השיטה האירופית לצבירה והעברת ניקוד אקדמי

תקן להשוואת הישגים בלימודים

השיטה האירופית לצבירה והעברת ניקוד אקדמיאנגלית: European Credit Transfer and Accumulation System; בראשי תיבות: ECTS) מהווה תקן אחיד להשוואת הישגים בלימודים של תלמידים במוסדות ההשכלה הגבוהה במדינות שונות בתחומי האיחוד האירופי ומדינות הפועלות בשיתוף פעולה עם האיחוד. השיטה נועדה להבטיח הכרה אחידה בהישגים האקדמיים של תלמידים ממדינות שונות.

השיטה מעניקה ניקוד אחיד ללימודים אקדמיים שהושלמו בהצלחה. סיום שנה אקדמית מלאה מוכרת כ-60 נקודות ECTS, אשר לצורך צבירתן יש צורך ב-1,500 - 1,800 שעות לימוד באחת מהמדינות הכפופות לשיטה האירופית. בנוסף לשיטה האירופית לצבירה והעברת ניקוד אקדמי, הסכימו מדינות האיחוד לבסס שיטה לצבירת והעברת ניקוד בלימודי מקצוע. השיטה האירופית אף כוללת סולם ציונים תקני המאפשר השוואה בין רמות ההישגים של תלמידים ממדינות שונות.

התקן האחיד להשוואת הישגים אקדמיים נקבע לאחר דיונים באמנת בולוניה שנחתמה בבולוניה בשנת 1999.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה