המועצה לניסויים בבעלי חיים

המועצה לניסויים בבעלי חיים פועלת בישראל משנת 1995, מכוח חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), ומטרתה להסדיר עריכת ניסויים בבעלי חיים ולפקח על ניסויים אלה.

במועצה 23 חברים הממונים על ידי שר הבריאות, ובהם נציגי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, נציגים של אחדים משרי הממשלה, נציגים של בתי ספר לרפואה ונציגים של ארגונים למען בעלי חיים ועוד.

סעיף 4 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) קובע את תפקידי המועצה:

המועצה ממונה על נושא הניסויים בבעלי חיים; ומבלי לגרוע משאר תפקידיה -

(1) תקבע כללים, באישור השר, למתן היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים, ודרכי עריכת הניסויים, והכל כדי להבטיח מזעור הסבל הנגרם לבעל החיים ומניעת עריכת ניסויים מיותרים;
(2) תקבע כללים, באישור השר, בדבר ההכשרה בתחום מזעור הסבל לחיות מעבדה;
(3) תיזום תוכניות הסברה בנושאים שבתחום פעילותה ותוכניות השתלמות והדרכה לחוקרים בנושאים הקשורים בניסויים בבעלי חיים;
(4) תקבע כללים, באישור השר, לעניין מספר מרבי של ניסויים שייערכו בבעל חיים אחד;
(5) תהיה רשאית לקבוע, באישור השר וועדת הכספים של הכנסת, אגרות לבקשות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה; סכומי האגרות ישמשו לפעולות המועצה ולפעולות אחרות לפי חוק זה, ויוצאו לפי החלטת המועצה.

פעילי זכויות בעלי-החיים טוענים כנגד המועצה שרוב מוחלט של חברי המועצה הם נציגים של גופים העורכים ניסויים בבעלי-חיים, או המייצגים קבוצות אינטרסים המעוניינות בניסויים כאלו במגבלות מזעריות. כמו כן נטען שרבים מהנציגים עורכים ניסויים בבעלי-חיים בפועל או אף אחראים על נושא הניסויים בבעלי-חיים במוסדות שבהם הם עובדים.[1]

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה