פתיחת התפריט הראשי

הנסיכה החשמונאית המורדת הייתה בתו של אריסטובולוס השני, נכדה למלך אלכסנדר ינאי, אחות לאלכסנדר השני ולמלך החשמונאי האחרון מתתיהו אנטיגונוס השני. שמה הפרטי אינו ידוע.

נאמנה לרוח החשמונאית, המקדשת את הריבונות היהודית ושוטמת את השעבוד לכוח חיצון, עמדה בראש לוחמי גרילה יהודים, וניהלה ממבצר הורקניה הנצור, בחבל ארץ מעין אוטונומי, שהורדוס התקשה לשלוט בו בעת ההיא ובתושביו היהודים שתמכו בנסיכה, קרב מאסף בחילות הורדוס לאורך ארבע שנים עד שנת 33 לפנה"ס[1].

המרד נכשל. הנסיכה החשמונאית התאבדה בקפיצה ממגדל במבצר[2].

הערות שולייםעריכה

  1. ^ יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, ספר א, פרק 19, פסקה א: "וכאשר פרצה מלחמת אקטיום, התכונן הורדוס לצאת לעזרת מרקוס אנטוניוס, כי כבר הונח לו מן המהומות בארץ יהודה, אחרי כבשו את הורקניה, המקום אשר תפשה אותו אחות אנטיגנוס".
  2. ^ בבלי קידושין, דף ע עמוד ב: הכי אמר שמואל: כל דאמר מדבית חשמונאי מלכא קאתינא – עבדא הוא, דלא אישתיור מינייהו אלא ההיא רביתא, דסלקא לאיגרא ורמיא קלא ואמרה: כל דאמר מבית חשמונאי אנא – עבדא הוא. נפלה מאיגרא ומיתה.