הפרש (תורת הקבוצות)

פעולה על קבוצות

בתורת הקבוצות, הפרש של שתי קבוצות ו- הוא הקבוצה שמכילה את כל איברי שלא שייכים ל-. קבוצה זו מסומנת ב- או ב-:

דיאגרמת ון של הקבוצה A-B

פעולה ההפרש איננה קיבוצית או חילופית. פעולת ההפרש מקבילה ל"וגם לא" הלוגי. (מדובר באוסף האיברים השייכים לקבוצה ולא שייכים לקבוצה )

דוגמה עריכה

יהיו:

  - קבוצת המספרים הטבעיים
  - קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים
  - קבוצת המספרים הטבעיים האי-זוגיים

אזי:

 
 
 

תכונות עריכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קישורים חיצוניים עריכה

  • הפרש, באתר MathWorld (באנגלית)