהפטיג
חברי הוועדה: דוד גויטיין, משה דוכן, נחום רפאלקס, ורנר פראושטטר, צבי שוורץ.
מזכיר הוועדה: אוטו היינסהיימר

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי ההגנה (צבא, משטרה ובתי סוהר)עריכה

יושב ראש הוועדה: פליכס רוזנבליט
חברי הוועדה: יצחק אולשן, צבי ברנזון, יזהר הררי, אשר לויצקי.
מזכיר הוועדה: שבתאי רוזן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת מונחי חוק עברייםעריכה

יושב ראש הוועדה: פייטל דיקשטיין
חברי הוועדה: זרח ורהפטיג, משה זמורה, ליאו כהן, צבי שוורץ, שמחה אסף, שמואל אייזנשטדט.
מזכיר הוועדה: יצחק גולן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי האזרחות והעלייהעריכה

יושב ראש הוועדה: יעקב שמשון שפירא
חברי הוועדה: ש. בר-רב-האי, מנחם דונקלבלום, אפולינרי הרטגלס(אנ'), יוסף קייזרמן, נתן פיינברג, נפתלי ליפשיץ.
מזכיר הוועדה: אדוארדו ויטא

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת מבנה מיניסטריון המשפטים ובתי הדיןעריכה

יושב ראש הוועדה: מנחם דונקלבלום
חברי הוועדה: יהודה בעהם, צבי ברנזון, שלום הורוביץ, צבי שוורץ.
מזכיר הוועדה: יצחק גולן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי השירותים הממשלתיים (העסקה, משמעת, פנסיות וכו')עריכה

יושב ראש הוועדה: משה דוכן
חברי הוועדה: יצחק אולשן, אפרים אולשנסקי, ישראל בר-שירה, אפולינרי הרטגלס(אנ').
מזכיר הוועדה: שבתאי רוזן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת יחסים בינלאומייםעריכה

יושב ראש הוועדה: נתן פיינברג
חברי הוועדה: זרח ורהפטיג, ליאו כהן, נחום רפאלקס, יעקב סטוינובסקי.
מזכיר הוועדה: אדוארדו ויטא

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת חוקי מיסים ומכסעריכה

יושב ראש הוועדה: יצחק אולשן
חברי הוועדה: דוד גויטיין, אברהם לוין, אלפרד ויטקובסקי, זיגפריד מוזס.
מזכיר הוועדה: אוטו היינסהיימר

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

ועדת קהילות והקדשותעריכה

יושב ראש הוועדה: צבי שוורץ
חברי הוועדה: צבי ברנזון, זרח ורהפטיג, נחום רפאלקס, מרדכי לבנון.
מזכיר הוועדה: יצחק גולן

חקיקה עות'מאנית ומנדטורית בה עסקה הוועדה:

הוועדה המצומצמתעריכה

נוסף על וועדות המשנה, נקבעה גם וועדה מצומצמת, אשר מתפקידה קביעת הרכבי וועדות המשנה ופיקוח על עבודתן.

חברי הוועדה: ברנרד ג'וזף, מרדכי עליאש, צבי ברנזון, מנחם דונקלבלום, שלום הורוביץ, זרח ורהפטיג, משה זמורה, ישראל מני, אברהם חיים פריימן.

עבודת המועצהעריכה

אחת השאלות הבוערות להן נדרשה המועצה הייתה מה תהא שיטת המשפט הישראלית. ההחלטה על המשך הדין המנדטורי לא הייתה מובנית מאליה - ההחלטה שבאה לידי ביטוי מאוחר יותר בפקודת סדרי השלטון והמשפט שקבעה את המשכיות דין זה באופן לאקוני התבססה על דיונים שהיו אמורים להתקיים במועצה, אך לאור חדלונה נמנעו החברים מלדון לעומק ברעיון שהוצע על ידי גורמים רבים לשלב באופן כלשהו את המשפט העברי. יש הטוענים כי הגורם לכך היה פועלו של חיים כהן שביקש למנוע מההצעות השונות לקרום עור וגידים.[דרוש מקור]

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה